Emakumeak

gurekorana 1456135181545 Gure Korana | 2008-05-01 15:46

Eta umezurtzekin zuzen ez izateko beldur bazarete…

Ezkon zaitezte orduan zuentzat on diren emakumeen arteko

bi, hiru edo laurekin;

baina, zuzen ez jokatzeko beldurra baduzue…

orduan,  bakar batekin edo zeuen eskuinak dituenekin.

(3)

 

Damua onartzera konprometitu da Allah, baina,

okerra ezjakintasunez egin eta, gero, berehala damuturik,

atzera egiten dutenekiko bakarrik.

Horiei Allahk bere mesedea itzultzen die;

Allah Ezagutzailea da beti eta Jakintsua.

(17)

 

Zuek, sinesten duzuenok!

Ez jabetu elkarren ondasunez gezurra erabiliz,

baizik elkarren gustuko izango diren harremanez.

(29)

 

Debekatu dizkizuegun hutsegite larriak saihesten badituzue,

zuen egintza okerrak estali egingo ditugu

eta sarrera ohorezkotik sarraraziko zaituztegu.

(31)

 

Gizasemeek emakumeen ardura dute,

Allahk batzuei besteen gain eman dien lehentasunagatik

eta (haiekin) gastatzen dituzten ondasunengatik.

Izango dira zuzenak eta esanekoak diren emakumeak,

ikusten ez dituztenean Allahk gordetzeko agindu duena

betetzen dutenak.

Baina errebelde izango ote diren beldur zareten (emakumeak)

ohartaraz itzazue, ez oheratu haiekin, jo itzazue;

baina, obeditzen badizuete, ez egin ezer haien aurka.

Allah Goi-goikoa da beti, Handia.

(34)

 

Allah ez da bidegabea, ezta gauzarik txikienaren pisuan ere,

eta edozein egintza on biderkatu egingo du,

bere aldetik, sari bikain batekin.

(40)

 

Gauza ziurra da ezen Allahk ez duela barkatzen

Berari ezer eranstea,

baina, hortik aparte, nahi duenari barkatzen diola.

Eta Allahri zerbait eransten dionak gezurra gauzatuko du,

delitu izugarria eginez.

(48)

 

Zuek, sinesten duzuenok!

Obeditu Allahri, obeditu Mezulariari eta aginterik

duten zeuen artekoei.

Eta zerbaitez eztabaidatzen baduzue,

utzi Allahren eta Mezulariaren esku,

Allahgan eta Azken Egunean sinesten baduzue.

Hobea da hori eta emaitza hobea izaten du.

(59)

 

Mezulariari obeditzen dionak Allahri obeditzen dio.

Eta bizkar ematen diona… Ez zaitugu bidali haiengana, haien zaintzaile izateko.

(80)

 

Ez ote diote erreparatu Korani?

Allah ez beste norbaitengandik baletor,

kontraesan asko aurkituko lukete hartan.

(82)

 

Norbaitek agur egiten badizu, erantzun harena

baino agur hobeaz edo, besterik gabe, itzuli agurra;

egia da ezen Allahk gauza guztiak dituela gogoan.

(86)

 

Bere buruaren aurka oker bat edo bidegabekeria bat egin

eta gero Allahri barkamena eskatzen dionak

Barkatzaile eta Bihozbera izango du Allah.

(110)

 

Eta ongiaren egintzak egingo dituena,

gizaseme nahiz emakume, eta sinestedun bada…

horrelakoak Baratzean sartuko dira

eta ez zaie bidegabekeriarik txikiena ere egingo.

(124)

 

Allahri ez zaio gustatzen jendaurrean inork

gauza txarrik aipatzea,

bidegabekeria jasan duen norbaitek egina ez bada.

Entzuten duena da Allah eta dakiena.

(148)

 

Liburuaren jendea!

Ez itzazue atera gauzak beren onetik

zeuen Adorazioaren praktikan;

ez esan Allahz egia ez den ezer ere.

Gauza ziurra da Gantzutua, Maryamen semea,

Allahren Mezularia dela,

Maryamengan kokatua izan den Haren hitza dela

eta Harengandiko espiritu bat.

Sinetsi, beraz, Allahgan eta Haren Mezulariagan,

eta ez esan «Hiru» (direla);

hobe da zuentzat amore eman dezazuen.

Hau da egia: Jainko Bakarra dela Allah.

Oso goian dago Hura Bere aintzan seme bat izateko!

Harena da zeruetan eta lurrean dagoen guztia. 

Eta Allah aski da zaindari bezala.

(171)

 

 


Utzi iruzkina: