Martxa baten lehen notak

laube 1456150861201 LAUBE | 2010-11-09 20:08
3

Lazarragaren poema batetik moldatutako bertsoa duze hau, repertorioa berritu behar dugula eta, aber zer iruditzen zaizuen. Doinua ere ezaguna denez denontzat, hemen beste bertsio bat...

Oçaetaco bandereagaz
oyta gu gara etorri,

iguzquiaren aldean dago

gure onrea jarriric.

Gure jazteco gorrioc dira
contentuagaz josiric,

Gaztelu Guebaracoan gara                  

gu bici defendiduric.
Urregorrizco letra baçugaz
egoan escreviduri:

Ezquerecochan oy darabilte,
pensamentuac galduric

libreric eta ardura baga
oyta dirade ebili.

Nungo direan esaten dave
alcarri beguiraturic.

 

                           

 

    

 


Joan Perez de Lazarraga (1605 ean zendua). Lazarragatarren leinukoa zen, hots, arabar noblezia txikiko familia ezagunekoa. Gebaratarren itzalean garatu zen familia, eta, Oñatiko jatorrizko oinetxetik abiatuta, erroak ondo finkatuak zituen Arabako ekialdeko lautadan 1439az geroztik. XVI. mendetik iritsi zaizkigun euskarazko testu bakarretakoa duguLazarragaren eskuizkribua, eta Hego Euskal Herriko zaharrena. Aurkikuntza oso garrantzitsua da euskal hizkuntzalaritzaren aldetik. Izan ere,Arabako euskalkia eta mendebaldeko euskararen historia argitzeko tresna ezin hobea da, inoiz dokumentatu gabeko adizki eta hitzak baitakartza. Halaber, Euskal Herria (eusquel erria) izena dakarren lehen idazkia dugu.

Markitos

Markitos 2010-11-13 11:45 #1

<p>Atzo pote-pintxoa </p>

<p>ostiralerolez</p>

<p>ze luzea iten den</p>

<p>karretera&nbsp;gauez</p>

<p>baina gauza bat orain</p>

<p>esango dut errez</p>

<p>Josuk&nbsp;inban eskapo</p>

<p>ta andereñok ihes</p>

Monotema

Monotema 2010-11-17 20:45 #2

<p>Gustokoa dut noski</p>

<p>nik pote-pintxoa</p>

<p>halandabere egin</p>

<p>nuen eskapoa</p>

<p>zure bertsoan gauza</p>

<p>bat dago klaroa</p>

<p>zaintzen duzula oier</p>

<p>zuk ergatiboa.</p>

Markitos

Markitos 2010-11-17 21:48 #3

<p>Bazen garaia zerbait</p>

<p>idazteko Josu</p>

<p>andereñori ere</p>

<p>zerbait esaiozu</p>

<p>orain ergatiboa</p>

<p>menpean dekozu</p>

<p>Mendebaldeko euskara</p>

<p>kontroletan dozu.</p>


Utzi iruzkina: