Arantzazuko Ama Ikastola

6. maila

http://www.scribd.com/doc/11437193/aitziber


http://www.scribd.com/doc/11437190/Zer-Nahi-Duzu-Jauna-Iraia


http://www.scribd.com/doc/11437206/ZAPATARIA-luken


Sudurra: Andikan oxigenoa hartu eta bota egiten dugu. Ahoa: Hortikan ere bai ahal da hartu arnasa, baino ez da komeni ahotikan arnasa hartzea. Laringea: Oxigenoa Trakearen sarrerara eramaten du. Bronkioak: Oxigenoa bi hodietan banatzen du. Bihotza: Odola egiten du gorputzari botatzeko. Diafragma: Birikak bultza egiten ditu oxigenoa barrura eta kanpora ateratzeko. Kapilarrak: Oxigenoa albeoloetara eramaten ditu. Albeoloak: Han zaku txiki batzuk eta poltsak daude. Bronkioloak: Hadar batzuk dira eta han albeoloak gordetzen dira. Birikak: Oxigenoa gorde eta bota egiten du. Trakea: Oxigenoa biri...


-Sudur-zuloa:sudur-zuloan ile batzuk daude zikinkeria gelditzeko. -Heste-gorria:hortik janaria tripara zuzenean joaten da. -Birikak:arnasa hartzeko balio dute. -Ahoa:ahoan janaria murtxikatzen da. -Bihotza:bihotza bizitzen laguntzen digu. -Diafragma:birikak altxatzen ditu arnasa hartzeko. -Trakea:arnasatzen duguna bi zatitan banatzen ditu biriketara joateko. -Bronkioak:bi tubo biriketara joaten den arnasa. -Mukosa-piktuitaria:mukosa-piktuitaria arnasa berotzen du.


Lehendabizi oxigenoa (02)hartu egiten dugu sudurretik edo ahotik baino sudurretik hartzen badegu gure iletsoek zikina kanporatzen digute eta, ere mukosak ditugo, funtzio berbea egiten du. Ortik aurrera faringera iristen da eta gero laringera ,trakea eraztun bezelako hodi bat da eta ortikan bronkioetaragarraiatzen du oxigeno (02)eta bronkiotan bi aldetara banatzen da, urdinetik karbono dioxidoa(co2) botatzen da eta bide berbera egiten du baina gorantz,bronkioak,trakea,laringea eta ahoan bukatzen du bidaia eta horrela behin eta berriro . Diafragma gihar bat da. ahizea harrtzerakoan igo egiten...


diafragma: birikari aizea gora botatzen laguntzen dioen muskuloa mukosa pituitarioa: haizea berotu eta ezetu egiten du bihotza: gorputzaren organoei odola bidaltzen dio ahoa: aizea sartzen den gorputzeko zulo bat da sudurra: oxigenoa sartu eta dioxidoa ateratzen den zuloa sudurreko ileak: zikinkeriari bidea eragozten dioten ileak bronkioak: aizea bi biriketan banatzen bituzten hodiak trakea edo zintzurestea: eraztunez osaturiko hodia, eta biriken parean bronkioetan banatzen da epliglostia: janaria irensten dugunean airearen bidea ixten du bronkioloak: bronkio izeneko oditxoetan bronkiolo ho...


Sudurra:  sudurretik aireasartzen da eta ahotikan kanporatzen da. sudurretik airea sartzerakoan berotzen dugu eta kanporatzen dugunean hozten da berriz. Ahoa:  ahotikan kanporatzen dugu arnasa eta ahoaren laguntzarekin al dugu irentsi janaria. Bihotza:   bihotza bizitzeko behar dugu. Diafragma:  diafragma birikak bultzatzen ditu gora arnasa hartzeko. Bronkioak:  bronkiok artzen dugun  airea bibidetan separatzen dira biriketara joateko                    ...


Sudurzuloetatik arnasa hartzen dugu, eta sudurreko iletxoek zikinkeriak geldiarazten dituzte,oxigenoa ateratzen da. Mukosa pituitariotik aurrera hezetu eta berotu egiten da gero faringea, epiglotisa, hestegorria, laringea eta trakeatik pasatzen da eta bronkioetara iritsi arte eta handik biriketaranio joaten da. Biriken barruan bronkioloetara joaten da eta handik albeoloetara, han alde gorritik oxigenoa sartzen da eta urdinetik atera gero diafragmak goraka bultzatzen du eta ahotik ateratzen da. Bihotza odola bultzatzen du, odolak oxigenoa hartu eta zeluletara darama.


  Sudur zuloak: Oxijenoa garbitzeko eta arnasa artzeko balio dute. Ahoa: Arnasa artzeko balio du Bonkioak: Biriketara oxijenoa eramateko. Biotza:Odolagorputzean zear garraiatzeko. Diafragma: Arnas aparatua  egiten laguntzen du. Trakea:oxijenoa birikatara eramaten du. Mukosa pituitarioa:Oxijenoa berotzeko balio du. Albeoloak:Oxijenoak daukan gauza hona artu eta carbono dioxidoa botatzen du. .


astigarraga 1456131125768

Arantzazuko Ama Ikastola (Astigarraga)