06. Azken hitza: bizitza

romero 1456152340153 Oscar Romero | 2008-03-26 10:33


Gure idazlana amaitzen dago. Esanguratsua Romeroren ibilbidea. Normalean zenbat eta urte gehiago eduki, gutxiago arriskatzen dugu gure bizimoduan. Romerok alderantzizko bidea egin zuen: edadean gora, profeta bilakatu zen herri harentzako. Ez berak hala nahi izanda, herriak eskatu eta Jainkoarekin otoitz luzeetan elkarrizketatuta baizik.

Elizaren hierarkian gorantz egin beharrean, une batez behera begiratu, bere herriaren sufrimendua eta fedea sufritu eta sinistu eta bihotzberritu zen.

Ez arazorik gabe, tentsio artean baizik. Jeremiasek Erregeri egiten bazion oihu, bere apaiz eta jauntxoei, Romerok Gobernuari, militarrei, herriaren goseaz asetzen direnei egingo die salaketa.

Alde handia ostera, Romerok Kristo berpiztuarengan jarri du esperantza eta horrek beste kolore bat ematen dio bere barne barneko egonezinari. Beraz azken hitza bizitza da:

“El país está pariendo una nueva edad y por eso hay dolor y angustia, hay sangre y sufrimiento. Pero como en el parto, dice Cristo, a la mujer que le llega la hora sufre, pero cuando ha nacido el nuevo hombre se olvidó de todos los dolores.

¡Pasarán estos sufrimientos! La alegría que nos quedará será que en esta hora de parto fuimos cristianos, vivimos aferrados a la fe en Cristo, y eso no nos dejó sucumbir en el pesimismo.

Lo que ahora parece insoluble, callejón sin salida, ya Dios lo está marcando con una esperanza. Esta noche es para vivir el optimismo de que no sabemos por dónde,pero Dios sacará a flote a nuestra patria y en la nueva hora siempre estará brillando la gran noticia de Cristo” (397).