ilunargi

Ayer lei una frase que refleja muy bien lo que se intenta esconder desde el nacionalismo español, y que claramente les deja en evidencia: "si tan españoles somos todos, no deberían considerar las lenguas vasca, catalana y gallega tan españolas como el castellano?". Esta claro que el castellano se ha impuesto en estos pueblos peninsulares, y que los españoles nunca van a asimilar las lenguas perifericas como propias, sino despreciarlas, mofarse de ellas y ridiculizarlas. Algo que siempre han hecho los pueblos imperialistas cerrados de mente e incultos.


Abizenen inguruan

ilunargi 1456147837965 ilunargi | 2007-10-15 17:50

Duela asko bueltaka ari natzaiola gai honi...eukal abizenen inguruan, alegia. Ados nago euskara idazten hasi zenean, gramatilkalki arau sendorik edo propiorik ez genuela; horregatik "Etxegarai" bezalako abizen euskaldunak modu ezberdin askotan idatzia aurki zitekeen, "Etchegaray" adibidez. Baina gauzak zeharo aldatu dira, ta euskal gramatika ez da atzean gelditu. Gaur egun badugu gure fonetika adierazteko edo idazteko modua, eta beste era batean idaztea akats bezala hartu beharko litzateke. Beraz, euskaldun jatorria duten izen eta abizen eta izen guztiak euskal idazkeran behar lukete izan. ...