Australia

munduaribira 1456151679162 2daia, 2zitza | 2008-06-07 05:59
9

Australia!!!
Kaixo aspaldikoz! Bagatoz berriro historixa pilo batekin, oinguan be denbora larregi pasau da idatzi genduanetik, beraz  preparau txapiandako.
Oharra: zatika irakurtzerik be badago eh! bestela jefiak arrapauko zaitxue lanian!


SYDNEY

Nun gelditxu ginan aurrekuan.... Ah!! furgonetia salduta Christchurtxen! Ta handik hegan ein genduan Sydneyra. Sydney hiri haundi ta moderno horietako bat da, edifizio haundi ta korbatadun jendez betetakua. Asiatiko pilo bat topau leike bertan, ta Asiako janari usaia darixo.(Sydneyra heldu, baina zeozer botatzen genduan faltan.....)


(Holan bai!)


(Imax Zineman "Los Gafotas")(Enbajada Txinuan bisauak eskatzen, Txinako terremoto herraldoiaren egun berdinian. Hiart maskotekin: Olimpiadak badatoz)

(Jende sasoitsuan parkia)


Parebat egun ein genduazen Sydneyn ta 11 orduko autobusian Melbournera juan ginan. Bertatik Great Ocean Road famatua bisitatzeko asmoz.

 

MELBOURNE

Goizeko 6etan llegau ginan Melbournera ta hirixa lo zeuan ondiokan. Kafe bat hartu ta hostelian lo piskat ein ostian berriz hiri baten aurkitu gendun gure burua.


(Federation Square)


(Korbatadun ejekutibo hotzak)(Lehen)(Orain )

Brother: Looo zegok!!!


Suertia euki genduan ta Jazz festibal itzela topau genduan, ta parke guztietan kontzertuak aurkitu genitxun. Baina zeoaze australianuaua eitxia nahi genduan.. ta parian zer tokauko ta... pilo bat jende bufanda ta bokadiluakin foballera bidian. Ta guk jarraitu ein genitxun.. bufanda barik baina futbol australianua ulertzeko goguakin. Eskerrak gure albuan jarri zan neska jatorrak arau guztiak esplikau zezkuzen! bere aitxitxak Richmond Tigersen jokatu ei eban ta bukaerarako Richmond oihukatzen bukatu genduan.


(Jendiak garagardua gogotik eraten zeban)(Thanks for your tips Katherine. Keep supportin the guys and Richard!!!)


Hurrengo egunian Wicked Camper famatu bat alkilatu genduan (marrazki bizixekin margotuak daozenak), ta  surfaren mugida hasi zan lekura jun ginan. "Great Ocean's Road"


GREAT OCEAN'S ROAD

150 kilometroko kosta zati hau oso berezixa da bere  arroka formazinuengaitxik, ta bertan daozen koaladun eukalipto basoengaitxik.
Lelengo geldiunia Torquai izan zan, Rip Curl, Quicksilver ta marka hoien sorterrixa. Bertan Surf museo haundi bat ere badago. Dana oso politxa baina ura kongelauta zeuan! ta jersixa kendu bariuk ibili ginan. Uretara sartzeko moruan!!!(Manga marrazkiak gure furgonetan.  Guapo kantazo!)(Bells Beach)

 (Surfing Australia)(Alienarekin surfeatu genduan)(Koalaland. Australian bakarrik aurkitzen diran animaliak!! Hau zuretzat Txema!

 (Ta zuk zeri beiratzen diozu, eh?)


(Klase partikularrak hartzeko leku aproposa)


(12 apostolu famatuak! Guk ere ez genituen hamabi kontatu...)


(Txorixa arraro mordua dago hemen)

 


(Australiar arduakin edarto bazkaltzen)


(Mantenimendu lanak eitxen)(Kostalde berizixa)

 (Menditik bueltia ein ta ze topauko...)
(Kangurua! Menidxan ikustiaz gaian, platerian be ikusi genduan..... Piskat Chewyxa. Ahuan bolia eitxen dan horretakua)DARWIN

Kokodrilo Dundee hemen ingurukua da!
Hemengo "Kakadu" Parke natural famatuan grabau zuten pelikulia behintzat.
Hemen Aborigen presentzia haundixa ikusi genduan, ta ez gendun galdu beraietako batekin berba eitxeko aukeria.


(Rosi ta Hiart parkian txatxaran)

Safari bat eitxia erabaki genduan, kokodriluak gertuegitik ez ikusteko (edonon omen daozelako), ta suertia euki genduan, talde majua tokau jakulako. Gainera gida aborigena zanez  galdera asko erantzun zezkuzen  aborigenen egungo egoerari buruz....
Taldekidiak: bi Holandes, Frantses bat , gida laguntzaile Australiar bat ta bi Euskaldun. A zelako koktela!
4x4 akin hor juan ginan kokodriluen erreinura.DREAM TEAM: Une Occitaine simpa (Cleaner) + 2 Dutch Lover-boys (1st & 2nd Driers) + 2 Basques (Organaizer & Quality controller)  = A LOT OF FUN. Thank you guys!!!!!


Hasteko Adelaide ibaitik pasio bat ein genduan barkuan, ta beldurgarrixa izan zan. Zegaitxik? Argazkixak ikustia besterik ez dakazue..(Zer ete da guri jarraika datorren hori?)(Begi hoiek?...)(UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!)(5metroterdiko kokodrilua!!!!!!)

Inoiz ahaztuko ez dogun pasiaria izan zan! Ze akojono!

Egunian zihar gogor jotzen zeban eguzkixak ta bainu ederrak hartu genduazen urjauzi ta laku ezkutu polit batzutan. (Kokodrilorik ez zeuala sinestarazi ziguten nahiz eta parkeko seinaleek kontrakoa zioten.) Bainu edarrak izan zian baina urduritasun puntua ezin kenduta ein genduan igari.

Baina hau beldurgarrixa izan bazan... gaua be ez zan makala izan. Moskitolandian ein genduan lo. Berandu zala ta gidak kanpaleku bat inprobisau zeban. Ez omen zeban hor inoiz lorik ein baina egunez leku aproposa ematen zeban. Baina ilunabarra heldu ta hor agertu zian milaka ta milaka ta milaka ta milaka ta milaka moskito!!!!!!!
Eskukada batekin 30 hil zenitzaken! Hor egon ginan su onduan ke artian baina ni por esas!! Ze amesgaizto!

A ze tripada hartu zeben moskituek, Hiarten besua moruan zekagun gorputz guztia. 100 pikadura (kontau genitxun) Ikerren hanka baten!!!!!!!!

(Moskitoen gogkoena!!!)

Hurrengo goizian goiz esnatu ginan, ta.... eguzkixa ondiokan urten barik zeuan... ta.... ez dakizuela zer? Moskituak ondiokan hor zeren guri  itxoiten. Ta ze gogo kanpineko moskiteria zabaltzeko!!!!!!! jooooeeee!!!

Eskerrak egunsenti politx bat ikusi genduan!


(Egunsentiak moskituan ahaztu arazi zezkun)


Ohiana nola esnatzen zan ikusi baino.. zelan esnatzen zan entzun genduan! Txori danak batera hasi zian kantuan, ta ohianeko sinfoniakin hasi genduan eguna.(Aborigenen arroka sakratuak)


Ta berriz be berotik ihes eitxeko baino itzelak hartu genduazen. Kakadu oso egokia da hortarako, izan be tropikoan dagoenez bi urtaro daoz bertan, urtaro euritsua ta lehorra. Gu juan ginanian urtaro lehorra hasita zeuan, baina oraindik urtaro euritsuko uholdeek sakabanatutako kokodrilo guztiak kendu barik zeuazen zirkuituko toki batzutatik. Baina beste  toki hontan zorionez  kriston  bistiakin urjauzi gainian lasai bainau ginan.


(Dream Team with Chris. Our favourite Guide!!!!)


(Aquatik Lizard)(Another aquatik lizard. Ez zan kokodrilorik egongo, baina halakuak putzu guztietan!!!)

 


(Genda, we want to hear your histories!!! Otherwise we will invent some!)

Frill Neck Lizard

Animalia honek istorio aborigen bat dauka, eta horrela dio:

Bazen  behin oso ederra, arroputza ta haundikixa zan tipo bat. Honek tribuko legiak hautsi zitxun ta gizon zahar ta jakintsuei zegozkien erropak jantzi zitxun. Lepuan, lumadun lepoko deigarri bat jantziz. Gizon zaharrak hau ikusita, jainkoekin elkartu ta zigor bezela, tipo hau animalia itsusi hontan bihurtzia erabaki zuten. Hain itsusia da, zein zuhaitz atzetan izkutatzen den, lotsatuta. 
Hala ere guri animalia ederra iruditxu jakun.


Oso esperiantzia interesgarri ta dibertigarrixa izan zan. A lot of fun! ta azkenerako inglesa be mejorauta etorri ginan! jijiji!(Holakorik deskargatik ezin pasau. Road Train izen aproposa dake.)


Iparraldeko lurraldeetatik, orainguan Ekialdera eingo genduan, Cairnseko GREAT BERRIER REEF, koral barrera itzela ezagutzeko asmoz, ta baita merezitako atsedenaldi bat hartzera. 4 hilabete gelditu barik egon da gero behar genduan eta.


CAIRNS

Cairnseko iparraldian Oihanak koralarekin egiten du topo. Ta bertako hondartzak aproposak iruditu jakuzen deskantsatzeko. Cape Tribulationeruntz juterakuan Ellis Beach eko bungalowak gustau jakuzen ta erabaki gendun hori izango zala gure etxia 10 egun luzetan!!! 

(Cape Tribulation. "Where the Rainforest meets the Reef" )

 

 

 (Ezetz hemen bainau! Baietz!)

 

 

(Armiarma hau Ikerren eskua morokua zan!)

 (Kokodriluak egotiaz gaun, ziztada bakarrakin hil zaitzaketen Box Jellyfish medusa dagoz !!!)

(Besarkada)

 

Hor izango zan gure hurrengo reality show-a: BUNGALETXEA.

 

Bungaletxian egun guztian ez genduan ezer bisitatzerik eukiko, inongo hostelik topatzerik eukiko, ez genduan pasta ta arroza jango!!!

Hondartza luze bat, bungalow polit bat, 10 egunetarako janarixa ta buzeo kurtsorako textu liburua!!!

 

(Erropak aurretik eruanda genitxun. Hau danau janarixa da!!)

Bungaletxian froga oso gogorrak pasau bihar izan genitxun:\

1.Hondartza polit baten zein gure terraza tropikalean buzeoko liburua irakurtzia2.Goizeko 6etan jaikizia eguzkiari egunon esateko 


3.Pasiara luziak ematia.4. Etxian bezela bazkaltzia guretako bakarrik zan sukalde baten. 


5.Hurrengo herrialde exotikoetako informazinua irakurtzia
6. Gorro farregarria duten gizon bitxiei argazki bat ateratzeko eskatzea, parrez lehertu gabe.

7.Hondartza paradisiako baten korrika eitxia.

(Asko akordau ginan Otaola etorbidiakin!! jijijij)


8.Palmera azpixan deskantsatzen zaozela koko batek ez ematia 


Ta... bukatu zan Bungaletxia!!!!

Oin Klasera!

Cairnsera bueltan liburuan ikasitxakua demostratzeko garaixa helduko zan. 

Horrez gain piszinan ariketak egiten pasatzen genduan egun guztixa, ta azterketan 9,8 atara ta gero itsauntzi baten jun ginan 3 egunetarako Reef-era. 

Klasiak inglesez pentsau baina hobeta jarraitu genduazen. Egixa esan irakasle ona euki genduan eta klasekide hobiak.

 


(Erwin, Daniel and Darrah. Adventure Divers! )

 

Barkuan Jan eta buzeatzeko denbora bakarrik euki genduan, 3 egunetan 8 inmerzino ta 2 snorkel egin bait genduazen. Eskuak ondo zimurtuta geldutxu jakuzen hainbeste ur eta gero.(Klase batzuk be euki genduazen barkuan)

(Reefera juten, Seasick froga estu pasau zeben batzuk!!)

 

(Gure instructor-ek tiburoiak zitxuen kamisetetan, baina hemen ez da tiburoirik egongo ezzzzzz?)

 

(Gure taldia uretarako prestatzen. Heldu zan momentua!!!)

(Ta botoi honi emon ezkero zer pasatzen da?)

 

(Bagoiaz beheruntz. Glup!)

(Arrain polit hau ez da ezer, gerora ikusiko genduanakin konparatzen)

(Koral koloretsu mordua edonon, eta ura baino arrain gehixao zeuazela zirudien)
(Politxa eh!)

Esan beharra dakaguezin izan gendula nahi genduan guztia fotografixau. Dordokak, rayak, itsaizarrak, barrakuda taldiak, millaka forma ta koloreko arrain haundi eta txikiak, baina batez ere bigarren eguna eta gero gaueko inmersinuan topauko genduana...

Piskat urduri genden gabian 15 metrora sartu behar ginalako, ta sartu aurretik barko inguruan zerbait bueltaka zebilela konturatu ginan. Barkua behin da berriz inguratzen. Ta ze izango ta.... 4 TIBUROITZAR!!!!

Ai ama! Ta ez dutela ezer eitxe esaten zeben instruktoreek! Jode! Ta guk sinistu behar...ze erremedio.

Bueno, ba traje ta tramankulo guztixak jantzi ta batzutan bakarrik funtziouko zeben linterna txungo batzukin, ala, uretara!!

Egixa esan guapo akojono (dino Hiartek) ta pena bat izan da gure arpegixen argazkirik ez eukitzia.

Gainera instruktoreek uretarta jun aurretik akojonotzeko istorio bat kontau zezkuen barku guztian "Tiburon" pelikulako banda sonora entzuten zan bitxartian!!!!! Ke Kabrones!

Esperientzia oso guapua izan zan, ta urazpizan langosta, Lehoi arraina, eta gaueko urazpiko bizi pillo bat ikusi genduan. Ta gorunzkuan, barkaruntz, hor zeren tiburoiak. Gugandik 10 metrotara ilunetan igerixan. Gure intrsuktorrak linternekin argitzen zitxun eta ai ama, ze bitxo!

Pemtsauko dozuen moruan, esperientzia hau eta gero, edarto ein genduan lo!

Hirugarren egunian, 30 metrotara Deep Dive-a egin genduan eta argazki zoragarri batzuk atara ere.

 
(Kobazulotik pasatzerakuan, sorpresa!)
(Nemo be topau genduan!)


(Itsas lorituen eskola!)


(Hiart Napoleon Wrase baten onduan)

 

(Ederra egon behar da laban. Baina hau sartzeko labia be euki ein behar da)(Adventure Divers billakatuta onezkero!)

Eta honekin, bixar gure hirugarren etapa hasiko dogu. Asia, hor goiaz.

Tokyora heltzeko irrikitan gaoz!!!! Honekin hurrengorarte ta Saionara babies! 

Berriz be zorionak honaino heldu zaretenoi. Zuen berri entzutia gustia be gustauko jakun, batzuk piskat abandonauta gaitxuzue ta!

Laster San Juana. Akordauko gara zuetaz! Gu Pekinen egongo gara dagoeneko. Hartu tragu bat gure partez!!!! Gora San Juan! 

Portzierto Hiarten eguna dator ta ez dogu nahi urruti gaozelako, ahaztutzerk, beraz ipini alarmia ta hilan 17 idatziguzue munduaribira@gmail.com era. Dagoeneko badago zoriondu duenik (Txenkiu)

"Erregaluak gorde ta jasoko ditxut bueltan. jejejejej. Hiart".

Eskerrik asko peina!

 

PALESTINIAN FASHION

Zelanda berrixan Frozen Fashiona bazeuan, hemen Palestinien Fashiona topau dogu. 30 gradu , praka motzak, alkondara elegantia, narruzko poltsua ta zergaitik ez, kolore askotan aukeran dagozen palestinotzarrak!

Hasieran, Palestinaren alde jende asko zeuala pentsau gendua, gero agian euskaldunak zirala pentsau gendun, baina hemen ez zeramaten arraiadun kamisetekin konjuntauta. Hemen palestinuan takoiekin, Dior-en betaurreko fashionekin edo alkondara hawaianoekin daramate, eta klaro, danak ezin ziran Arafaten familiakoak izan.....hau hemen MODA da.

Beraz badakizue uda honta triunfatzeko atara zuen institutoko palestinua armairutik ta reinbindikatu MODA eta ez Palestinan gertatzen dena. Horrela doa mundua.

(Oraindik Palestinoa erabiltzen baduzu, agian armairuan gordetzea nahiko dozu. Sentitzen dogu.)
(Julien, je me suis beaucoup rappele de toi a l'Australie, je voulais te dire que t'avais raison, l'Australie est super! J'espere qu'un jour tu viendra et que ton reve sera fait. Biz!)

Ainhoa eta Oier

Ainhoa eta Oier 2008-06-08 11:10 #1

Aupa pareja!!! Hau bai kapitulo luziaaa!! Eta politxa, danak bezala! Enbidixiak ez daka mugarik. Gainera benetako abentura, krokrodilo eta marrazo artian igerixan. Playa horretan be ez zarie gaizki zaindu eh!!!<br>Bueno,<a href="http://www.flickr.com/photos/izartxo/2396380516/"> gu hamen gabi</a>z dantza-maratoi erdixan. <a href="http://www.flickr.com/photos/kezka/2547790299/">York</a>-en primeran ibili gera, Euskal Jaixa ere ondo juan da. Orain Dantzari Eguna.<br>Patxuak!<br>Ekain, Izar, Ainhoa eta Oier.<br><br>

EkhiBrother

EkhiBrother 2008-06-08 16:00 #2

Aupa pareja!!!!

Gaur zuei buruz eiñ dau berba irratixak!!! euskadi irratixak zuek munduan ziar zabiziela esan dau! eta zuen bloga irakurtzeko gomendixua luzatu dau! jejejje!!! que famosos! Egixa esan zuen bloga se sale!

bueno pareja! oiñ bai inbidixia oiñ.... Japonera.... listia preparatzen nao eh? (que conste oiñarte be kriston inbidixia pasau dotela....)

PAAAAA!!!

p.d. Grandi las fotos de mario!!!!

matx

matx 2008-06-08 18:47 #3

Kaixo bixori. <br>Ia gaur zuen abenturekin amesten doten.... Inbidixia mugagabea bai!<br>Egixa esanda, egon zarien inguru batzuetan egonda nao, Perth, Auckland, buenos aires...baina lanian!Nun ete nakan burua, bidai horrek ez aprobetxatzeko...<br>Askotan pentsatzen dot,&nbsp; zelako erabaki ausarta eta era berean ona hartu zenuten. Biba zuek!!!<br>Gaur domekia, eta bizikletaz ibili gara, bartzelonatik Cerdanyolaraino oso bide politxa eiñ dogu, 9 bat lagunek. Besos errekan ez zeuan kokodrilorik. Baina Estrella Damm fabrikia dao bide ertzian ;-)<br>Hemengo jatetxe japoniarrak asko gustatzen jataz... aber ondo jaten dozuen.<br>pa haundixa bixori, oso guapo zaozie argazkixetan. Segi kontatzen!<br><br>

oier

oier 2008-06-09 08:00 #4

<br>Arrazoia daka Ekhik! <a href="http://goiena.net/blogak/faroa/8-probintzia-37-saioa">Hemen entzun</a> zeinkie Euskadi Irratiko programa zati hori.<br><br>

Uxue

Uxue 2008-06-10 22:12 #5

<P>Epa bikote!!</P>
<P>Jaso nuen zuen postala!! a ze ilusioa!!!!!</P>
<P>Noizean behin orduan akordatzen zarete gutaz!!! agian hordantza horretan "aspertuta" zeundetela edo ... zuek bai ondo bizi!!</P>
<P>jarraitu horrela!!!!!!!</P>
<P>patxo handi bana!! paaaaaaaaaaaaa! Paaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!</P>

leire toulouse

leire toulouse 2008-06-17 09:58 #6

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=ES style="mso-ansi-language: ES">Que pasa majos! qué tal vais con los japos, echáis de menos a los canguros? Bueno, espero que no hayáis pillao el terremoto ese tan majo de la semana pasada (lo digo sobretodo por las fotos, que seguro que son mejores sin agujeros ni edificios caídos ni cosas de esas, jeje), que parece que era pa daros la bienvenida, mira que atentos son estos chicos, pa que os quejéis...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=ES style="mso-ansi-language: ES">Y nada, que aprovecho pa felicitar a Hiart, zorionak!!! (joer, parece que estoy llamando a la radio!), no esta mal eso de cumplir años allá donde cristo perdió la zapatilla (y nosotros que todavía seguimos celebrándolo en familia, mira que somos clásicos). Que iba a escribir un mail, pero como pa lo que hay que contar, normalmente cabe en tres líneas (aprox. jeje), pues le doy un poco de vida a la historia esta. Ah, y aprovechando, que yo cumplo en agosto y tal, y que bueno, visto lo visto, pa que no os agobiéis, me conformo con el nemo o con el koala, os dejo a elegir (os lo he puesto fácil, pa que no os quejéis!)</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=ES style="mso-ansi-language: ES">saludos cordiales!</SPAN></P>

Mire

Mire 2008-06-17 11:17 #7

<P>Zoriooooonak zuriiiiiii!! Txupatxusa neriiiii!!!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></P>
<P>Ze moduz zabizie? Ondo ezta? Aspaldi idatzi barik zeuazien ta danok arduratuta geuazen e? Kazuen zotz... hile ta erdi gitxienez euki gaitxuzue zuen abenturen berri izan barik! Bueno, super barkatuta zaozie, zuen azken idatzixa barriro be ako jonantia izan da ta, bi hitzetan. Disfrutatzen dou batzuek zuen bloga irakurtzen; lanian edo gaozenian, jeje.<o:p></o:p></P>
<P>Bueno, ba era japonikuan ospatu dezazuela egun berezi hau, eh?sushi pastel haundi batekin edo...?¿<o:p></o:p></P>
<P>27 belarri tirakada txolintxori eta mosu paria bixori. Zaindu<o:p></o:p></P>

ansola

ansola 2008-06-19 00:30 #8

buff....enbidia sanua dala esan bihar...kaben zotz!<br><br>por zierto...bizarra mozteko kutxila batzuk bialtzia nahi izanez gero, esaidazu. ;-) Hori bai, hurrengo herrialdera bialduko dotxut, hori dok erritmua!<br><br>Eutsi goiari, ondo pasau ta zaindu! <br><br>Aurrera bolie!!!!<br>

Fede

Fede 2008-06-23 11:13 #9

Ez dago horrelako sarrerarik? (hola chicos, como estais?)<br>

Ez dago horrelako sarrerarik (que facil es hablar vasco con un traductor automatico)<br><br>jaja que envidia que me dais con esas fotos!!! yo cuando me vuelva de japon empiezo a ahorrar para ir a esos sitios! por cierto que teneis fotos muy buenas! me tendria que haber comprado una mejor camara!<br><br>saludoss<br><br><br>


Utzi iruzkina: