Namaste.  Ze oztopo edo eten aurkitu ditzakegu yoga bidean? Galdera horixe egin genuen  sutrei buruzko azken atalean eta galdera horri erantzungo diogu gaur sutrekin jarraituz. I.30. "Buru-argitasuna garatzeko bidean 9 oztopo mota daude: gaixotasuna, adimen geldotua, zalantza, aurreikuspen gabezia, nekea, barkaberatasuna, gure benetako buru-egoerari buruzko irudipenak, jarraikitasun falta eta atzeraldia. Buruko nahasmenduak sortzen dituztelako eta distrazioak sustatzen dituztelako dira oztopoak." I.31. "Oztopo guzti hauek ondoko zantzuak eragin ditzakete: buruko sosegurik eza,...


Namaste. Gaurkoan yogak eta Jainkoak duten harremanaz arituko gara. Patanjaliren sutren T.K.V. Desykachar-en azalpenekin jarraitzen dugu. I.21. "Erabiltzen dugun esfortzua eta sinesmena zenbat eta biziagoak izan hainbat eta gertuago egongo da helmuga." I.22. "Ezinbestean sinismenaren indarra aldatu egiten da pertsona batetik bestera edo pertsona bera bizitzen ari den momentuaren arabera. Aldagai horren araberakoak izango dira emaitzak." I.23. "Seguraski, eguneroko otoitzak Jainkoari eskeintzeak, haren ahalmenarekiko otzantasunez, lagundu egingo dio yoga egoerara iristen." I.24. "Jainko...


Shavasana

Vinaya 1552834753574 Yoga ezagutuz | 2021-02-12 12:05
Ujjayi arnasketa

Vinaya 1552834753574 Yoga ezagutuz | 2021-01-08 09:37


Namaste. Nola iritsi gaitezke yoga egoerara? zer egin behar dugu eta zer ez? hori da gaurko gaia eta galdera honi Patanjalik yoga sutratan nola erantzuten dion ikusiko dugu (T.K.V. Desikachar-en bertsiotik). I.12.: "Praktika eta eskuzabaltasunaren bitartez iritsi daiteke gogamena yoga egoerara." I.13.: "Praktika, yoga egoeraruntz abiatzeko, bertara iristeko eta han mantentzeko behar den esfortzu doia da." Irakasle aditu batek erakutsiko dio ikasle bakoitzari dagokion praktika egokia. I.14.: "Arrakasta izateko praktika egokiarekin jarraitu behar dugu denbora luzez, etenik gabe, jarrera ...


Bhujangasana

Vinaya 1552834753574 Yoga ezagutuz | 2020-11-20 12:14


Namaste. "Yoga zer da" sarreran Patanjaliren yoga sutren lehenengo hiru sutrak aztertu genituen. "Yoga egoera bat da eta era berean egoera horretara iristeko bidea" idatzi genuen. Hari honi jarraituko diogu. Gaur I.4.a eta ondorengo sutra batzuk ikusiko ditugu. Gogoari buruz hitzegiten dute (gaztelerazko "mente, ingelesezko "mind"; euskeraz nola esan argitu nahian definizio batzuk eskeiniko ditugu bukaeran).  I.4.: "Objektua zuzen eta erabat ulertzeko gaitasunaren ordez, ulermen eza edo gogoaren objektuarekiko beste ikusmolde bat izan dezakegu." Zer da gogoa edo gogamena? Patanjal...


7 txakra nagusiak

1
Vinaya 1552834753574 Yoga ezagutuz | 2020-10-09 17:10


Yoga ezagutuz

Yoga edozeinentzat
Vinaya 1552834753574