Greba Batzordearen komunikatua 2011.07.12

labmetrobilbao 1456150638937 LAB Metro Bilbao | 2011-07-12 00:00

Greba-batzordearen komunikatua

(ELA-CIM-UGT-LAB-ESK)


Hasteko, ESKERRIK ASKO, azkeneko hilabeteotan deitu ditugun elkarretaratze, lanuzte, batzar eta gainerako mobilizazioekin bat egin duzuelako, eta, horrela, erakutsi dugulako borrokak indartzen gaituela gure langile- eta sindikatu-eskubideen aurkako erasoei aurre egiteko.

Atzo astelehena, uztailak 11, enpresarekin hamar ordu luzez bilduta egon eta gero, azkenean akordio-proposamenarekin irten ginen iluntzean. Proposamena gaur, asteartea, uztailak 12, langileen batzarrok baiestekotan, bihar, asteazkena, uztailak 13, deituta zegoen lanuztea eta auzi honekin loturiko gainerako guztiak bertan behera geratuko lirateke.

Batzarraren ia aho batez berretsi du akordioa: lantaldean 166 gidarik eta 182 ikuskatzailek bermatuko dute Basaurirainoko zerbitzua.

Aldaketak geltokietako zerbitzuan (txanda laburragoak, bezeroentzako arreta-orduak murriztea, geltokiak ixtea asteburuetan…) eta gidarien lan-baldintzetan (txanda-zenbakia ezabatzea PASean, trena hartu eta uzbeko tarteak laburtzea, gidariak linea batera ala bestera egokitzea, metro-sarea linea banatu gisa kudeatzeko) auzira gehituz joan ziren osagaiak izan dira, baita bidean zehar inposatzen saiatu ziren konfidentzialtasun-klausula ere.

Gure planteamendua beti bat izan da: 2010ean itundutako lantaldea nahi dugu, sarearen luzapenak eskatzen dituen gehitzeekin, jendeari eskaintzen diogun zerbitzuaren eta gure lan-baldintzen kalitatea jaitsi barik, oraingo koadroekin eta Ariz eta Basauriko titularrekin.

Azkenean, bart, lantaldea emango zigutela, lan-baldintzak berdin geratuko zirela, hau da, txandak bi lineetan zehar gidari guztietan, trenak linea banatu gisa kudeatzera aldatu arren, geltokietako zerbitzua orain arte bezala utziko zela, bezeroentzako arreta-ordutegiak eta egunak murriztu barik entzutea lortu genuen.

Konfidentzialtasun-klausula enpresa-batzordean eztabaidatuko da eta, akordiorik ez badago, ez da aplikatuko.

Helburuen bonusa helburu bakarra (gastua % 2 aurreztea) betetzera mugatuko da.

Araudiko kontuak (17. guraso-astea, bikotekide eta seme-alabak laguntzea), hitzarmen kolektiboko kontuak (tailerretako langileak), eta abar, auzitegietan edo eguneroko jardunean argituko dira; erne egongo gara bete daitezen.


Gure aldetik, ESKERRIK ASKO, berriro ere, jasotako babesarengatik. Mezua argi dago: borrokan bat egitea da giltza.


Comunicado del Comité de Huelga

(ELA-CIM-UGT-LAB-ESK)

Antes de nada, GRACIAS por haber apoyado las concentraciones, paros, asambleas y demás movilizaciones que hemos convocado los dos últimos meses, y por haber demostrado que la lucha es la vía para hacernos fuertes ante los ataques contra nuestros derechos laborales y sindicales.

Tras la reunión maratoniana que mantuvimos ayer, lunes, 11 de julio, con la empresa, diez largas horas, al final salimos con una propuesta de acuerdo que si,hoy, martes, 12 julio, era refrendada por la asamblea conllevaría la desconvocatoria del paro de mañana, miércoles, 13 de julio, y demás movilizaciones asociadas a este conflicto.

La asamblea ha ratificado por inmensa mayoría el acuerdo: las cifras de plantillade166 personas en conducción y 182 personas en supervisión de estaciones, que son las que asegurarán el servicio hasta Basauri.

Las modificaciones del servicio de estaciones (turnos más cortos, menos tiempo de atención, cierre de estaciones en fin de semana…) y de las condiciones laborales del colectivo de conducción (eliminación del número de las PAS, reducción de toma y deje del tren, asignación de una u otra línea al personal de conducción, para gestionar la red de metro como líneas separadas) fueron ingredientes que se incorporaron al conflicto de la plantilla, así como la cláusula de confidencialidad que se trató de imponer por el camino.

Nuestro planteamiento ha sido siempre el mismo: queremos la plantilla que teníamos pactada en 2010, con las ampliaciones que correspondan a las prolongaciones de la red, sin menoscabo de la calidad del servicio que ofrecemos a la sociedad y de nuestras condiciones de trabajo.

Por fin, ayer a la tarde, conseguimos escuchar que se nos daba la plantilla, que se mantenían las condiciones de trabajo, de turnos por las dos líneas para el personal de conducción, aunque los trenes pasen a gestionarse por líneas separadas, que las estaciones seguirían cubriéndose como hasta ahora, sin disminuir horarios y días de atención al público, con los cuadros actuales y los titulares de Ariz y Basauri.

La cláusula de confidencialidad se debatirá en el seno del comité de empresa y, si no se aprueba, no se aplicará.

El bonus por objetivos se limita al cumplimiento de un único objetivo, el del ahorro del 2 %.

Los temas de normativa (semana 17, acompañamiento a familiares), convenio colectivo (personal de talleres), etc., siguen su curso en los juzgados, etc., y vigilaremos su cumplimiento.

Por nuestra parte, reiterar nuestro agradecimiento por vuestro apoyo. El mensaje está claro: la unidad en la lucha es nuestra vía.Leave a Comment: