Butiklan

denok ala inor ez, dena ala ezer ez

Harremanetarako

butiklan 1456131826619

Blog hau Web 2.0. ikasgaiaren baitan sortutakoa da, baina luzaroan bizirauteko asmoa daukala iruditzen zait. Ezinegonak plazaratu, sentimenak elkartrukatu eta garraxi ozenak egiteko izan bedi; ea mundura hurbiltzen nauen.