Genero librean, honako talde hau, Can alegia, eta libre esaten dodanean original esan nahi det, imaginazioz blai. Kristona. Damo Suzuki ezagutzen dugu (ikus bideotutuetan)eta hau ere ezta makala, wi. Itxura rokeroa eta bihurri pinta, gizaseme hauen swina segitzeko prestatu aldakak!...