Politikan ez da ezer politikan zioen udako kantu horietako batek. Gure Euskal Herri honetan politikak zipriztintzen ditu bazter denak. Maiz, nekatzeraino. Baina politika egiteko modu aunitz dagoela sinistuta, eta batez ere, bertze modu bat dagoela sinistuta bagaude hainbertze gizon eta emakume. Herri honi, Euskal Herriari, gure ekarpena egin asmotan, ezkerretik eraiki nahi dugun Euskal Herri honi, egunero lotzen gatzaizkio.Eta politikan gauza polit franko gertatzen dela sinisten dudalako nago nagoen tokian. Politikan eragiteko. Herria berritzeko, biziberritzeko.Blog honen asmoa ez da aparte...