Post tenebras spero lucem

Carpe diem (et noctem). Tempus fugit. Memento mori.

.

No profile photo Post tenebras spero lucem | 2023-07-26 18:03

 Ganbara ilun-ilun zen eta ni amentsetan, eta amentsetan hura agertu zen, ilunpetik agertu ere. Biharamuneko eguargitan baina:    -Aspaldiko !    -Aspaldiko !    Aspaldiko partez, elkar ikusi dugu. Aspaldiko uda batean Arranguako biluzle-belartzerat joaiten ginen elkarrekin. Gero, Calahorrarat joan zen bizitzerat eta harremana etenik gelditu zen; atzo, baina, ni terraza batean nindelarik, neska pullit bat lotu zitzaidan eta huraxe zen, nerehalaxe nuen ezagutu. Baizik eta astebeterentzat jina zela hirirat eta bazela hirurgarren egunean.    -A...


I Zer da bestalier eskuaraz ? Horrat etsenplu konkretu zenbait, perpaus batzuk lagun. Bestalier, qui aime la fête. .Uda oroz urtegiko ene belauntzian izaiten naiz, hain xuxen maitagarrizko urdaxka bestalier artean. Todos los veranos los suelo pasar en mi velero del pantano, entre adorables putas enfiestadas, para más señas. .Bastidako bestetarat Sartagudako bestalierretarik aunitz jin da aurten. .Jan-edan eta, bestaliarrok bagoaz bertze norabait. .Oxtion, bestalier ari nintzen; orai, baina, astozuriaren gainean naiz. Hace nada; en el sobre, en la piltra. .Pla...


I    -Egun on !    -Baita hiri parte on !    -Zer hartu nahi ?    -Kafesnea, otoi. Basoz, plazer badun.    -Akort. Jatekorik ?    -...Opil adarra.    -Bakarra ?    -Ua. Bakarra aski eta sobera.    -Untsa dun.   II    -Aizu, ziek ze tratamendu ibiltzen duzie txandrian ?    -Emaztekiok elkarrekin noka ari izaiten gitun, hitanoa ibiltzen dinagu, yiketza edo hiketza; mitilekin toka ari izaiten, hitatoa ibiltzen, yiketza orobat, edo hiketza ere erraiten baitugu; xa...


Libro, aske, ez -ez dut uste -baina senditu, halaxe senditu bai.    Arturratu du, Sol lucit omnibus. Eguna anitx ogarri izanen tzu, lurrak zaporea egotzen diezu. Burgiko adiskide batek dioen bezalaxe.    Haiek ez dira etxen; etxen ez eta haien korpitzaren doi-doiako hunkituaren hutsunea badut, ezpainen goxoa orobat, begietarat soz egoitea, intziriak, intziririk intziri ari izaitea... Oi, haien intzirien gaitza ! Beren burua gobernatu ez eta zernahi oihuxka egiten dituzte, zedarririk ez.    Kanpoan dira, herritik at. Nik gogorik ez eta nahiago nuen musikara l...


KOI

No profile photo Post tenebras spero lucem | 2023-07-23 20:33

Ibiltzen ohi naizen neskak jakintsun izaiteaz gain, gisako dira, eskualdun, prefosta eta teiu bezain lohi.    Ibiltzen ohi naizen neskak harro senditzen dira irakurle porrokatuak direlakotz, baita ikuskarizale, bestalier eta xikokari hauta.   Angelesez arras ongi moldatzen dira; autxerdaraz gaizki ez, italieraz... italieraz nik baneki haiek bezainbat eta bezain ongi ! Naturaz ere badakite, ekologiaz -hain xuxen, naturan bertan dute larrutan maiteena: halako xukadera belarretan eman eta jo ta ke gainezka egin arte.    Musikara oroz gainetik dute maite; beti ditut ...


...tupustean eta ezenustean, baina, eskuaraz hasi ziren, hasi zirenez. Ni ahoa bete hortz.    Izanez ere, halako errekan ginen; nik begiz jo nituen eta haienganik askitto hurran eman nintzen, errexal baten gezizapean. Haiek ekheerritan ziren, errara etzinik, biluzgorririk, ixtapea aratzik.    Zelako erreka Espainia behere horretan da, El Robledo aldean, Cidad Realen.    Hainbat argazki egin nien lo zirelarik eta, logaleturik, konorte gutti nuela profitatu, bainujantzia erauntzi eta goxo-goxo egin nuen lo. Atzarri nintzelarik, zirelako neskak ez ziren, xukade...


   Maite ditudan nesken artean bada batto bereziki maite dudana: Toloño. Bastidakoa bera, bixtan dena, Arabako Errioxako Bastidakoa, rabudo, alegia (lehenagoko Biasteri eta orai Guardiakoak ere badira rabudo, no nahiz to, eskuaraz). Izurritea aitzineko urtean ezagutu nuen; Bastidarat joan nintzen Arabako Errioxaren ezagutzeko asmoz eta neska lirain bat ikusi nuen, non eta Herrikon, plazan. Udara zen, eta arropa zinez arinetan bazen; bakarrik zen, terrazan; goiza baitzen halako kasfesnearen hartzen ari zen. Nik bertze batto galdegin eta terrazan ere ttottotu nintze...


Maite ditudan nesketarik batto bizi-biziki maitaturik da lantokian, eskolan.    Laguna Gasteizen egiten du lan, bertako eskola batean, haur eskola batean, Salburuko haurtzaindegi batean, hain xuxen, tranbiak baralekuan parean duen horretan.    Delako eskolak Salburua du izena eta delako lagunak Izortze du izena. Izortzek, arren, Gasteizen egiten du lan eta bertan bizi da, aste hondar zenbaitetan izan ezik bizi ere. Izortze iruindarra da. Ni batzuetan haren ikusterat joaiten naiz. Lakua deitu txandrian bizi da; aspaldion, badu tranbiara xuxen-xuxen eskolaraino eta ...


Zenbat neska duta laket ?... Baga, biga, higa... laga... boga... Gurene, ene Gurene ere bai, sega... Sega ! Zaga ez. Sega ez dira guttitto, ez eiki. Ni ere banute maite, zirriko eta xikokako izan ezik maite. Nik, arren, haien aldetiko halako gabezia guzia jasan behar, pairatu, ereman, egari. Musu-huts. Ezkondurik daude eta zoriontsu dira, ama dira, oraino ere xikokan aritzen diren ama banaka horietarik, eta ez dute haur gehiagorik nahi: atsegineztatzeko ari izaiten dira xikokan; halakotz, sei bikoteak zoriontsu baino zoriontsuago: haurrak ttipi, haur gehiagorik ez eta oraino ere larrut...


Kerman badoa, ene Kerman, ene bihotzeko pinpili-panpala. Gabe baraturen naiz.    Eta badoa, norat eta Antipodetarat joan ere. Harat, Zeelanda Berrirat. Airekoan sarturik da engoiti. Engoiti bada barnean. Aireporturat etorri dut.    Badoa urrun, albait urrunen; izanez ere, badu itsaso guziez haraindi lana, lana eman diote, Informatika ardura inportanta, zeri buruzkoa den , baina, ez dakit; kondatu ukan dit, baina sobera da enetako. Eta badoa pozik.    -Eneki jin nahi ?    Gostu-gostuan joan nintzatekeen harekin hortarako aukera ukan banu. Orai, egi...