...OLATZ...

iñauterik

3
olatz_muji 1456151980301 ...OLATZ... | 2008-02-21 09:28

iepaa!!!!bn ba gaurko argazkiya iñauteritakua da!!!!juerga ona izantzan, zautza jungiñan t earki pasa genun!!iratxoz mozorrotu giñan, ta kolon txikin afaldu genun. bertan, montaje bat iña doiñauteritakua, enazkan argazki geyegi taoyekin moldatu ber izan det...   bn ba aber urrengo urten de mozorretze gean..nola ez..jijiji mux bat!!!  


    gaur nai det aldarrikatu,orioyon aparkaleku falta aundiya daola, ta jendiak ortaz gaxki aparkatzeunen multak jasotzeitula. Hau ez gertatzeko, aparkaleku geyo inber lituezke.   beraz hau danakin esan nai detena da, beharrezkua iruitze zaitela, oriyon aparkaleku geyo itia, jendiak aparkatzeko arazoik ez izateko ta multaikan ez jasotzeko.


JUNTOS NADA MAS

olatz_muji 1456151980301 ...OLATZ... | 2008-02-21 08:59

  kaixoo!!!juntos nada mas da nikirakurri dudan azken liburua. erderakolan bat iteko irakurri ber izan nun.nei egiya esan etzait geyegi gutstazen irakurtzia, bñ liburua au oso entretenigarriya intzitzaian ta oso polita iruitu zitzaian!!irakurtzeko oso errexa da ta gañakrstn errex pasatzeiaorrik!!! bn ba ondoizan!!!   muxk!!!


ken zazpii

1
olatz_muji 1456151980301 ...OLATZ... | 2008-02-21 08:51

ba gaur nei askogustatze zaiten musika talde bat aipatukoet!!oandala gutxi bere kontzertua ikustea jun giñan ta or ateatako argazkin montaje batjartzet!!bertan azaltze gean 4rok jungiñan ta esan berra dao oso ondo pasa genula!!!earki emozionatu giñan... bn ta oan ken zazpin cd-berriko kanta bat jarrikoet izugarri gustatze zaitelako!!!! NOIZBAIT!!! Isiltasunak non zauden galdetzen dit noiznahizure izena mila aldiz oihukatuz noiznahiegutegiko orriak aurpegiratu ditzenbat gau pasatu dudan itzarrikzu ez zadenetikAska gaitezen malkoz esan zenidan noizbaitizango dugu gure aukera seguru noizbaitg...


bajo 0

1
olatz_muji 1456151980301 ...OLATZ... | 2008-02-21 08:48

kaixooo!!!Bajo 0 da nik ikusi dudan azken pelikula. oso polita iruditu zitzaidan, txakur batzuetaz zihoan,oso txakur politak ziren, eta dauden tokian hotz handia egiten du. Beraz bi txakur hil egiten dira.Azkenean beraien jabea beraien bila joaten da eta beste txakurrak berarekin eramaten ditu.   Azken aldianikusi dudan pelikularik politenada, txakurrek pena handia ematen dute..  


niii

1
olatz_muji 1456151980301 ...OLATZ... | 2008-02-21 08:24

  kaixo!!au da nere blogan asiera ta estreñatzeko harribilekon argazki bat jartzet agintariarena iten ateatakua. oso argazki polita iruitze zait,ta gaña bistak de osopolitajkn dia!!!!!oriyoko itsasua ikustea atzetik.ze polita e??jiji   bng aioaiooooooo