5s

josu 1456149891816 Josu | 2007-06-04 17:24
1

Lehenago aldizkariren batean irakurri nuen eta gaur berriro topo egin dut 5S delakoarekin.

  • Klasifikatu (Seiri)
  • Ordenatu (Seiton)
  • Garbitasuna (Seiso)
  • Garbitasun Estandarizatua. (Seiketsu)
  • Diziplina. (Shitsuke)

Seiri

Klasifikatu. Behar ez dena bota.

Seiton

Ordenatu. Toki bat gauza bakoitzerako eta gauza bakoitza bere tokian.

Seiso

Garbitu. Organizazioa aurrezaindu. Arazoak edo akatsak identifikatu.

Seiketsu

Estandarizatu. Inspekzio estandarrak sortzen dira, auto-kontrol akzioak betetzeko momenturo.

Shitsuke

Diziplina. Aurreko lau S-tan oinarritutako ohiturak sortu. Prozesu estandarrak eta kontrolak zuzen erabili.

aspitos

aspitos 2007-06-04 22:20 #1

<p>ba galdetu neure kuadrilako Juleni que opina sobre las 5s</p>

<p>armerixan irakasle batek bidali die departamentuan 5s-iak aplikatzeko. De esa forma el profe se ha librado del curro. Armera is difserent</p>


Utzi iruzkina: