DEUS ALBUMAREN TESTUAK // TEXTES DE L'ALBUM DEUS

so 1467378181235 SO | 2024-01-01 12:54

ericdicharry@gmail.com 1704110190428

DICHARRY (Ahotsa//Voice)

DESMESURE (Guitarra//Guitare )

(DEUS, Pamiela, 2023)

 

Poesia liburutik at.

Poésie hors du livre.

Poetry out of the book.

 

Deus (Pamiela, 2023) liburuan argitaratuak izan direnen testu poetikoen deklinabide musikatua.

Déclinaison musicale des textes poétiques publié dans l’ouvrage Deus (Pamiela, 2023).

Musical declension of the poetic texts published in Deus (Pamiela, 2023).

 

L'album Deus dont les textes sont extraits de l'ouvrage Deus (Pamiela, 2023) https://pamiela.com/index.php/colecciones/euskara/literatura/poesia-euskaraz/deus-detail est disponible sur la plateforme SoundCloud : https://soundcloud.com/eric-dicharry et sur la plateforme Bandcamp : https://fredem.bandcamp.com/

 

1. OIHUKATU//

CRIER//SHOUT

2. NORK?//

QUI?//WHO?

3. TAMARIZ//

TAMARIS//TAMARIS

4. MATRIZE //

MATRICE//MATRIX

5. GENTRIFIKAZIOAGATIK//

A CAUSE DE LA GENTRIFICATION//DUE TO GENTRIFICATION

6. CHANEL PARIS

7. PRINTZE ASKE//

PRINCE LIBRE//FREE PRINCE

8. EGIA//

VERITE//TRUTH

9. POETAREN EGUNEROKOTASUNAREN FINEZIAN//

DANS LA FINESSE DE LA QUOTIDIENNETE DU POETE//IN THE FINESSE OF THE POET'S EVERYDAY LIFE

10. POETA ANONIMOAK//

LE POETE ANONYME//THE ANONYMOUS POET

11. EZ DUT GOGOAN//

JE NE ME SOUVIENS PAS//I DON'T REMEMBER

12. POETA EZ DA HOR//

POETE ABSENT//ABSENT POET

 

DEUS ALBUMAREN TESTUAK//HITZAK//LETRAK

LYRICS FROM THE ALBUM DEUS 

Testu guztiak: Published in Eric Dicharry, Deus (Pamiela, 2023)

 

Eric Dicharry (ahotsa/voice) eta Frédéric Desmesure (musikagile eta gitarra//music composer and guitarist).

 

1. OIHUKATU

 

Nahiko genuen oihukatu (...)

baina garrasia bahiturik zegoen

 

Nahiko genuen oihukatu (...)

baina hitzik ez genuen

 

Nahiko genuen oihukatu (...)

baina mihiak kateaturik zeuden

 

Nahiko genuen oihukatu (...)

baina ezpainak josiak ziren

 

Nahiko genuen oihukatu (...)

baina garuna nahasia zegoen

 

Nahiko genuen oihukatu (...)

baina indar askirik ez genuen

 

Nahiko genuen oihukatu (...)

baina deusik ez zen jalgi

 

1. CRIER

 

Nous aurions aimé crier

mais notre hurlement était kidnappé

 

Criez !

Sans-mots

Langues enchaînées

Lèvres cousues

Cerveaux dérangés

 

Nous aurions aimé crier

mais nous n’avions pas assez de force

Nous aurions aimé crier

mais nous n'avions pas les mots

Nous aurions aimé crier

mais nous sommes restés silencieux

 

1. SHOUT

 

We would have liked to scream but our scream was kidnapped

Scream!
Wordless
Chained tongues
Sewn lips
Brains deranged

We would have liked to scream but we didn't have enough strength
We would have liked to scream but we didn't have the words
We would have liked to scream but we remained silent

 

2. NORK?

 

Nork daki zein den bizitza eta artearen arteko gunea? Nork berdeskubrituko Rauschenbergen Helpa? Nork entzunen biluzik hondartzan ubu.comen grabazio abangoardiakoak? Nork banatuko hildako poetaren hautsak sudur-marra abstraktuak birsortarazteko? Nork tatuatuko bere ezpainetan margolaritzaren herioa? Nork tipituko poesia zero gradura? Nork hilko hibridotasun intermediaren izenean? Nork hilko poesiaren izenean? Nork filmatuko du hilketa? Nork ekoiztuko du filma?

 

2. QUI?

 

Qui connaît l’interstice entre l’oeuvre et la vie? Qui redécouvrira Help de Rauschenberg? Qui écoutera nu sur la plage les enregistrements avant-gardistes d’ubu.com? Qui distribuera les cendres du poète pour recréer des lignes nasales abstraites? Qui tatouera sur ses lèvres la mort de la peinture? Qui réduira la poésie au stade zéro? Qui tuera au nom de l’hybridation intermédiale? Qui tuera au nom de la poésie? Qui filmera le crime? Qui produira le film?

 

2. WHO?

 

Who knows the gap between work and life? Who will rediscover Rauschenberg's Help? Who will listen naked on the beach to the avant-garde recordings of ubu.com? Who will distribute the poet's ashes to recreate abstract nasal lines? Who will tattoo the death of painting on their lips? Who will reduce poetry to zero? Who will kill in the name of intermedia hybridization? Who will kill in the name of poetry? Who will film the crime? Who will produce the film?

 

3. TAMARIZ

 

Tamariz(aren) adarraren puntan

euri tantaren gardentasun borobilean

no future oihukatzen zuen kantuaren oroitzapenetan

zure baitatik ihes egiten zaizun geroa

irakurriko dizut.

 

Neguko uhainen bits iheskorraren zikinkerian

bart hondartzara lehorreratu den

kokaina lerro puruen artean

zure baitatik ihes egiten zaizun geroa

irakurriko dizut.

 

Gaueko izar eta ilargirik gabeko

tindagaiaren belztasun ezabaezinean

zure baitatik ihes egiten zaizun geroa

irakurriko dizut.

 

3. TAMARIS

 

Je vous lirai votre futur

à la pointe d’une branche de Tamaris

dans la transparence d’une goutte de pluie

dans les souvenirs d’un chant qui crie no future

dans l’avenir qui s’invente au plus profond de vous

je vous lirai votre futur

 

Je vous lirai votre futur

dans l’impureté de l’écume nomade des vagues hivernales

entre les lignes de cocaine pure échouées sur la plage

dans l’avenir qui s’invente au plus profond de vous

je vous lirai votre futur

 

Je vous lirai votre futur

dans la noirceur indélébile de l’encre d’une nuit privée d’étoiles et de lune

dans l’avenir qui s’invente au plus profond de vous

je vous lirai votre futur

 

3. TAMARINDONO

 

あなたの未来を読み明かそう

タマリンドの枝の先で

くっきりと透き通る雨粒の中で

「未来はない」と嘆くあの歌の記憶の中で

あなたの奥深くで生まれつつある未来の中で

あなたの未来を読み明かそう

 

Tamarindo no eda no saki de

Kukkirito sukitooru amatsubu no nakade

Mirai wa nai” to nageku

ano utano kiokuno naka de

Anata no oku fukakude umaretsutsuaru mirai no naka de

Anatano mirai o yomiakasou

(Traduction : Misako Tabe)

 

3. TAMARICE

 

vi lighjeraghju u vostru futuru

à a punta di un ramu di Tamarice

in a trasparenza di una goccia di piossa

in i ricordi di un cantu chì briunava no future

in l'avvene chì s'inventa à u più prufondu di voi

vi lighjeraghju u vostru futuru.

(Traduction) Jc ''Ttikia'' Enrique

 

3. TAMARISC

 

Et llegiré el teu futur (esdevenidor)

a la punta d'una branca de tamariu

en la transparència d'una gota de pluja

en els records d'una cançó que cridava "no futur"

en el futur (esdevenidor) que s'està inventant dins el teu mès profund

et llegiré el teu futur (esdevenidor)

(Traduction) Jc ''Ttikia'' Enrique

 

3. TAMARIS

 

Leeré tu futuro
en la punta de una rama de tamarindo
en la transparencia de una gota de lluvia
en los recuerdos de un canto que gritaba no future
en el porvenir que se inventa en lo más profundo de ti,

Leeré tu futuro

(Traduction) Manuela Aranzabal

 

 

3. TAMARIS

 

In rain drops of transluscent clarity

dripping down from the tamarind tree

In the memory of a song that cries “no future”

In all that escapes from the depths within you

I will read you your future

(Translation: Timberlake Wertenbaker)

 

I will read you your future
In the impure, nomadic foam of winter waves
Between the lines of pure cocaine washed up on the beach
In the future invented deep inside you
I will read you your future

 

I will read you your future
In the indelible blackness of the ink of a night deprived of stars and moon
In the future invented deep inside you
I will read you your future

 

4. MATRIZE

 

Matrize

matrize hizkuntza matrize

morfema askeak

preposizioak

hots biribilduak

bokal sudurkariak

frikari ahostunak

determinatzaileak

txistukari ozenak

ezpain-horzkari ozenak

elebakarrak diren sintagmak

kode bereizketak

entzundako hizkuntzaren eraginak

lagun arteko hizkerak

kode alternantziak

komunikazio estrategien tipologiak

corpus argitaragabeak

matrize

matrize hizkuntza matrize.

 

4. MATRICE

 

Matrice

matrice langue matrice

libres morphèmes

prépositions

sons circulaires

voyelles nasales

fricatives sonores

déterminants

sibilantes pénétrantes

labiodentales stridentes

syntagmes monolingues

codes différenciés

influences de langues entendues

façons de s’exprimer entre amis

alternances de code

tipologie de stratégies communicatives

corpus non édités

matrice

matrice langue matrice.

 

4. MATRIX

 

Matrix
matrix language matrix
free morphemes
prepositions
circular sounds
nasal vowels
fricative sounds
determiners
penetrating sibilants
strident labiodentals
monolingual phrases
differentiated codes
influences of heard languages
ways of expressing oneself among friends
code alternation
tipology of communicative strategies
unedited corpus
matrix
language matrix matrix.

 

5. GENTRIFIKAZIOAGATIK

 

Gentrifikazioagatik bortizki hautsiak deseraikiak eta eraitsiak izan ziren Iparraldeko kostaldeko etxe historikoen arimek nora zuten ihes egin? Betirako desagertu diren arima horiek zein gunetan eskutatzen dira? Biztanleen depresio-ahulezi kokaina-alkoholikoan? Oinarrizko etikaren zanpatzean? Kapitalismoaren zentzugabekerian? Neokolonialismoan? Independentziaren aldeko borrokaren galtzean? Gazte-gazteen langabeziaren gehiegikerian? Biztanle historikoen exodoan? Istripu zoro odoltsuetan? Ateratzen ezin diren negar tantetan? Burmuin manipulazioetan? Frustrazioetan? Suizidioetan?

 

5. A CAUSE DE LA GENTRIFICATION

 

Où sont passées (à cause de la gentrification) les âmes des maisons historiques violemment détruites de la côte basque? Où se cachent ces âmes pour toujours disparues? Dans la dépression alcoolique cocainée des habitants? Dans l’écrasement de l’éthique fondamentale? Dans l’absurdité du capitalisme? Dans le néocolonialisme? Dans la perte du combat pour l’indépendance? Dans l’excès du chômage des jeunes? Dans l’exil des habitants historiques? Dans les accidents sanglants et fous? Dans les larmes qui ne peuvent couler? Dans la manipulation des cerveaux? Dans les frustrations? Dans les suicides?

 

5. DUE TO GENTRIFICATION

 

Where (due to gentrification) are the souls of the violently destroyed historic houses on the Basque coast? Where are these souls hiding? In the cocaine-induced alcoholic depression of the inhabitants? In the crushing of fundamental ethics? In the absurdity of capitalism? In neo-colonialism? In the loss of the fight for independence? In the excess of youth unemployment? In the exile of historic inhabitants? In bloody and crazy accidents? In tears that cannot be shed? In brainwashing? In frustrations? In suicides?

 

6. CHANEL PARIS

 

Egoïste Platinium

Eau de Toilette Chanel Paris.

Alcohol.

Aqua.

Parfum.

Butylphenyl.

Methylpropional.

Citral.

Citronellol.

Coumarin.

Geraniol.

Hydroxyisohexyl 3-.

Cyclohexene.

Carboxaldehyde.

Limonene.

Linalool.

Ethylhexyl.

Methoxycinnamate.

Butyl.

Methoxydibenzoylmethane.

Ethylhexyl salicylate.

 

7. PRINTZE ASKE

 

Printze aske eta hilezkorrak baikara, artez arte, Araconga biniloa belarrien artean, gabon eta urtats gau pasen bitartean, Olentzeroren begi gorri itsuen atzean, Perurenaren « Gaur ez da deustan pentsatzen, deustan sinesten ez delakotz » esaldia garunaren ertzean, betirako zintzilikaturik, Willis Drummond taldearen « Dena idaztekoa da » karrika ezezagun hotz gorriaren haize-boladan, betirako zintzilikaturik, Basho japoniarraren haiku ezabaezina, « Ez dago deusik hosto hildakoak metatzen dira eta dena ihesi joan da », betirako zintzilikaturik, Gaztelumendiren « Gaur egun lana deitzen diote esklabo izateari » loop baten errepikakortasunean, betirako zintzilikaturik, Borgesen « Gaitzeztea eta laudatzea operazio sentimentalak dira » ahaztezinean, betirako zintzilikaturik, neguko ilargiaren azpian, Shikiren zuhaitzen itzal mugikortasunean, artez arte, esku zulatutik joaten zaigun bizi iheskorrara arte, printze aske eta hilezkorrak baikara, betirako zintzilikaturik, printze aske hilezkorrak baikara.

 

7. PRINCE LIBRE

 

Puisque nous sommes Princes libres immortels, d’art en art, entre Noël et jour de l’an, Araconga version vinyle en écoute derrière les yeux rouges aveugles d’Olentzero en gardant en mémoire la citation de Perurena: « de nos jours on ne pense plus à rien parce qu’on ne croit plus en rien » pour toujours gravée; les paroles du groupe Willis Drummond « Tout reste à écrire » dans une rue inconnue au vent glacial pour toujours gravées; le haiku indélébile de Basho « Il n’y a rien, les feuilles mortes s’entassent et tout s’échappe » pour toujours gravé; le verset de l’improvisateur Gaztelumendi « De nos jours l’on appelle travail l’esclavage » dans une boucle répétitive pour toujours gravé; l’affirmation inoubliable de Borges « Critiquer et louer sont des opérations sentimentales » pour toujours gravée; sous la lune d’hiver dans l’ombre mouvante des arbres de Shiki, d’art en art, jusqu’à la vie fuyante qui s’échappe de nos mains trouées, puisque nous sommes Princes libres immortels.

 

7. FREE PRINCE

 

Since we are Princes, free, immortals, from art to art, between Christmas and New Year's Day, listening Araconga’s vinyl version, behind Olentzero’s blind red eyes, keeping in mind Perurena’s quote: "nowadays we don't think about anything because we don't believe in anything" forever etched; Willis Drummond's lyrics "Everything remains to be written" on an unknown street in the icy wind forever etched; Basho's indelible haiku "There's nothing, dead leaves pile up and everything escapes" forever etched; the improviser Gaztelumendi's verse "Nowadays we call work slavery" in a repetitive loop forever etched; Borges' unforgettable statement "Criticizing and praising are sentimental operations" forever etched; under the winter moon in the shifting shadow of Shiki's trees, from art to art, to the fleeing life that escapes from our perforated hands, since we are immortal free Princes.

 

8. EGIA

 

Egia ez da kokatzen ez lengoaian ez irudietan ez hizkuntzetan eta ez aspaldidanik lapurtu zizkiguten hitzen zentzuetan. Egia zorotasunaren bakardade gorrian biluzik ezkuturik eta gorderik isiltasunaren poesian urratsez urrats soilik deskubritzen da. Irakurtzen entzuten ahoskatzen idazten ez den substantzia gasdun beltzaren ukiezintasunean.

 

8. VERITE

 

La vérité ne se trouve pas dans le langage, dans les images, dans les langues, encore moins dans les significations des mots que l’on nous a volé depuis longtemps. On découvre la vérité, pas à pas, cachée dans la poésie du silence et dans la solitude de la pure folie, nue, dissimulée. Dans l’inaccessibilité d’une substance gazeuse noire qui ne s’écrit pas ne se prononce pas ne s’entend pas ne se lit pas. (Traduction: Itxaro Borda)

 

8. TRUTH

 

Truth is not to be found in language, in images, in tongues, still less in the meanings of words long since stolen from us. We discover truth, step by step, hidden in the poetry of silence and the solitude of pure madness, naked, concealed. In the inaccessibility of a black gaseous substance that cannot be written, pronounced, heard or read.

 

9. POETAREN EGUNEROKOTASUNAREN FINEZIAN

 

Poetaren egunerokotasunaren finezian eta hipokrisiaren erresumen artean bizitzeko kondenaturik izan denarekin su eternalaren inguruan amestutako urrezko eskontza fikzio-erreala-hipotetikoa antolatuko dutela. Literario(a). Mugagabe(a). (A)kulturala. Amaigabe(a). Eta norbaitek beltz herrikoi batengantik mozkorturik hasiko dela Poesia sin fin inprobisatzen. Eta olisbosak ere gogor drogaturik saltoka bertikalei esker uzki-zakil-bagina-jaiak ospatuko dituzte. Eta gizadien odola dardararen sinkopean ateratuko da. Eta uzkietatik ateratako odola literaturaren eta politika-fikzio-errealaren izenean mihikatuko dute. Eta zauri ezabaezinek historia idatziko digute.

9. DANS LA DELICATESSE DE LA QUOTIDIENNETE DU POETE

 

Dans la délicatesse de la quotidienneté du poète, dans les royaumes de l'hypocrisie, avec ce qui est condamné à vivre autour du feu éternel, ils organiseront les noces d'or rêvées : fictionnelles, réelles et hypothétiques. Littéraire. Infini. (A)culturelle. Sans fin. Et quelqu'un improvisera la Poésie sans fin inspirée par l'homme de couleur, ivre. Et les "olibaux" durement drogué(e)s fêteront, par bondissements verticaux, les célébrations sexuelles : anales, vaginales, verginales. Et le sang de l'humanité jaillira par frémissement syncopé. Au nom de la littérature et de la politique fiction réelle, ils lècheront le sang échappé des fondements. Et les blessures inéfaçables nous écrirons l'histoire.

 

9. IN THE DELICACY OF THE POET'S EVERYDAY LIFE

 

In the delicacy of the poet's everyday life, in the realms of hypocrisy, with what is condemned to live around the eternal fire, they will organize the golden wedding of their dreams: fictional, real and hypothetical. Literary. Infinite. (A)cultural. Endless. And someone will improvise the endless Poetry inspired by the drunken man of color. And the hard-drunk "olibaux" will celebrate, in vertical leaps, sexual celebrations: anal, vaginal, verginal. And the blood of humanity will gush out in syncopated shudders. In the name of literature and real fictional politics, they will lick the escaped blood from the foundations. And we'll write history from wounds that can't be undone.

 

 

10. POETA ANONIMOAK

 

Poeta anonimoak bere barne exiliotik dit xuxurlatu erresiñolak ere dakiela filosofatzen.

Poeta atzerritarrak bere barne exiliotik dit xuxurlatu gehien maitatzen duguna garela.

Poeta ezagunak bere barne exiliotik dit xuxurlatu: ezin osoki bizituz dut egun egiten olerki”.

 

10. LE POETE ANONYME

L'anonyme poète de son exil intérieur m'a murmuré : Le rossignol aussi sait philosopher

L'étranger poète de son exil intérieur m'a murmuré : Nous sommes ce que nous aimons le plus

Le célèbre poète de son exil intérieur m'a murmuré : C'est parce que je ne peux vivre pleinement que je pratique la poésie.

 

10. THE ANONYMOUS POET

The anonymous poet from his inner exile whispered to me: The nightingale also knows how to philosophize.
The foreign poet from his inner exile whispered to me: We are what we love most
The famous poet from his inner exile whispered to me: It's because I can't live fully that I practice poetry.

 

11 . EZ DUT GOGOAN

Ez dut gogoan amaren erditzearen sufrikario jasanezin bukaezina.

Ez dut gogoan Biarritzeko amatxiren etxean dastatu dudan txangurru otarrain eta lanpernaren sentipen ordezkaezina.

Ez dut gogoan haurtzaroaren Greziako ur guziz garbi gardenaren gozamena.

Ez dut gogoan eskuz harrapatu eta jan dudan lehen olagarroa.

Ez dut gogoan tutuz sudurrean sartu dudan lehen eta azken marra zuria.

Ez dut gogoan irentsi dudan lehen estasi pastilla.

Ez dut gogoan edan dudan azken tanta alkoholikoa.

Ez dut gogoan amattoren suizidio abortatuaren aho huts biribila.

Gogoan dudan figura bakarra poeta erbesteratuaren itzultzearen barne-errittoa da.

Gogoan dudan gune bakarra idatzi dudan hondarreko liburuari ezarri nion azken puntuaren espazioa da.

Gogoan dudan une bakarra oraintxe, hemen, herri honetan, orridalde zimurtu honen aurrean bizitzen dudan azken hats hartzea da.

 

11 . JE NE ME SOUVIENS PAS

Je ne me souviens par de la souffrance insupportable et interminable de l'accouchement de Mère.

Je ne me souviens pas du sentiment irremplaçable des opernes, langoustes et araignées de mer dégustées dans la maison biarrotte de Grand-Mère.

Je ne me souviens pas du plaisir de l'eau pure transparente de mon enfance en Grèce.

Je ne me souviens pas de la première pieuvre attrapée à la main puis dévorée.

Je ne me souviens pas de la première et dernière ligne blanche incorporée par prise nasale à l'aide d'une paille.

Je ne me souviens pas de la première pastille d'extasy avalée.

Je ne me souviens pas de la dernière goutte alcoolique absorbée.

Je ne me souviens pas de la bouche ronde et évidée du suicide avorté de Mère.

 

La seule figure que je garde en mémoire est celle du rite intérieur du retour du poète exilé.

Le seul lieu que je garde en mémoire c'est l'espace du dernier point déposé à l'épilogue.

Le seul moment que je garde en mémoire, maintenant, ici, sur cette terre, c'est la dernière respiration vécue face à cette page froissée.

 

11. I DON’T REMEMBER

I don't remember the unbearable, never-ending pain of mother's delivery.
I don't remember the irreplaceable feeling of
opernae, lobsters and spider crabs enjoyed in grandma’s Biarritz house.
I don't remember the pleasure of pure transparent water from my childhood in Greece.
I don't remember the first octopus I caught by hand and devoured.
I don't remember the first and last white line incorporated by nasal intake through a straw.
I don't remember the first ecstasy tablet swallowed.
I don't remember the last drop of alcohol.
I don't remember the round, hollowed-out mouth of Mother's aborted suicide.

The only figure I remember is the inner rite of return of the exiled poet.
The only place I remember is the space of the last point in the epilogue.
The only moment I remember, now, here, on this earth, is the last breath I took in front of this crumpled page.

12. POETA EZ DA HOR

Poeta ez da hor esan nahi zuena zehazteko.

Poeta ez da hor.

Ez, ez dago poetarik.

Poeta denetatik deusetarantz betirako joan baitzaigu.

 

12. POETE ABSENT

Le poète n'est pas là pour préciser sa pensée.

Le poète est absent.

Il n'y a pas de poète.

Le poète a transité du Tout au Néant et nous a quitté pour toujours.

 

12. ABSENT POET

The poet is not there to clarify his thoughts.
The poet is absent.
There is no poet.
The poet has transited from Everything to Nothingness and left us forever.