Korrikaren inguruan jendeak duen ezagutza maila, eta iritzia jakiteko erabili dudan inkesta honakoa izan da. Hasi baino lehen, inkestatua zein adin tartetan dagoen jakin nahi izan dut, adinaren arabera, publizitatearen eragina ezberdina baita. Orokorrean, aurreko saioan esan bezala, jendeak Korrika beraren inguruan zenbat dakien jakin nahi izan dut (bere sorrera, helburuak...). Bestalde aurtengo edizioaren kanpinak nolako indarra izan duen jakitea izan da beste helburua (kanta ezagutzen al duten, zenbatgarren edizioa izan den, non hasi eta non amaitu den...) Bukatzeko, Korrrikaren inguruan...


Kategoriak

Ez da kategoriarik aurkitu...