https://addi.ehu.es/handle/10810/10801 Artze berak askotan aitortua da lehen aldian “kanpotik barrura” ikusten zuela (“Harzabal”, 1969-1979) eta, aldaketa espirituala jasan ostean, bigarren alditzat jo daitekeen honetan “barrutik kanpora” aldatu duela bere ikuspegia (“Hartzut”). Hau da, Artze gazteak inguratzen zuen errealitatea islatzen zuen bere lanean, garai eta lekuarekin zuen lotura agertzen zuen nolabait. “Kanpotik barrurako” prozesu hori egiaztatu nahi dut, hau da, nire hipotesia edo abiapuntua testuinguruak bere lehen aldi...


https://addi.ehu.es/handle/10810/15493 Gizarteen eta gizakien egoera eta bilakaera ezagutzeak informazio era sistematikoan biltzea eta zehaztasunez aztertzea eskatzen du. Horretarako, nahitaez ezagutu behar dira, alde batetik, ikerketa prozesuaren pausoak, eta, bestetik, neurketarako erabili daitezkeen tekniken berezitasunak eta erabiltzeko baldintzak. Liburu honetan, Gizarte Zientzietan gehien erabiltzen diren ikerketa teknikak aurkezten dira. Hobe esanda, teknika hauek behar bezala erabiltzeko aholkuak eta ikerketa prozesua antolatzeko irizpideak ematen dira. Teoria eta adibideak uztatze...


https://addi.ehu.es/handle/10810/47462 «Urte askotan, gure talde-oroimenaren kultur erreferente asko tradiziozko Arte Ederren printzipioen eta formen gainean osatu dira. Horiek erreferentzia izan dira herritarrentzat eta hauek, aldi berean, informazioa eta baliabide sinbolikoak aurkitu dituzte haietan. Gaur egun artea edertasunaren monopolioa galtzen ari da, inmaterialtasunaren, publizitatearen eta emaitza estetikoen merkaturatzearen printzipioek menderatzen duten kultura “bisualaren” mesedetan. [...] Horien artean ditugu publizitatea, diseinua, telebista eta internet&raq...


https://addi.ehu.es/handle/10810/35025 Hogeiren bat ipuin biltzen dituen liburua da hau, umorezkoak eta egiatiak. Deskribatzen diren pertsonaiak ez dira euskaldunak, ezta beti euskal herritarrak ere, egileak bere biziaren erdia baino gehiago, halabeharrez, herritik kanpo egina baitu. Badira, halere, ipuin batzuk Euskal Herrian kokatuta daudenak eta bertako kultur egoera deskribatzen dutenak. ZIZELKARI OSPETSUA Arte Eskola amaitu nuenean, zuzendariaren ikusten ibili nintzen. Banekien nire emaitzak ertainak izan zirela. Gogorragoak entzun nituen —Zu ez zara, inoiz, zizelkaria izanen...


https://addi.ehu.es/handle/10810/32629 Tesi honetan Jon Mirande euskal idazle paristarraren (H)aur besoetakoa-ren modernitate literarioa ezaugarritu da, literatur lan honen lekua(k) euskal literaturaren historian zein diren zehazteko helburuarekin. Horretarako, tesiaren oinarri teorikoetan literatur modernitatetzat jotzen dena zehaztu eta honek zentsurarekin betidanik duen harreman estua azaleratu ostean, hiru bide jorratu dira: batetik, Miranderen ipuin-berria kanon bilakatu den XIX. mende amaierako eta XX.aren hastapeneko literatur Modernismoaren ezaugarri zenbaitekin konparatu da, testu...


https://addi.ehu.es/handle/10810/20547 Euskal testuinguru kulturalean 1997. urtetik 2012. urte bitartera bi arte-instituzio publikoetan aurrera eraman diren arte-ekoizpen feministak aztertuko dira hurrengo ikerketan, Arteleku zentroan eta Montehermoso Kulturunean gertatutakoak. Instituzioen esparruan aurrera eraman izanak, hainbat baldintza inposatu dizkiete praktika hauei. Bestalde, kontuan hartu behar dugu, balditzan hauek kultura-politikek urte hauetan azaldu dituzten lehentasunekin guztiz erlazionatuak daudela, esaterako, kultura praktika guztiak, arte garaikidearen esparruan garatzen ...


https://addi.ehu.es/handle/10810/26935 Edgar Morin ha publicado su libro titulado Penser global. L’humain et son univers (Pensar global. Lo humano y su universo) en la colección Le Monde comme Il Va de la editorial Robert Laffont. Conviene recordar que este pensador galo es uno de los investigadores más innovadores del panorama intelectual internacional. Tras realizar estudios universitarios en varias disciplinas perte-necientes a las ciencias humanas y sociales, formó parte de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, ingresó en Le...


https://addi.ehu.es/handle/10810/24568 Al estudiar mi propio pueblo, Bermeo, un pueblo de pescadores de Bizkaia, en el País Vasco, me uno al planteamiento de la nueva antropología y de los estudios culturales, tal y como los promueve Zulaika desde los Basque Cultural Studies (Douglass, 1999), es decir, atendiendo al análisis del discurso simbólico de las aparentemente banales actividades diarias de las personas. Saber cómo viven y cómo piensan los nativos de un lugar, respecto a “su mundo” constituiría el enfoque de una antropolo...


Sarrerako bi hitz liburuaren gaiaz eta antolaketaz Aipatzera gatozen liburu honen balio handienetakoa, egiten duen sintesi-lana da. Diziplina antropologikoak hartu duen hainbesteko zabaltasun eta norabide teorikoen aurrean, egileak,erreferentzia zehatzez janzten du berelana, kultur praktika sozialak aztertzeko leudekeen ikerketa-bideak zein arazo teoriko nagusiak, irakurleari argigarri gerta dakizkion. Giza komunikazioaren oinarrian dagoen sinbolismoaren gaiak lan guztia zipriztintzen duela iruditu zait. Halere, duen egituraketak, irakurlearen gogo eta interesaren arabera, irakurketa era e...


https://addi.ehu.es/handle/10810/28839 Zabal-ek berrogeita hamar lankidetatik gora bildu zituen bere ingurura eta bere lau urteko ibilaldian zehar ahots propioa, autonomoa, kritikoa, berria barreiatu zuen. Politikagintzaren eta kulturgintzaren arteko muga ilunak argitzen ahalegindu zen. Idazle-talde gazte eta eskolatu hau izan zen Euskal Herriaren Iparra eta Hegoa elkartu zituena eta euskal letretan pentsamendu berritzailearen hazia erein zuena, frankismo ondoko aro nahasian loratzen joan dena, gehienbat mundu akademikoan. Kultur mugimendu gidatu zuten egileek aldizkari horretarako testu h...


SO

so egiten entzuten bizitzen ditugunaren sortzean parte hartzen dugu
so 1467378181235

Euskara organismo biziduna baita elikatu behar da eta hortarako teknologi berriak oso garrantzitsuak dira. Hori dela eta blog berria euskaraz idekitzea deliberatu dugu.