ELAk eta LABek Osalanen zuten parte hartzea etetea erabaki dute, honako arrazoiak direla eta: 1.- Eusko Jaurlaritzak batertu egin du lan-osasunaren arloan zinezko politikarik egiteko aukera. Laneko istripu eta gaixotasunen benetako zergatiei, hots, enplegu- eta lan-baldintzei, ez die ekin nahi, horrela patronalaren interesen aurka jo beharko bailuke (prekarietatea, kontrolik gabeko azpikontratazioa eta arau bihurtutako aldi baterako enplegua borrokatuz). Ondorioz, erakundeek ez dute aintzat hartzen gai honetan gertatzen diren arauhausteak behatu, kontrolatu eta zigortzeko betebeharra: ez La...


  ELA y LAB han decidido suspender su participación en Osalan por los siguientes motivos:1.- El Gobierno Vasco ha renunciado a hacer una política real en materia de salud laboral. No quiere abordar las verdaderas causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, es decir, las condiciones de empleo y trabajo, ya que ello implica adoptar medidas que van en contra de los intereses de la patronal (luchar contra la precariedad, la subcontratación sin control, la temporalidad como norma, ...) En consecuencia, la Autoridad Laboral, la Inspección de Trabajo y Osalan no cumplen ...