Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailek, 2008ko apirilaren 9ko EHAAen (2008ko martxoaren 18ko Agindua), Eskolako Agenda 21 programak garatzeko Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeei diru-laguntzak emateko deialdia argitaratuko dutela.   Ondorengo webgunean aurkitzen dira pdf-n eta baita ere word formatoan http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-435/eu/contenidos/ayuda_subvencion/1156a/eu_7879/subvenciones.html   Eskaerak aurkezteko epea 2008ko maiatzaren 16an amaituko da.    ...