Post tenebras spero lucem

Carpe diem (et noctem). Tempus fugit. Memento mori.

  Garaiak aldatu egiten dira eta egokitu behar !    Eta egia beritablea da: orai badugu eskualdun neska porno parrasta bat ez Eskual Herrian ari, baina atzerrian (Espainia behere hortan battoren batto baina gehientsuenak Europan, Asian, Ozeanian eta Ipar Amerikan gaindi. ETBk kasu mikorik ez die egiten (hori ez da aldatu), eta, egitekoz gerotan, halako usaiako serorantzekokeriaz, jakina.     Neskok badira hazia eta baita geroko bizia ere: hainbat neska kastina eginik badira, herriko bi Zeelanda Berrian eta lehen erakustaldia orai berean egiten ari.   &...


JES !

No profile photo Post tenebras spero lucem | 2023-08-18 10:45

Idoia. Izenagatik, ez da Erronkari ibaxeko -gero bertze zerbaixka kondatuko-, Iruñeko baizik, baina Gasteizen bizi da; izanez ere, Gasteizen dugu ikasle. NUPen ikasketak bururaturik -andereño dugu geroztik-, Gasteiza bertze zerbaixkaren ikasterat: eskual filologo izanen dugu noizbait. Gainerat, bere aldetik latina eta greziera klasikoa ere ari da ikasten, bere aldetik ikasten: amentsetan badu iduri bat eta bertan emazteki zaharra dela, etxen dela latinezko eta gezierazko testuen irakurtzen ari eta arrahaurrak jinen zaizkiola ikusterat, eta eskuaraz bai, baita latineraz eta gre...


Eskual Herria ez da puritano eta telebixta pribatuetan hasiak dira berriz ere filme likitsen emaiterat, gauaz berantago eta likitsagoak.     Eskual Herria ez da serorantzeko eta telebixtetan agertu behar ez dela serorantzeko eta eskuarazko filme gordin aunitz emaiten dute, aukeran meza baino aunitzez haboro eta ponteigel zenbait kexu.    Ez da, ez, Eskual Herria apezantzeko eta kanale batzuietan taigabeko filme teiuak emaiten dituzte, publikoan ez dira gutti, leun baina.    Bada Eskual Herria gogatzeko leku egokia; gogatu ere, jendeak erraz gogatze...


Lagun bat badut iragan aste undarrean neska bat lotu baitzitzaion eta ezetz erran beharrean izan baitzen.     Neska laket ninan, baina nerehalaxe ohartu nindunan usu agintzen duten horietarikoa dela, keso dela, kontzo bere solasetan, murrukutun, bihotz onekoa izanagatik; eta areago ohartu nindunan jakin nuelarik eroetxean egiten duela lan, erran nahi baita, laneko bere izakera kanpoan ere badela. Halaxe iduritu zitzaidanan. Alberdanian nahi zinan, nik ere bai, baina, zinez likts ez zenez, begirune handienaz nagi, eko, eta ez zionan sobera inport. Hola hobeki.    -...


Eskualdunok galtzaile izan gara gehienetan, aantxu beti. Orriagan, aitzitik, ez. Ezta independentzia ardietsi genuelarik, bixtan dena. Orduan, Patirke ttipi zen.    Gure Patirke ez da zoriontsu, malurus baizik. Halarik ere, atxiki egiten du: udan belztu egiten da, pikarraitu egiten da; gure Patirkek irakurri egiten du, zinemarat joaiten ohi da, musikara entzuten du, aho-artazalearen baitarat ez du huts egiten... Barnean, baina, halako nahigabe-atsekabeak badauzke eta ezin lagunt.    Karrikarik karrika ari zelarik -ez baita igerilekurat joan- Frankie Tai ikusi du, lotu ...


Gure barne alai huntan, gure baitan hugu eta erauzi nahi ez, ezta pentsatu ere ! Gure baitan diagu hire mezua, hire ordinagailutik bildua eta jakik hondartzak sagar-agerikako neskaz gainezka dagola, argazkia egitea axola ez baitzaie eta gu hirurok igurikan gituk.    Sagarrak elkarturikan, horrat bizpalau argazki gure zerutik bildurik hireganat, eta, bidenabar, intziri zenbait gu entzunez eta gogoaren baitan gu kanpaia jo dezaantzat. Joren baituk, eztia ? Jo zak gu gogoan beti ere; pasa gaitzak gogoaren baitan: larru-has gituk hirirok, elkarri zirrika, esku hus...


Uzkitik jo izana. Uzkitik jorik izaiterat joaiten ohi naiz ud´oroz. Urtegirat agertzen naiz; tarranta utzi, tongak baizik ez soinean, tarrantako gakoa besoan esparadrapaz estekatu, baita bi kapota ere eta pattarrari goiti: beti bada urderen bat ni, ederra naizen hau, gainkatzeko prestik. Egun ere bai. Eguerdian joan naiz, etxeko zabaltzan beltzagotu eta beroagoturik joan ere. Bazen nonbait gizon tripontzi bat, proposatu, baietz erran eta goiti ari ginelarik, bertze potolo batto agertu zaigu eta berak ere nahi zuen. Bi-biek nute uzkitik jo. Gainezka egin dutelarik, neroni naiz iza...


Eskual Herriko ur-hegietan geroago eta eskualdun emazteki biluzi edo sagar-agerikako habororen ikusteko aukera bada. Ene ikusteko aukera bada osoki orai, bazen osoki lehen, gero ere badateke. Hala balitze ! Gero eta eskualdun emazteki haboro joaiten da zein-nahi ur-hegiterat pikarraitzerat, ekheerritan pikarraitzerat, itzalen baterat orobat. Ni zein-nahik banu ikusgai.    Eskualdun emazte gero eta gehiagok ikusten du pornoa eta gogoko pornoa galdegiten; halakotz, ekoiztetxeek eskaintza handiagotu egin dute eta oro aunitzez ikusgarriago badugu, mutilek izigarri maite dituzte hamai...


Badut lagun bat neskak izigarri laket baititu eta erraiten baitit ondo-ondoan emaiten zaizkion neska bakarrak direla halako otorduan mahain gaineko zerbaixka hartu nahi, ezin eskura eta guziz hurbiltzen zaizkionak hartu nahi dutena hartuko badute. Halaxe izaiten da. Ez zaizkio halako neskak baizik ondo-ondoratzen ohi. Egun, gonbarazione, ba omen zuen batto ezker eta muskuilu haboro nahi zuen; halakotz, ezinago hurbil eman zaio, muskuilu zerbait hartu eta bereizi egin da. Kito. Horixe izan da guzia. Erran diot eneki jiteko, lagunekin elkartzekoa nintzen, neska pulli-pullitak badirela, bagare...


I    -Egun on !    -Baita hiri parte on !    -Zer hartu nahi ?    -Kafesnea, otoi. Basoz, plazer badun.    -Akort. Jatekorik ?    -...Opil adarra.    -Bakarra ?    -Ua. Bakarra aski eta sobera.    -Untsa dun.   II    -Aizu, ziek ze tratamendu ibiltzen duzie txandrian ?    -Emaztekiok elkarrekin noka ari izaiten gitun, hitanoa ibiltzen dinagu, yiketza edo hiketza; mitilekin toka ari izaiten, hitatoa ibiltzen, yiketza orobat, edo hiketza ere erraiten baitugu; xa...