Post tenebras spero lucem

Carpe diem (et noctem). Tempus fugit. Memento mori.

Satiroek emaztekiok nahi gituztelakotz bizirik, gauren eskuko, lotsagabe edo beldurgabe, gisako edo jator edo plaxent, teiu edo lohi edo likits eta eskualdun, horrat ondoko elestok beti ere albait gordinen. Horratx ! -Etxen bagire bi margarita eta hirur pittitti. Margarita: alua, pottotta (pudendo femenino), testuan neska. Por cierto, a la pepitilla, goigoiño. -Goigoiñoa agertzen diotet jokakideei eta erotu egiten zauzkit, milika eta milika ari zaizkio. jokakide: compañero, a de fatigas licenciosas. Jokatu (du), follar, xikokatu (du), se taper qn. Ohaide: quie...


"Euskarak bizi gaitu, eta bizi bedi !"       ELESTAK -Xaz, ibaxiara bizpor neskaxe xin zren uskararen ekastra. Banak Uruñako zren eta berze banak babazorro (Gasteizko), bazen berze bat Arabako Errioxako Bastidako, berze bat Sartagudako, berze bat Bidarraiko eta berze bat Landa Sohütako. Goxtre oroz, ekasgiuara xuaitan zren eta arrastrerik arrosarioara ez. Ni eki ebli ninden, guziueki: eguatxara ere xuaitan ginden eta anre-ordokiara. Banak bilainz-golli golli ebli. Anitx onki ebli ginden guziuak xaz, xazko udan. Uskaraz elerran nien eki. Banek xokatu egin nind...