GETXOLAN Elikadura Iraunkorra | Alimentación Sostenible

eatgirl 1550013372263 ELIKABIDE | 2023-02-23 00:00

nseguraalcaide@gmail.com 1678466557301

JARDUNALDIA | Jornada

Elikadura Iraunkorraren Aldeko Merkataritza-sarea

Getxoko tokiko saltokien sareari prestakuntza ematea, elikadura jasangarriaren inguruan komunikatzeko eta sentsibilizatzeko argudioak emateko (zientzian oinarrituta).

«Talde bereko elikagai guztiak ez dira txarrak». Nola eztabaidatu deabruzko elikagaien teoria. Youtube

Red de Comercios por la Alimentación Sostenible

Formación a la red de comercios locales de Getxo para dotarles de argumentario (basado en la ciencia) para comunicar y sensibilizar sobre la alimentación sostenible.

«No todos los alimentos de un mismo grupo son malos». Cómo debatir la teoría de los alimentos demonizados. Youtube

PONENTES:
Arantza Madariaga Aberasturi. Directora de ELIKA Fundazioa. Zerodespilfarro y economía circular.
Josu Garaialde Martínez. Director de Promoción Sectorial. HAZI Fundazioa. Producto de proximidad y de temporada.
Amaia Ortiz Barredo. Jefa del Departamento de Promoción y Protección Vegetal. NEIKER. Producción ecológica.
Nerea Segura Alcaide. Dietista-Nutricionista. Alimentación saludable.

ORGANIZACIÓN: Getxolan Getxo Udala Ekonomiaren Garapena

 

23 de febrero de 2023

Getxo Elkartegi


Utzi iruzkina: