Derek Ramos 01:Emakumeek denboran zehar rolak hobetu ditzake, lehen bakarrik etxean lan egiten zuten, baina emakumeek haien alde borrokatu dute eta orain edotariko rolak eduki ditzakeete.Hortik aurrera emakumeek dena debekaturik edukitzetik eskubide asko edukitzera pasatu egin da, gaur egun rol batzuetan arraro samar ikusten da baina ezin dugu txarto ikusi, hori ona delako. Leku batzuetan, ekialde hurbilean adibidez, emakumeak saltzen dira jostailu moduan, hortaz pentzatzen dugu herrialde horien emakumeek ez dutela borrokatu haien eskubidez, eta hori txarto dago denok borrokatu behar dugu g...


Eukene Saez 01:Emakumeen historian zehar lan asko egin dute, baina, beti gizonen mailapean, hau da, baxugoa egon dira. Etxeko lanak egiten zituzten, familia elikatzen zuten, baina, gerra garaia egon zenean hauek fabriketan misilak eta armak prestatzen jarduten zuten. Lehendabiziz lan munduan lehen urratsa izan zen eta konturatu ziren gizonaren paper berbera ala hobeto egin ahal zutela. Gerra amaitu zenean berriro etxeko lanak egiten zituzten. Asko borrokatu ondoren aurre pausu handiak eman dira, baina, oraindik esan dezakegu lan asko gelditzen dela; adibidez Afganistan kultura dela eta emak...


Ariane Sanchez 01Gaur egun emakumeon eskubideak asko hobetu egin dira orain dela urte askorekin alderatuta.Lehen batez ere, emakumeak egun osoa ematen zuten haien etxean bertako lanak egiten, horra hor josi edota arropa garbitu. Orain, gizonezkoen eta emakumezkoen lanak dexente aldatu dira lanpostua bilatzerako orduan, adibidez. Horregatik esan ahal dezakegu emakumearen bidea berdintasunerantz doala. Hala ere, badaude kasu batzuk hori kontraesaten dutenak; adibidez, hainbat lanetan ez dute emakumerik onartzen eta gizonak ordea, bai. Edo hauek gizonek baino gutxiago kobratu dezakete. Baita m...


Izaskun Bereziartua 01Emakumearen egoera duela hamarkada batzuk eta gaur egunen artean zerbait aldatu da, baina oraindik gehiago aldatu behar da gure gizartean. Lehen emakumea gizonaren menpe zegoen, beti etxeko gauzak egiten eta umeak zaintzen. Gaur egun independienteak gara, eta etxez kanpo lan egiten dugu, baina hori aparte emakume gehienak etxeko gauzak egiten dituzte eta horrek lan bikoitza egitea esan nahi du, Baina hori guztia gure gizartean gertatzen da, gure kulturan, zeren eta kultura edo erlijioaren arabera emakumearen egoera asko aldatzen da: Adibidez Afganistanaren erlijioak em...


Irati Berrocal 01:Dena antzinearoan emakumeak fruituak biltzen hasi ziren eta umeen heziketaz arduratzen ziren, beste alde batetik gizonak ehiza egitera joaten ziren.Urteak pasa eta emakumea etxean gelditzenzen umeak zaintzen, bestetik gizonak lan bila joaten ziren.Gaur egun, emakumeak lanmunduan murgilduta daude baina baita ere umeen heziketaz ardurtzen jarraitzen dute, gizonek lan munduan jarraitzen dutela ez dago zalantzarik.Emakumeen eta gizartearen erronka gizonezkoen eta emakumezkoen arteko desberdintasunik ez egotea litzateke, esanak esan emakumeak eta gizonak berdinak dira. Edozein ...


Josune Martinez 01Gaur egungo gure gizartean, emakumeak aldaketak jaso dituela esango dugu, nahiz eta asko ez izan. Duela 50 urte atzera begiratzean, emakume langilea eta eskubiderik gabekoa ikusten genuen. Hau da, bere senarraren baimenik gabe ezin zituen hainbat gauza egin, eta etxeko lanik gehienak brak egiten zituen, umeak zaindu, adibidez.Gaur egun ordea, azken honetan adibidez, egun gutxi diren arren, aitak ere eska dezake aitatasun baimena.Beste aldetik, etxean gehiago dira bazkaria prestatzen, etxea garbitzen... duten gizonak. Baina hala ere, aipatu behar dut, etxe gehienetan ama de...