BIZTANLERIA ESPAINIAN

1
geografia 1456133191631 geografia | 2007-06-13 21:18

Espainiako biztanleriaren mugimendu naturalaren bilakaeran, zenbait etapa edo erregimen demografiko bereizten dira. Etapa bakoitzean heriotzak, jaiotzak eta berezko hazkundeak loturik daude eta arrazoi berdinengatik igo edo jaitsi egiten dira. Etapa nagusiak antzinako erregimen demografikoa, trantsizio demografikoa eta erregimen demografiko modernoa dira. Espainia Europarekin alderatuta beranduago igaro ze etapa batzuetatik besteetara. Hiru fase hauen barruan beste garai edo faktoreengatik daude eraginda igoera edo jaitsierak. Lehenengo fasea, antzinako erregimen demografikoaren garaia gut...


Espainian, birmoldatzeko prozesuan dauden industria sektore helduak pisu handia dute oraindik; sektorerik dinamikoenean atzerriko kapital ugari eta goi teknologiari lotutako sektoreak atzerapenez ezarri dira, kasu batzuetan oraindik fase hasi berrian daude. Oztopoak honako hauek dira: eskaria murriztea,lehiakortasuna gutxitzea, Europako politikak produkzioa murrizteko eta diru laguntzak kentzeko eskakizunak… Sektoreak: Oinarrizko metalurgia eta eraldaketa metalikoena: Industria siderurgikoa, altzairua burdinatik lortzen du labe garaietan(mediterraneoko eta Bizkaiko labe garaiak itxi eta pri...


Espainian berandu hasi ze industrializazioa. XVIII. mendean Ingalaterran, mende bat beranduago, 1880an agertzen da Espainian. Atzerapen horren arrazoiak: Nekazal gizarte tradizionalaren nagusitasuna; burgesia sendo eza; gatazkak XVIII. mendetik (guda karlistak, Amerikako hondamendia); kapital urritasuna inbertitzeko; industrializazioa sustatzen duen barne kapital eza; garraio azpiegitura txarra. Eragozpenen arren XIX mendean garrantzizko bi gune industrial sortzen dira, Euskal Herria eta Katalunia Bata, Nerbioi ibaiaren inguruan, burdin meategien aberastasunean oinarrituta. Garapen hau ezin...