tv programa

josuegiguren 1456149991742 JOSU | 2008-03-06 09:35

Iep:

Ba gaur informatikako andereñuak tv ko programa batei kritika iteko eesan digu. Ba eztet batere gustoko gaia au ze nik telebista geiegi eztet ikusten. Nik telebista ikusten ondona MotoGP daonian pasatzet beti baitaka emoziyua karrera oitako batek. Formula 1 re noizian bein ikustia gustatze zait baino T5 ko komentarista oik etzaizkit bate gustatzen gauza bakarra dakae ta buruan Alonso, Alonso ta Alonso. Ta nei Alonsok eztit bate grazik iten. Pelota partiduak ikustiare gustatze zait, batez ere Barriolanak ta gustatze zaiten beste programa bat Wazemank da, gaur egun Noaua. Eztue asko aldau ta olako umoria dakaen programak asko gustatze zaizkit.

 Oain boom-a famakin dao baino nei etzait bate gustatzen. Lau gauza raro dantzan jartzeitue ta beaien bizitza kontatzeue, ta dantza iteue ta near iteue... Gran hermano ta Operacion Triunfon kopia bat besteik ezta. Txapuza bat.

Orreatikan se lo que hicisteis ena ingoet. Programa au dexentetan ikustet oso kritikua dalako jendiakin ta batez ere famosuakin ta gañea umore puntu oso haundiya daka. Nei geiena Pilar Rubio gustatze zait. Beste aurkezlia Angel Martin, ere dxnt gustatze zait dakan umoriagatik ta famosuak oso gaizki uzten ditulako.

Ba olaxe urrenarte, eongo gea

Josu.


Utzi iruzkina: