Bizi arteko zigorrik EZ.Heriotza zigorrik EZ.Dispertsiorik EZ.Amnistiaren aldeko mugimenduaren abokatua ta senideak.Martxoak 11 Asteazkena 18:30-etan Laudioko Gaztetxean.


  EUSKARA GAL EZ DADIN..HAIZU!!PIXKAT HITZ EGIN:-) InOiz Ez zAIZu GerTATu LaguNeN arteaN HiZkETAn aritzea etA erDErAZko ESaMOlDe BAt EZ duZULa euSkerAZ eSatEn JAkIN?¿?bUEno Ba...GUk (((LAGUN ARTEKO HITZONTZIA)))LAndU gENuEn iKAsToLAn,IkaStOlak AntOLatuTaKO iKasTaRo BATeAn.IkasTaRo hItZA eNTzUteaN ZiHURReniK eSAngO Duzue...jOoO ZeLAKo TxApA!!bA EZ!!gUZTiZ koNTrakOa...nAHiZ eTA 10 OrdukO IKastaroa IZAn...PrImerAN pAsATu GeNueN...itZElEZko BArrEAk BotA geNItUEn....BUenO ba EmeN iDatzIkO diZkiZUeGu ESakERA baTzuK BIZiTZako moMenTU ezBerDiNeTARaKO: a)HITZ LODIAK,GORDINAK...Aldrebesa,artabur...