Azkueri elkarrizketa

jozulin 1456149998367 Baga, biga, bloga! | 2010-11-27 20:20

Luze eta neketsu gerta daiteke nola lortu dudan azaltzea, zerura joatea -eta, batez ere, itzultzea- ez baita batere erraza, baina hemen duzue:


ELKARRIZKETA RESURRECIÓN MARÍA DE AZKUEREKIN


Jozulin: Elkarrizketa hasi baino lehen kontu bat argitu nahi nuen, etrebentzia ez bada: Zer dela eta "Resurreción María" izen bitxi hori, emakume izena ematen du, ezta?

Resurreción María de Azkue: Ba, beitu zer esanbiotzuten: iguel orregaitxik joango nintzan ni abade... gonakaitik! Egon zaiz trankil mutiko, bromatan nabiltzu-ta, jau, jau, jauuuu! Bakixu? Ildda egotiak emoten dotzu alakoxe umoria... joooosauuuus!

J: Ea has gaitezen: Zer iritzi duzu euskara sustatzeko webgune bati zeure izena emateaz?

R.M.A.: Ene, ba edarto!

J: Zure izena daraman fundazioari 900.000 euroko dirulaguntza eman dio Bizkaiko Diputazioak...

R.M.A.: Aldundiak!

J: Bai, barkatu... Aldundiak. Baina gehiegitxo ez ete den egin duenerako, eta betikoei ematen dietela... eta horixe da kontua.

R.M.A.: Ta, euroori, zegan dau ba?

J: 166,386 pezetatan...

R.M.A.: Eta ori txakurtxikitan zenbet diru da ba?

J: Zehatz ez nuke jakingo baina, ideia bat egin dezazun, Euskaltzaindiari eman diotenaren herena-edo.

R.M.A.: Jaungoiko prakestua eta Amabirjiña gonazabala!!!! Ori dok dirutza! Ai, laguntxu, neuk esangotzut neure berbakaz: «Nor nor dan, Mariñasi, ezautuko dona: emonetatik zugatza, egiñetatik gizona». Baia, esan nazu, txotxo: Zer egin dau ba orrek Fundaziñoorrek Aldundiak -Diputaziñoiak, naibozu- satsa lez emon dauzen diruokaz ba?

J: Egia esan gauza gutxi, eta berauen artean kontu kritikatua izan da baina, berbarako, Shakira delako abeslari bati piropoak edo loreak botata kontzerturako sarrerak irabaz zitzakeen jendeak.

R.M.A.: Lelango ta beiñ, entzuixu: euskera ederra darabilzu, txo: "berbarako", "zitzakeen", olangorik!
Ta, gero, zer guruzu esatea, ori Shakiraori... ederra potxua! Neuk be "atsegin dot" esan neikean; eingo neuskixo nik orreri kasamutrea-ta beste orrenbeste txarrikeria be... joooosauuuuus bero zer nau ba, enaaaaa!

J: Lasai jauna, estoooo... Nola deituko dizut? Resu?

R.M.A.: Resu ondo jauk, olantxik esaten jeustiek amendik guztiek, Sabintxuk bebai.

J: Sabino Aranak? Ez al zeundeten haserre?

R.M.A.: Lagun ein gozak emen, zer gurok? Kontixu, egun santu guztien arkalegaz, akabuen ein ein biar... Eta esangotzu zeozer oin sekretuen: onik partidukoak dozak danak apurbet txizepelak... ez gatz ez berakatz, sosomerengeak, bakixu. Egie esanda amen zeruen danak diraz sosotxuak... Baie parkatuistezu, iketan ein dotzut-eta.

J: Ez, ez, lasai, ez du ardura. Elkarrizketa amaitzeko mezuren bat 2010eko euskaldunentzat?

R.M.A.: «Gaiztua edo dongia danak, Euskalerri eder onetan jaijua ixanarren, euskerazko asmorik eztau ez ikusi ez entzun nai ixaten». Onegaz esan dotzut esan biarrekua, esaiozuz berbok dagokixonari. Eta guruzunian barriro etorri ona zerure ta egongo gara berbaz ostarabe. Ondo ibili!

J: Eskerrik asko Resurreción María -Resu- kazetari honen galderak hain prestu erantzuteagatik. Hurrengora arte.





Utzi iruzkina: