OP-OP-OP

No profile photo Post tenebras spero lucem | 2023-08-22 16:14

Giroa nola dagoen, pikarraitzerat ere jiten ohi diren neska batzuk atxikitzen ditut eta kito. Ezkertiar izaiteaz gain, pikarraitu egiten dira ahal duten aldikal, edo udan karrikan arropa arinetan ibiltzen ohi dira, eta elkarrekin zinemaldi erotikoetarat joaiten gara, eta etxen edo nonahi iduri pornoak noiznahi.

   Izanez ere, kanpoko giroa askitto puritano da, bestak guziz puritano bilakatu dituzte eragileek, jende guttiagok gogatzen du, edo nihortxok ere ez; bertako hamaikatxo bizizale joana da eian bertze nonbait lanik ba oten den, urik ba ote den eta gogatzeko aukerarik ba ote duen.

  Aimenge atxikitzen ari naiz. Joaiten ohi naizen biluzle-belartzerat oraino ere jiten da jenderik, jende berririk ere jiten da -iaz hirur neska opagarri horietarik eta aurten batto, berau zinez liluragarri-, baina, op-op-op.Z

   Zorionez, neska biluzle bat edo bertze bada eskualdun eta eskuaraz egin dirot: harremana sendoagoa da; aurtengo neska biluzle berriak erran zidan bertze neska bat ekarriko zuela eta hura eskualdun dela, baina orai bakantzatan dela; argazkia erakutsi zidan: xarmegarria urruxuna ! Eian untsa arrolaturen garen elkarreki !


Leave a Comment: