Palindromo bat, atzekoz aurrera ere berdin irakurtzen den hitza edo esaldia da. Testu simetrikoa, esan dezagun. Blog honetan, "hizpilu" edo "aztihitza" berbak ere erabiltzen ditugu. Ariketa, palindromo ezkutua topatzean datza. Edukiaren inguruko azalpenei jarraiki eta zenbakizko neurrian oinarrituz.Zenbakiek topatu beharreko palindromoa ordezkatzen dute. Adibidez, "Esanik erruz egi bat ta bi gezurrekin asE" palindromoa, horrela kodifikatuta agertuko litzateke:"6 5 3 3 2 2 10 3"Alegia, "Esanik(6) erruz(5) egi(3) bat(3) ta(2) bi(2) gezurrekin(10) ase(3)".Zenbakiek hitzak ordezkatzen dituzte e...