Borrokak merezi dau!

busturiaurrera_sozioekonomia 1456131816464 busturiaurrera_sozioekonomia | 2013-05-31 08:10

HEGO EUSKAL HERRIKO MAIATZAREN 30eko

GREBA OROKORRAREN JARRAIPEN HANDIA

Grebaren deitzaileek (ELA, LAB, STEE-EILAS, ESK, EHNE, HIRU, CGT eta CNT, hainbat gizarte-kolektiborekin batera) gaurko greba egunaren jarraipen zabalari buruzko iritzi ona dugu. Lanuztea Hego Euskal Herriko arlo eta enpresetan orokorra izan da.

ARLO INDUSTRIALA   (Koadro laburtua)

 

 

Guztira> 70% >30% <30% Daturik

Lurraldea

Enpresak        Lanuzt.            Lanuzt.            Lanuzt.            gabe

ARABA

    104                33        31        29        11

31,73%           29,81%           27,88%           10 ,58%

BIZKAIA

    214    73                     45                  63                   33

34,11%            21,03%           29,44%           15 ,42%

GIPUZKOA

    198    105       22        44        27

53,03%           11 ,11%          22,22%             13,64%

     EAE-CAPV

    516    211       98       136       71

40 ,89%        18,99%          26,36%          13,76%

Aztertutako enpresa guztien artetik %59,88an erabateko lanuztea edo %30etik gorakoa izan da.

Gure datuen arabera, erabateko lanuztea -%70etik gorakoa- 211 enpresatan izan da, hots, %40,89a.

Nafarroan lanuztea itxurazkoa izan da Iruñerrian, non enpresa garrantzitsu askotan greba egin baitute. Sakanan, Leitzan eta Baztango bailaran jarraipena handia izan da.

 

Bestalde, greba egiten ari den enpresa handien kopuruaz gainera, aipatzekoa da enpresa txiki eta ertain (este) askotan ere deialdiarekin bat egin dutela beharginek.

Beraz, arlo industrialeko datu erkatuek adierazten dute grebak jarraipen orokorra izan duela, eskualdez eskualde desberdina bada ere.

Greba egiten ari diren enpresa batzuk aipatze aldera, honako hauek ditugu:

 

Estampaciones Metálicas Bizkaia, CIE Udalbide, Camelot, Ormazabal, Mesa, Técnicas Hidráulicas, EGT, MFS

Trapaga Stering, Gea Ibérica, tecnichapa, Cemosa, Mead, Cementos Lemona, Arkema, Cafés Baqué, Artiach,

Ekonor, Unilever, Beretta Benelli Iberica, Wind Energy Casting Fundiciones, Alestis, CIE Gamenko, Arcelor

Salvatierra, Inausa, Jez Sistemas Ferroviarios, Talleres Gometegi, Kider, Bacalaos Gaytan, Unilever Foods, CAF,

Indar, Rodisa, Niessen, Eztanda, TS Fundiciones, Angel Iglesias, Industrias Auxiliares, Elay Industrial,

Fundiciones Wind Energy, Casting, Muskgo, Cementos Rezola, Sarriopapel, Unipapel,  Berkha, Autogrill,  Zalain,

Funvera, Savera, Magotteaux, Viscofan, aurecia, Labolan, Ascensores Schindler, Arcelor Mittal Legasa, Transportes Bidasoa, Eroski Abadiño, Sabeco Durango, Plásticos Alai, Guardian Llodio, Kimberly, Mondi Gainerako arloetan, frogatutako datuek honakoa adierazten dute:

Bidaiarien garraio sektorean, Eusko Trenen  gutxieneko zerbitzuak besterik ez dira egin. Metroan eragin nabaria izan du lanuzteak. Gasteizen aipagarria da TUVISAn %60ko jarraipena lortu duela grebak. Salgaien garraioan greba nabaria izan da.

Eraikuntzan, greba ia erabatekoa izan da Gipuzkoako lanetan, eta oso agerikoa Bizkaia eta  Araban. Gainera, aipatu beharra dago zementu lantegi guztiak gelditu egin direla: Lemona Industrial, Añorgako eta Arrigorriagako Financiera y Minera).

 

Sektore publikoaren eremuan, irakaskuntzari dagokionez grebaren jarraipena orokortua izan da, nahiz eta ezberdina izan eskualdeen arabera. Irakaskuntza publikoan lanuzteak ikastetxeen %70an baina gehiagotan izan du eragina eta ia haurreskola guztietan. Itunpeko ikastetxeen artean, ikastola gehienek ateak itxi dituzte, eta gainerako zentroetan jarraipena garrantzitsua izan da, lurralde eta eskualdeka desberdina izanik. Unibertsitatean ere grebak babes zabala izan du.

Grebaren jarraipena udal eta foru-aldundietan oso garrantzitsua izan da EAEko hiru lurraldeetan, batik bat Gipuzkoan, non ia udal guztiek bat egin baitute grebarekin. Bizkaiari dagokionez, aipagarria da eskualde batzutako lanuzte orokorra (Busturialdea, Durangaldea...), baita Bilboko Udalean non jarraipena zabala izan den.

Administrazio Autonomikoan, jarraipena handia izan da,  eta justizia arloan erantzun zabala lortu du grebak; kasu batzutan gutxieneko zerbitzuak besterik ez dira izan. 

Osakidetzako arloetan, ospitaletan zein lehen arretako sarean, erantzuna ez da hain handia izan, gutxieneko zerbitzuak gehiegizkoak zirelako.

Arlo sozio-sanitarioan grebak jarraipen handia lortu du, eta kasu gehienetan gutxieneko zerbitzuak soilik zeuden irekita. Hain zuzen, Justizia Goi-Auzitegiak Lan sailak gutxieneko zerbitzuei buruz emandako agindutik geriatrikoei zegokien artikulua indargabetu du, ezarritako gutxieneko zerbitzuak gehiegizkoak zirela ebatzita. Gehiegikeria honi aurre egiteko denbora faltak ez du eragotzi grebaren emaitza ona.

Zerbitzu pribatuetan, grebak eragina nabarmena izan du:

 

Merkatu handien artean Donostialdeko Mercabugattiko jarduera ia erabat gelditu da. Herrietako merkataritzan eragina nabarmena izan du grebak eta gutxiago hiriburuetan.

Kale-garbitasunaren arloan, lanuztea oso handia izan da, bereziki Gipuzkoan.

Eraikinen eta lokalen garbitasunari dagokionez, jarraipena itxurazkoa izan da. I

Finantza arloan, berriz, eragina han-hemenka izan du grebak, eta jardueran arazoak eragin ditu.

Bestalde, aipagarriak dira oso eskualdeetan goizean izandako mobilizazioak eta baita hiriburuetako eguerdiko manifestazio ikaragarriak.

Bilbo, 2013ko Maiatzaren 30ean

 

AMPLIO SEGUIMIENTO DE LA HUELGA GENERAL DEL 30 DE MAYO

EN HEGO EUSKAL HERRIA 

Las organizaciones convocantes de la huelga (ELA, LAB, STEE-EILAS, ESK, EHNE,HIRU, CGT, y CNT junto a numerosos colectivos sociales) valoramos positivamente el amplio seguimiento que está teniendo la jornada de huelga de hoy.  El paro ha sido secundado de manera muy generalizada en los diferentes sectores y empresas de Hego Euskal Herria.

SECTOR INDUSTRIAL   (Cuadro resumen)

 

 

Total    >70%  >30%  <30%  Sin

Territorio

Empresas       Paro    Paro    Paro    datos

ARABA

    104                33        31        29        11

31,73%           29,81%           27,88%           10 ,58%

BIZKAIA

    214    73                     45                  63                   33

34,11%            21,03%           29,44%           15 ,42%

GIPUZKOA

    198    105       22        44        27

53,03%           11 ,11%          22,22%             13,64%

     EAE-CAPV

    516    211       98       136       71

40 ,89%        18,99%          26,36%          13,76%

Sobre el total de empresas analizadas, el nivel de paro total o superior al 30% supone el 59,88% del total.

Según nuestros datos, el paro total –superior al 70%– alcanza a 211 empresas, lo que supone un 40,89% del total.

Respecto a Nafarroa, el paro ha sido especialmente importante en la cuenca de Pamplona, con numerosas empresas referenciales en huelga. Sakana, Leitza y Baztan han seguido de manera muy relevante el paro.

  

Por otro lado, junto al elevado volumen de empresas grandes que han apoyado la huelga, hay que destacar que también un gran número de medianas y pequeñas empresas (PYMES) se han sumado a esta convocatoria.

En resumen, el contraste de datos del sector industrial indica que la huelga ha contando con un seguimiento  generalizado aunque desigual según las comarcas.

Algunos ejemplos significativos del seguimiento generalizado de la huelga son:

                           

Estampaciones Metálicas bizkaia, CIE Udalbide, Camelot, Ormazabal, Mesa, Técnicas Hidráulicas, EGT, MFS

Trapaga Stering, Gea Ibérica, tecnichapa, Cemosa, Mead, Cementos Lemona, Arkema, Cafés Baqué, Artiach,

Ekonor, Unilever, Beretta Benelli Iberica, Wind Energy Casting Fundiciones, Alestis, CIE Gamenko, Arcelor

Salvatierra, Inausa, Jez Sistemas Ferroviarios, Talleres Gometegi, Kider, Bacalaos Gaytan, Unilever Foods,

CAF, Indar, Rodisa, Niessen, Eztanda, TS Fundiciones, Angel Iglesias, Industrias Auxiliares, Elay Industrial,

Fundiciones Wind Energy, Casting, Muskgo, Cementos Rezola, Sarriopapel, Unipapel,  Berkha, Autogrill,

Zalain, Funvera, Savera, Magotteaux, Viscofan, aurecia, Labolan, Ascensores Schindler, Arcelor Mittal

Legasa, Transportes Bidasoa, Eroski Abadiño, Sabeco Durango, Plásticos Alai, Guardian Llodio, Kimberly, Mondi

En el resto de sectores, el contraste de datos refleja lo siguiente:

En el sector del transporte de viajeros, en Eusko Tren la actividad se ha limitado a  los servicios mínimos. En el Metro la incidencia ha sido  significativa. En Gasteiz, TUVISA se ha significado con un 60% de seguimiento.   En el transporte de mercancías el apoyo a la huelga ha sido amplio.

En cuanto al sector de la Construcción, la huelga ha afectado de manera casi total  a las obras en Gipuzkoa, y  de manera muy importante a las de Bizkaia y Araba . Además debemos reseñar que todas las empresas cementeras han parado.  (Lemona Industrial, Financiera y Minera de Añorga y Arrigorriaga).

 

 En los Servicios Públicos, en lo que concierne a la Enseñanza hay que destacar que el seguimiento de la huelga ha sido generalizado, aunque desigual por comarcas. En la enseñanza pública, el paro ha afectado a más del 70% de los centros públicos y prácticamente a la totalidad de las Haurreskolas. Entre los centros concertados, la mayoría de las ikastolas han cerrado sus puertas, y en el resto de centros el seguimiento ha sido importante aunque desigual según territorios y comarcas. Así mismo, en la Universidad la huelga ha tenido un seguimiento importante.

El seguimiento de la huelga en los ayuntamientos y en las diputaciones forales ha sido muy importante en los tres territorios de la CAPV, y especialmente en Gipuzkoa. donde la práctica totalidad de ayuntamientos se han sumado con un seguimiento casi  total a la huelga. En el caso de Bizkaia hay que significar el paro generalizado en comarcas como Busturialdea, Duranguesado... así como la importante incidencia en el Ayuntamiento de Bilbao.

El seguimiento en la Administración Autónoma ha sido considerable, al igual que en el ámbito de Justicia donde en algunos casos, solo han trabajado los servicios mínimos.

En los distintos ámbitos de Osakidetza, tanto en la red de hospitales como en el ámbito de la atención primaria, la respuesta ha sido menor, dados los enormes servicios mínimos existentes y la de por sí escasa dotación de personal.

En el sector socio-sanitario la huelga ha tenido un seguimiento  amplio y en casi todos los casos solo han trabajado los servicios mínimos muy abusivos. Precisamente, el Tribunal Superior de Justicia ha anulado el artículo de la Orden referente a los centros de menores e intervención social. La ausencia material de tiempo para subsanar el abuso no ha podido empañar el resultado de la huelga.  

En cuanto a los servicios privados, la incidencia de la huelga ha sido significativa, con un apoyo importante.

 

De los mercados de abastos, Mercabugatti (Donostialdea) ha visto parada prácticamente su actividad.

Respecto al sector de limpieza viaria  el paro ha sido muy importante, con especial incidencia en Gipuzkoa donde ha sido ampliamente respaldado. En limpieza de edificios y locales la repercusión ha sido también notoria.

En cuanto al sector financiero la incidencia ha sido parcial, provocando irregularidades en el funcionamiento habitual. 

Son de destacar las numerosas movilizaciones  desarrolladas en todas las comarcas y las manifestaciones del mediodía en las 4 capitales de Hego Euskal Herria,

Bilbao, 30 de Mayo de 2013