Hace un mes Rosario Brinquis presentó el estudio Itoitz 2012. Un análisis económico. En él realiza un análisis actualizado de la realidad económica del binomio Itoitz-Canal de Navarra, estudiando los costes, la recuperación de costes y la actividad económica generada. Las conclusiones son más claras que el agua de Itoitz: el coste total (pantano, fase 1ª del canal y zona regable) es superior a los 1.750 millones de euros. La recuperación de costes no supera el 27%. La producción bruta es el 65% de la inversión. La generación de empleo en la 1ª fase es irrisoria: 227 puestos de trabajo/año. ...


Julio Villanuevaren iritzi guttuna. Gizakion ezaugarri nagusietako bat anka sartzea izan ohi da. Eta ni neu salbuespena ez naizenez gero, maiz sarritan sartzen dut. [...] Duela hiru hilabete, pozten nintzen krisia zela eta AHT-ren Nafarroako korridorearentzat Madrilen sosik ez zegoelako. Inozo halakoa!! Handik hiru hilabetera badirudi Madrileko eta Nafarroako gobernuen artean dena konponduko dela. [...] Eraikuntza burbuila lehertu ondoren eta Europako langabetu tasa handiena lortuta –4 milioi– hara non krisialditik ateratzeko formula magikoa aurkezten diguten: Herri lan sektorea indartzea...