Ez zaio lantaldeari Administrazio-kontseilariaren erabakien berri ematen, eta ez zaie sindikatuen ordezkariei batzar horietara joaten uzten. Ez zaizkie langileen ordezkariei ematen zuzendaritzak baliabide publikoekin eskatzen dituen txosten eta azterlanak. Marketin eta irudia hobetzeko kanpainak lehenesten dira, gardentasuna eta parte hartzea baino. LAB sindikatuak salatzen du Metro Bilbaoren Administrazio-kontseiluak eta zuzendaritzak ez dietela informazioa azkar eta garbi ematen hiriarteko langileen ordezkariei. Gaur, asteartea, abenduak 10, egin dutenak argi erakusten du...


  No se informa de las decisiones del Consejo de Administración a la plantilla ni se permite la presencia de representantes sindicales en el mismo. No se entrega a la parte social los informes y estudios que la dirección encarga con recursos públicos. Se priorizan las campañas de marketing y mejora de la imagen antes que la transparencia y la participación. El sindicato LAB denuncia que el Consejo de Administración y la dirección de Metro Bilbao, no informan de manera rápida y fluida a la representación de las y los ...