JOSU

Why think all of the bad things when life is so good?

Belauna puskatuta

1
josuegiguren 1456149991742 JOSU | 2008-03-13 09:28

Iepa: Bueno esan nun aurreko artikuluan kontauko nula Madriden ze emaitza lortze nitun, esan nun baitare aste santutan entrenatzen segiko nula... Ba dana gezurra. Lengo larunbatian lenengo kombatian meniskua puskatu nun. Gaizki erori nitzan ta bueno bestia bota nunez kombatia irabazi nun baino ezin aurrea in. Orrek esan nahi du 7. geau nitzala ta sub23 txapelketa ya aztutzen jutia bakatela. Kaka. Selekziyoko beste launak an geatu zian beste egun baten ta ni ba gurasokin etxea. Txistia. Grazi earra intzian ba, ze bestiak an ya ondo pasa beste planik etzekaen. Kotxen e gañea Barriolak nola ...


Astesantutako plana

1
josuegiguren 1456149991742 JOSU | 2008-03-07 08:40

Gabon Euskal Herriya!!! Puff!!! Laxte aste santutako oporrak ta ni enaiz bate erlijiosua baino oporrak emate baizkigue jai hartu berkodeu ba. Ze erremeio. Goizian telebista piztu ta betiko andaluziko prozesiyua kanal danetan. Baino bueno eztakat 15 egun tv n aurrian pasatzeko asmoik. Deskonektau ta eunero berandu jeiki ta gero launakin ibiliko naiz. Planik eztakat iteko ta zoze inberbaet ba momentuan aukeratu berkoet. Suposatzet entrenatzen segiko etela bai judon ta bai pelotan. Bueno besteik eztakat esateko Aio


tv programa

josuegiguren 1456149991742 JOSU | 2008-03-06 09:35

Iep: Ba gaur informatikako andereñuak tv ko programa batei kritika iteko eesan digu. Ba eztet batere gustoko gaia au ze nik telebista geiegi eztet ikusten. Nik telebista ikusten ondona MotoGP daonian pasatzet beti baitaka emoziyua karrera oitako batek. Formula 1 re noizian bein ikustia gustatze zait baino T5 ko komentarista oik etzaizkit bate gustatzen gauza bakarra dakae ta buruan Alonso, Alonso ta Alonso. Ta nei Alonsok eztit bate grazik iten. Pelota partiduak ikustiare gustatze zait, batez ere Barriolanak ta gustatze zaiten beste programa bat Wazemank da, gaur egun Noaua....


nere afiziyiua: judo

josuegiguren 1456149991742 JOSU | 2008-02-29 08:34

Iepa berriz!!! Ba gaur nere afiziyuaz itzeiteko eskau die ta judoaz itzeingoet. Ezin det esan kirol aspergarriya danik 5 urte nezkanetik ainaiz ta judo iten. Kirol oso entretenigarriya da iteko burua asko erabiltze baita nahiz ta kontrakua emateun. Halare indarra ta abiadura re oso inportantiak dia. Judoa Jigoro Kano izeneko tipo txiki batek sortu zun. Kirol hau jatorriz Japoniarra da. Jende askok ikusteunian pentsatzeue kirol biolentua dala ta hamarretik beatzitan lesionauta eongo geala, baino ezta egiya. Frogatuta dao adibidez, futbolian baino lesio gutxiyo gertatze diala ta k...


Aurkezpena

josuegiguren 1456149991742 JOSU | 2008-02-28 09:47

Iepa danai!!! Ni Josu naiz, 16 urteko zarauztar bat naiz lenengo batxilerra iten aidana oteitza lizeoan. Pelotan ta judon ibiltze naiz ta orokorrian kirol danak gustatze zaizkit. Afiziyo mouan ba lagunakin ibili, musika entzun ta... bueno eozeinek iteitun gauzak. Nere musika taldeik gustukuena NOFX da dudik gabe, lengo urte bukaeran Bilboaino junitzan esamiñak eukitare, imajinau z makinak dian neretzat. Geo Ignite, Misfits, Bad Religion, Lagwagon, Flogging Molly... ere gustatze zaizkit. Nei geien gustatze zaizkiten kirolaiak Abel Barriola ta Valentino Rossi dia, ainbeste egun alaitu dizki...