Hitzen txokoa

jardun ta jardun, zerbaitetarako bai?