Post tenebras spero lucem

Carpe diem (et noctem). Tempus fugit. Memento mori.

Ilun gogoa badugu egun Sorne.        Izanez ere, bazuen eskuar Nola Erran deitu hiztegia eta nonbait panan da, hondaturik da; idatzi diote, baizik eta pazentzia behar duela, informatikaria gaztigaturik dela.        Egun gure neska Arranguarat jin da, bertan ikusi dut. Zeinen zen xarmegarri otoa utzirik, pikarraitu eta pattarrari goiti nahiz beheiti ! Zorionez, ni bertan nintzen eta ikusi egin dut. Halako filma izanez gero, irakurleok ere ikus zenezaketen. Halako zakutoa lepoan eta goiti, txinelka, ekitako begi lagunak, kasketa... Deus gutti soinean,...


Pikarrai diren, edo arropa arinetan, edo bikinidun, edo sagarrak agerrean, edo holatsu diren bertze emazteki batzuei so, soz eta behar ari diren bertze emazteki batzuk, bertze neska zenbait.


Egun euri, barda ere bai, eta atzo; herenegun, baina, eta heregunago, zizpiltzeko beroa ukan genuen. Etxeko neskak eta hirurok urtegirat joan ginen, eguerdi pasa, bazkaltzerat etxerat, zabaltzan: etxen sartu, pikarraitu, urtatu eta pikarraigorri zabaltzan bazkaldu oihala zabalik, eta bazkaldu baikoz etxangiuetan ekheerritan etzan. Krema hartzea ahantzi ez, prefosta. Egun euri, euri eta hotza, iduri baitu urria edo. Bazkalondoan, ohatzean etzan gara eta lo batzuetan, bertzetzuetan ez, joka, xikoka eta gainka ari izan gara. Tarteka, komoditateetarat, eta zokitonerat itzuli eta lo, edo h...


Lanean. Atzo. Goiz osoan ibili nuen gogoan gerorat agituren zena, agitu baitzen, baiki.      Lanetik ateratzeko hogoi bat minuta ments eta irakasle gelarat joan nintzen, ordinagailuan bizpalaur lerrokadaren izkiriatzeko asmotan joan ere. Hor bazen Stasi erraiten diodan lankidea; izanez ere, lankide hori beti bada leku guzietan. Hartarat, bulegorat joan nintzen, ondoan baita. Ordinagailuan sartu eta nahi gabe halako berriak agertu zitzaizkidan eta bati beha gelditu nintzen; egi-egia erran ez nion kasu handirik egin behar baina erakarri ninduen. Jai. Hainbertzenarekin, zelako ...


Gasteiza jin gara ondoko filmearen egiterat. Gure hirur aktoresak karrikan ibiliko dira, eta bertan jauntzirik, bixtan dena. Nongo karriketan ? Hirur txandriako karriketan, erran nahi da, Adurtzan, Abetxukun eta Zaramagan. Aimenge naiz arduraduna eta hirur barrideok hautatu ditut; izanez ere, badira langile auzo, auzo zahar eta zaharkituak, askitto ahantziak eta zinez azpiratuak eta nahi dut ager daitezen, filmearen ikusleek ikus ditzaten, ezagut. Eian filmea eraginkor izanen den. Hala balitze ! Protagonistak hirur urdaxka maitagarri dira, bi ukraniar eta Uraleetako bertze batto: Laurissa,...


Laket dut. Neska hori zinez laket dut. Like. Placet. Eztiñe du izena. Haur-eskola hezitzaile, ene haurraren hezitzaile; beti da antxume, ortainzurik. Halaxe erraiten du. Hankutsik, alegia. Atzo erran zidan sar eta ipuialdian izan nendin eta nik batere zalantzarik gabeko baiezkoa eman nion.  Zeinen den pullita ! Jauntzirik da, baina ortozik askitto dut. Hezitzailea eta esposa; berau ezinago laketgarri dut, hura laletgarri txit. Iaz andereñok galdegin zigun halako argazki liburuska egin genezan; aurten ere bai, iazkoaren jarraipena. Esposa argazki zenbaitetan ageri da, ...


Halaxe mintzatu zen jaun ertora aitzineko egunean llaguntsa baten ohorezko mezan. Ni ez naiz mezatarat joaiten ohi, baina egun hartan ezinbertzez joan behar; izanez ere, klikako llanguntsetarik batto hilik zen. Gixoa ! Gasteizko bestetart joatekoak ginen eta hil egin ez zitzaigun, ba ! Errekan izan omen zen. Eta egia da bikinia soinean hil zela, baina nik uste dut erauntzi behar zuenean; halaxe egiten baitu beti: errekarat bikinia soinean, heldu, kokatu, bikinia erauntzi eta plunp, kaputzete, eta berdin zaio zein dagoen edo zenbat jende dagoen. Horrexegatik pentsatzen dut pausatu zela soine...


Etxe baterat joaiten naiz ikuzterat. Orenbete pasatxo emaiten ohi dut. Egi-egia erran, deus gutti egiten dut; izanez ere, oro aski garbi izaiten da, askitto. Udan, gainerat, denbora luzea emaiten dut zabaltzan, etxe horrek halako zabaltza nasaia baitu eta udan hamarretarik has, ekia galda, ongi dzinkatzen du. Hartarat, ekitzoltzean egoiten naiz luzaz, pikarrai, arazorik ez. Etxeko ezein ez da agertzen bazkadu artio eta ni eguerdian husten ditut lekuak, eguerdi eta erdietan berant-berantenez. Aitzineko egunean, gizonaren liburuak baziren erdi-erdian eta zokoratu egin nituen. Hainbertzenarek...


  I  -Iragan egun batez, joaki nintzen Iruñetik Gasteiza eta kanpoaldeko putetxeetarik baten parean baziren bi neska eta hartu egin nituen. Ez ziren lilitxo. Nik gogoan erabili nuen haiek gogoan erabili zutela nik uste nuela haiek ailart zirela. Baina ez ziren, zakua ekarki zuten bizkarrean. Halako gazteak ziren. Hainbertzenarekin, ohartu nintzen lilitxo edo ailart ez, baina aktoresa teiu horietark bazitezkeela, eite bazuten, ukan, aktoresa porno gazte horietarik, zernahi egiten duten eta dieten horietarik, geroa ikasketa eta guzi segurtatua duten horietarik. "Bidean...


Ezin hobeki gainkatu berri itxura badut karrikan, eta lanera noa. Eta halako itxura baldin badut bada zinez ezin hobeki gainkatu nautelakotz herenegunago Alde Zaharrean ezagutu eta gogatu nituen morroiek, bi morroiek. Udan ere ukaiten ohi dut ezin hobeki gainkatuberri itxura, Alade Zaharrean hola ibiltzea laket. Neguan, aldiz, guttitan. Neguan nahiago etxen baratu ilustra eta ilustra. Halarik ere, atera ere egiten naiz. Beti Alde zaharrean, Bodegoian, Hala Bedin, Rochen, Mesoian, zaldi Zurian... Gazte naiz, sasoiko, hortzaginak osasuntsu, irrikor, begi argiak, billoa holli... Zelulitis poxi...