GOITIBEHERAK ASEGURUA – EHIKF LIZENTZIA 2012

goitibeherak 1456133400146 GOITIBEHERAK | 2012-04-30 00:00

 

GOITIBEHERAK ASEGURUA – EHIKF LIZENTZIA 2012 tramitatzeko epea zabalik dago. Aseguru honen bitartez, baldintza minimoak betetzen dituzten goitibehera jaitsieretan aseguratuta egongo zarete.

 

Jaitsierak izan behar dituen baldintza minimoak:

 

  • Ardura Zibileko asegurua (Seguro de Responsabilidad Civil).
  • Bidea mozteko baimena.
  • Anbulantziak.

Baldintza hauek betetzen badira Goitibeherak Aseguruak, kobertura hauek eskeintzen ditu:

 

Ø       18.000 euro heriotzaren kasuan.

Ø       18.000 euro erabateko elbarritasunaren kasuan eta bestelako elbarritasunetan baremoaren arabera.

Ø       Osasun gastu mugagabeak osasun zentru kontzertatuetan (Ikusi: www.mapfre.com / seguros particulares / cuadro médico). Larrialdizko atentzio eta ingresuen gastuak edozein osasun zentrutan.

 

Kobertura hauek, adin guztientzako berdinak dira.

 

Asegurua kontratatzeko, asegururako fitxa hizki argi eta handiz eta fitxan bertan agertzen diren azalpenak jarraituz bete eta bidali behar da, 40 €ko ordainketaren ziurtagiriarekin eta NANaren fotokopia batekin batera (Ordainketa egiterakoan, bankuan zuen izena jartzeko eskatu). Goitibeherak aseguru fitxa, www.goitibeherak.org webgunean (Asegurua / Download) edo http://ehikf.comxa.com/ webgunean (Licencia) aurkitu dezakezue. 16 urtetik beherakoek, beraien tutorearen sinadura eta NANaren fotokopia ere aurkeztu beharko dute. Aseguru hartzaileak Goitibeherak Inertzia Kirolen Elkartearen bazkide liburuan inskribatuak izango dira.

 

Egun batzuk pasatuta, Goitibeherak lizentziaren txartela eta aseguruaren kobertura eta baldintzak etxean jasoko dituzue.

 

Interesatuta zaudetenok, lehen bait lehen ordainketa burutu, fitxa bete eta dokumentuak bidali.

 

Zalantzak argitzeko gurekin harremanetan jarri zaitezkete goitibeherak@euskalerria.org helbidean.

  

 

GOITIBEHERAK ASEGURUA - EHIKF LIZENTZIA 2012

Goitibeherak aseguru fitxa 2012.pdf

 

CUADRO MEDICO

 

 

Ya se puede tramitar el SEGURO GOITIBEHERAK – LICENCIA EHIKF 2012. Con este seguro estaréis asegurados en las bajadas de goitibeheras que cumplan los requisitos mínimos.

 

Condiciones mínimas que tienen que cumplir las bajadas:

 

  • Seguro de Responsabilidad Civil.
  • Permiso de corte de carretera.
  • Ambulancias.

Si se cumplen estas condiciones, el Seguro Goitibeherak ofrece las siguientes coberturas:

 

Ø        18.000 euros en caso de muerte.

Ø       18.000 euros en caso de invalidez total y según baremo para invalidez parcial.

Ø       Gastos sanitarios ilimitados en centros de salud concertados (Ver: www.mapfre.com / seguros particulares / cuadro médico). Gastos de atención e ingreso por urgencia en cualquier centro de salud.

 

Estas coberturas son las mismas para todas las edades.

 

Para contratar el seguro, se deberá rellenar la ficha del seguro con letras claras y mayúsculas y se deberá enviar siguiendo las instrucciones que aparecen en ella, junto con una copia del justificante de pago de 40 € y una fotocopia del DNI (Al realizar el pago, solicitar en el banco que aparezca vuestro nombre). Podéis encontrar la ficha del seguro Goitibeherak en las páginas web www.goitibeherak.org (Asegurua / Download) o en http://ehikf.comxa.com/ (Licencia). Los menores de 16 años deberán presentar también la firma y fotocopia del DNI de su tutor o tutora. Los contratantes del seguro serán inscritos en el libro de socios de Goitibeherak Inertzia Kirolen Elkartea.

 

Transcurridos unos días, recibiréis en vuestro domicilio el carnet de la licencia Goitibeherak y las coberturas y condiciones del seguro.

 

 Los interesados, realizar el pago, rellenar la ficha y mandar la documentación cuanto antes.

 

Para cualquier duda podéis realizar vuestras consultas en la dirección goitibeherak@euskalerria.org .


Utzi iruzkina: