XML gida

No profile photo programatzen | 2007-05-16 13:15

XML, etiketen lenguaia edagarria (eXtensible Markup Lenguage) World Wide Web Consortiumek (W3C) garatutako etiketen metalenguaia edagarri bat da. Ez da lenguaia partikular bat HTML izan daitekeen bezala, behar jakin batzuetara moldatzeko lenguaiak definitzeko era bat baizik, hau da, lenguaiak definitzeko lenguaia bat. Berau osatzen duten elementuek beraien edukiari buruzko informazioa eman dezakete, ez dute zerbat beraien egitura fisiko edo aurkezpenaren buruzkoa eman behar HTMLan bezala.XMLa ez da Internetera aplikatzeko sortu, plataforma ezberdinen arteko informazioaren elkartrukerako mai...


Egilea: Gorka Alustiza SARRERA JavaScript web garapenaren munduan asko erabiltzen den programazio lenguaia bat da, bai lan txikiak egiteko bai aplikazio komplexuak kudeatzeko. JavaScript lenguaia, sistema operatzailean exekutatzen diren gainerako lenguaiak ez bezala, web orriak ikusteko erabiltzen dugun nabigatzaileak exekutatzen du. Adibidez, HTML kodean txertaturik, erabiltzaileak eragindako ebentuen edo formularioen kudeaketa eraman dezakegu, lehio ezberdinetako web oirrien hartean informazioa elkarbanatu, grafikoak edo textua manipulatu, Flash, Shockwave, etab... plug-inekin komunikatu...


Eztabaida

No profile photo programatzen | 2006-12-13 14:54

Idatzi hemen zuen iritzi eta gomendioak.