Adizki laburragoak

No profile photo Euskara Erkide Batua | 2007-01-06 23:13
6

IZAN aditzean Euskara Batuan onartzen direnez gain Euskara Erkide Batuan valiokide diren forma laburragoak ere erabiltzen dira. Hona hemen haietariko batzuk:

ORAINALDI PROBABLEA:

naizateke > naizate

haizateke > haizate // zarateke > zarate

dateke > date

garateke > garate

zaratekete > zaratete

dirateke > dirate

IRAGANALDI PROBABLEA:

nintzatekeen > nintzaten

hintzatekeen > hintzaten // zinatekeen > zinaten

zatekeen > zaten

ginatekeen > ginaten

zinateketen > zinateten

ziratekeen > ziraten

OPTATIVOKO ONDORIOA:

nintzateke > nintzate

hintzateke > hintzate // zinateke > zinate

litzateke > lizate

ginateke > ginate

zinatekete > zinatete

lirateke > lirate

EDIN aditzean:

ORAINALDIAN + KE:

naiteke > naite

haiteke > haite

daiteke > daite

daitezke > daitez

IRAGANALDIA + KE:

nintekeen > neinten

hintekeen > heinten

zitekeen > zeiten

zitezkeen > zeitezen

OPTATIVOKO ONDORIOA:

ninteke > neinte

hinteke > heinte

liteke > leite

litezke > leitez

Gilen

Gilen 2007-01-07 19:36 #1

LITZATE forma ez al zen ambiguoa? Nik nahiago lizate.<br />

Josu Lavin

Josu Lavin 2007-01-07 21:25 #2

Bai, aldatuko dut.

LIZATE > LIZATE

Eta NINTZATE > NINZATE?
Eta HINTZATE > HINZATE?

Gilen

Gilen 2007-01-07 22:28 #3

NINZATE eta HINZATE?<br /><br />Uf, ez dakit! Egia da NINTZATE eta HINTZATE, -N atzizkiaz joatera, ambiguoak gerta daitezkeela (hemen ezin "DAITEZela" jarri, ezta?). Leizarragak nola erabiltzen zituen? Eta bestek?<br />

Josu Lavin

Josu Lavin 2007-01-07 22:40 #4

Ez dago inolako problemarik. Adizkiok (ninzate, hinzate) Leizarragarenean ager ez daitezeno&nbsp;ez ditugu zertan aldez aurretik erabakirik hartu behar.

Josu Lavin

Josu Lavin 2007-01-09 21:26 #5

<p>ZARATETE, ZINATETEN eta ZINATETE</p>

<p>eta</p>

<p>ZARAKETE, ZINAKETEN eta ZINAKETE</p>

<p>adizki laburtuek dirudite egoki</p>

<p>ZARATEKETE, ZINATEKETEN eta ZINATEKETE</p>

<p>adizkiendako.</p>

<p>Aldatuko ditut mezu prinzipaletan.</p>

<p>Josu Lavin</p>

Yow

Yow 2018-10-06 21:50 #6

Valiokide?
V??


Utzi iruzkina: