El TAV ¿un lujo o una infraestructura necesaria? Debate

sakanakoahtrikez 1456152365123 Sakanako AHT Gelditu! Elkarlana | 2012-01-15 12:16

Nafarroako abiadura haundiko korridorearen egitasmoaren eraikuntza gaurkotasun haundia duen gaia da. AHT-ren aurkako koordinakundea den AHT Gelditu Elkarlanak, hau bezalako egitasmo erraldoi batek eragiten dituen impaktu ekonomiko, sozial eta ekologikoak direla eta gizarte eztabaida eta parte-hartzea bultzatzeko sobera arrazoi dagoela uste du. Gaur egun, AHT-ren inguruan galdera ikur eta zalantza asko dagoela eta erakundeak ez direla gizartea behar adina informatzen ariiruditzen zaigu. Aldi berean, kezkaz somatzen dugu murrizketa sozialak areagotzen ari diren garai hauetan (hezkuntzan, osasunean, kultura, zerbitzu sozialetan, etab...) egitasmo honen aldeko apustua egiten den, beharrezko diren arlo sozialak bazter batera utziaz.

Horregatik, Nafarroan AHT-a behar dugun edo ez dugunaren inguruan eztabaida publikoa antolatu dugu. Eztabaida honetan parte hartuko duten alderdiak, hala nahi badute bederen, Nafarroako Parlamentuan ordezkaritza dutenak izango dira, hau da, UPN, PSN, PP, Na Bai, Bildu eta Izquierda-Ezkerra. Hizlari bakoitzak 10 minututako epean moderatzaileak luzatuko duen honako galderari erantzun beharko dio: AHT-a Nafarroarentzat luxu bat edo beharrezko den azpiegitura dela uste duzu? Alderdien ordezkarien azalpenen ondoren eta herritarren parte-hartzea eta eztabaida bultzatze aldera, galdera erronda eta eztabaidari aukera irekiko zaio bertan izango diren pertsonen artean. Era berean, eztabaida hau alderdi kopurua edozein dela ere egiteko asmoa dugula adierazten dugu, alderdi politikoak gizartearen eskakizun eta zalantzei erantzutea derrigorrezko erantzunkizun demokratikoa dela bait deritzogu.

Eguna: 2012-ko urtarrilaren 18-a
Ordua: 19h 30m
Lekua: Puerta del Camino Hotela, Dos de Mayo kalea, Iruñeako Alde Zaharrean.
Gonbidatuak: UPN, PP, PSN, Na Bai, Bildu, Izquierda-Ezkerra

La construcción del proyecto de corredor de alta velocidad en Navarra es un tema de gran actualidad. Desde AHT Gelditu Elkarlana, coordinadora de oposición al TAV, consideramos que un proyecto de semejante envergadura provoca un serie de impactos a nivel social, económico y medioambiental lo suficientemente importantes como para que este proyecto se promueva desde la más completa información y participación social. Sin embargo, a día de hoy, observamos cómo son muchos los interrogantes que rodean al TAV y cómo a la vez desde las instituciones no se está explicando con suficiente claridad dicho proyecto. Asi mismo observamos con preocupación cómo en estos tiempos de grandes recortes sociales en educación, sanidad, cultura y servicios sociales, se apuesta de manera determinante por este proyecto, mientras otras necesidades sociales más acuciantes se dejan de lado.

Por todo ello hemos organizado un debate público acerca de la necesidad o no del TAV en Navarra. En dicho debate estarán presentes, si asi lo consideran oportuno, las formaciones políticas con representación en el Parlamento Navarro, es decir, UPN, PSN, PP, Na Bai, Bildu y Ezkerra. Los diversos ponentes responderán en un tiempo de 10 minutos a la siguiente pregunta que se planteará en el debate por el moderador: ¿Creen Vds. que el TAV es un lujo o por el contrario constituye una infraestructura necesaria para Navarra? Una vez hayan intervenido se abrirá un turno de debate, preguntas e intervenciones a cargo de las personas presentes en la sala, al objeto de fomentar el debate entre los ciudadanos y sus representantes públicos. Asi mismo queremos mostrar nuestra intención de realizar dicho debate independientemente del número de formaciones que decidan asistir, puesto que creemos que los partidos deben atender las demandas y las inquietudes sociales como un ejercicio de representación democrática natural.

Día: 18 de enero de 2012
Hora: 19h 30m
Lugar: Hotel Puerta del Camino, calle Dos de Mayo, Casco Viejo de Iruñea
Invitados: UPN, PP, PSN, Na Bai, Bildu, Izquierda-Ezkerra.


Utzi iruzkina: