Gasteiztik

Lautadatik haranera, hiriburutik herrira

Karnabaletako astelehena. Tolosa.Biñakako txapelketako ligaxkako 8. eta azken jardunaldia. Beotibar.Zeñek ezeban nahiko egotia Tolosan? Eta Beotibarren? Ba, pelotarixak. Bai, bai; partidako protagonistak.Heldu dia ligaxkako azken partidora, eta ez gorrixek ez urdiñek eztute aukera matematikorik final-erdixetara heltzeko. Ez dute ezer jokatzen.Bueno, bai. Baina eztute euren burua jokatzen. Bere enpresako beste bikote baten "izenian" jokatzen dute. Ah, ta hau gutxi bazan, galtzera jokatu bihar dute, euren enpresako pelotarixen alde itxeko.Zirko bat?Ez, 2009ko eskuz biñakako lehen mailako pelo...


Kontuak kontu

aritztxo 1456131058515 Gasteiztik | 2009-02-20 09:56

Aurreko urtian pasau zan moduan, oin dala egun batzuk Udal gobernuak aurkeztutako 2.009ko aurrekontuak atzera bota zitxuan osoko bilkurak. Berriz be beste urte oso bat pasau biharko dau Soraluzeko herrixak 2.007ko aurrekontu berdiñekin. Politika kontu eta iritzixak alde batera lagata, honek badaka herrixandako eragin zuzen bat: Soraluze F.T.Jakina da Ezoziko futbol zelaixan egoeria oso kaxkarra dala. Penagarrixa izatera heltzen da eurixa botatzen dabenian, gañera.Ba kontua da, aurtengo aurrekontuetan, bazeozela xox batzuk zelaixan hobekuntza lanak itxeko. 800.00 €uro gordeta zeren Antzuolak...


Egun on!

aritztxo 1456131058515 Gasteiztik | 2009-02-19 12:34

Kaixo pantalla irakurle,Gaurko egunian zabaltzen dot lehio hau, bertan, trantzian behin nere idatzixak argitaratzeko asmoz. Batzutan idazteko gogo batek jaten dau pertsonia, baina nun idatzirik eztauka. Hola neuan lehen klasian, irakasliak bere bloga presentau dozkunian, ta zeba ez? Holaxekan ba, hemen nao.Gaurkoz besterik ez, ondo segi!