Aketz etxea: Gutuna Etxebizitza-sailburuari / Carta al Nuevo Consejero de Vivienda

kepa.sarasola@ni.eus 1627736740514 Uliako auzo-elkartea | 2024-07-06 17:32

kepa.sarasola@ni.eus 1720285068090

(Abajo en castellano)

DENIS ITXASO JAUNA, ETXEBIZITZA SAILBURUA.
EUSKO JAURLARITZA.

Jaun agurgarri hori, gutun honen helburua hauxe da: Eusko Jaurlaritzaren osaera berriarekin harrituta, uste dugu zuregana jo behar dugula ueste dugu, esku artean dugun gaia zure Etxebizitza Sailaren gaian sartzen baita.

Aketz Etxea eraikina, gaur egun Ategorrieta hiribideko 67. zenbakia duena, Eusko Jaurlaritzatik, oker, ULIALDE Etxea deitzen duzuena, 1974an desjabetu egin zen . Urte batzuk lehenagotik utzita zegoenez zoritxarrez, egoera txarrean zegoen.

Eraitsia izateko utzita zegoen eraikin hau, berezia zelako eta Ategorrieta inguruan ekipamendu falta zegoelako. AUZOLANean babestu eta berreskuratu behar zela uste izan genuen. Diru asko eta lan boluntario itzela kostatu zen hura birgaitzea, eta gaur egun EUSKADI AUZOLANAren IKONO gisa hartzen da.

MENDE ERDI honetan (1974-2024) hiru arazo izan ditugu, eta horrek eragina izan zuen eraikinean; izan ere, Eusko Jaurlaritzak uko egin zion berea zen eraikinaren jabetza aitortzeari, hala nola etxearen lurrsailean zegoen 3 solairuko pabilioia, bide publikoaren gainean erori zena (1995eko urrian), zenbait egunez zirkulazioari itxita egon zen horregatik, Udalak lursailaren itxierak txukundu eta hondakinak kentzeko esku hartu zuen arte. Horri gehitu behar zaizkio beheko solairuko eremu zabalen bi hondoratzeak, eta teilatu-estalkiaren urteroko konponketa, eraikuntza 1913koa baita.
 
Gorabehera larri horiek gaindituta, gaur egun Ategorrietak behar duen gehigarri bat bihurtu da etxea: adinekoentzako egoitzak eta 700 pertsonarentzako lekua duten egoitza-plazak badira inguru hurbilean, horietako batzuk 20 eta 30 metrotara, Villa AKETZ. Hori dela eta, ez litzateke egokia izango. lehendik 700 apartamentu dituen zonalde batean AKETZ Etxea 5 edo 6 apartamentu bihurtzea ez da hobekuntza esanguratsua, eta gainera, hori egitekotan kendu egingo lirateke bizilagunek eta egoiliarrek, guztiak erretirodunak, distraitzen dituzten jarduera guztiak.

Aketz etxeko jarduera horiek beste leku batera eramateko eskaintza ez da bideragarria, espazio homologagarririk ez dagoelako, ez da zuzena ere, 1974an hasitako ibilbidea kontuan hartuta. 1974an aurreko erregimeneko Etxebizitzako Ordezkariarekin akordio bat egin zen, zeinarekin OHZ (IBI) urtero ordaintzeko akordioa lortu baitzen.  Geroago (1999an) Eusko Jaurlaritzako Martín Arregui jaunarekin egin zen beste akordio bat, zeinarekin lehengo kargak ezabatu baitziren, Aketz etxean irabazi asmorik gabeko jarduerak egiten baitziren.

Erretiratuok jada ez ditugu partxisa eta kartak praktikatzen, baizik eta, gure kasuan, gaur egun egiten diren hainbat jarduera: Yoga-1, Yoga-2, Pintura, Ingeles-1, Ingeles-2, Euskara-Mintzalaguna, Egur Taila, Txalaparta, Hirigintza, Estimulazio kognitiboa - Memoria, eta izaera puntualeko beste jarduera batzuk: Udaberriko txangoak autonomia erkidegoan, San Tomas eta San Juan ospakizunak. Bai aipatutako jarduerak hartzen dituen eraikina, bai finka inguratzen duen lorategia, biak ala biak bisitatzen dituzte egunero senideek eta egoiliarrek. Ingurune bizia da, auzokoen arteko jarduerak dinamizatzen dituena.

Horregatik guztiagatik, egiaztatze-agiriak eran stenditugu, eta erantzunik gabe jarraitzen duen HERRI-JABARIKO LAGAPENA proposatzen jarraitzen dugu, beharrezkoa ez den inbertsio publikoa saihestuko lukeena eta erakunde horretatik hain zuzen sustatzen ari den AUZOLAN lanarekin amaituko lukeena. HERRI-JABARIKO LAGAPENA ez da egon litekeen lankidetza-mota bakarra. Horregatik, ahal izanez gero, premiazko bilera bat egiteko eskatzen dizuegu. Izan ere, behin eta berriz esan dugun bezala, Eusko Jaurlaritzarena den  hiri-orube erretsidentzial bat badago, AKETZ etxetik 7 m-ra, bertan bertan, eta, badira 50 urte oraindik ere dotazionala izan daitekeen aprobetxamenduaren zain dagoela.

Donostian, 2024ko uztailaren 3an
 
 
                            Uliako Auzo Elkartea    //  Asociación de vecinos de Ulía
 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
 
 
Al Sr.Don DENIS ITXASO. CONSEJERO DE VIVIENDA.
 
GOBIERNO VASCO.
 
Distinguido Sr, la presente no tiene otro objeto que, al vernos sorprendidos por la nueva composición del Gobierno Vasco, entendemos que debemos dirigirmos a Vd., dado que el tema que nos ocupa, entra específicamente en la materia de la Consejería de Vivienda que Vd. preside.
 
El edificio Villa Aketz, actualmente señalado con el N. 67 de la Avenida de Ategorrieta, que Vds., erróneamente, vienen denominando Villa ULIALDE, fue expropiada el año 1.974, y desde varios años antes abandonada y con evidentes señales de haber sido ya objeto de colectivos que, penosamente, viven de ello.
 
Este edificio destinado al derribo, por su singularidad y falta de equipamientos en la zona de Ategorrieta, estimamos en su momento que debía ser protegido y recuperado en AUZOLAN. Mucho dinero y trabajo voluntario costó rehabilitarlo, y hoy día está considerado como un ICONO de la EUSKADI AUZOLANA.
 
Durante este MEDIO SIGLO (1974-2024) hemos estado haciendo frente a tres incidentes que afectaron al edificio, dado que el Gobierno Vasco se negaba a reconocer sus propiedades, como el pabellón de 3 plantas ubicado también dentro del recinto de la Villa, que se desplomó sobre la vía pública, (OCTUBRE-1995) cerrada al tráfico durante varios días, hasta que intervino el Ayuntamiento para la retirada de los escombros, y la reconstrucción de los cierres de la parcela. A ello hay que añadir dos hundimientos de amplias zonas de la planta baja, y la reparación anual de la cubierta, pues la construcción data de 1913.
 
Superados estos graves incidentes, hoy en día el lugar se ha convertido en el suplemento QUE NECESITA Ategorrieta y su entorno de residencias para personas mayores y plazas residenciales con capacidad para 700 personas, algunas de ellas a sólamemte 20 y 30 m, de Villa AKETZ. Por ello resultaría contraindicado convertir Villa AKETZ en un suplemento de solo 5 o 6 apartamentos a los 700 ya existentes, eliminando para ello el conjunto de actividades existentes, en las que distrutan vecinos y residentes, todos ellos jubilados.
 
La oferta de trasladar estas actividades a otro lugar, no resulta ni viable por falta de espacios homologables, ni correcta, considerando la trayectoria iniciada el año 1974, tanto con el Delegado de la Vivienda del Régimen anterior, con el que se llegó al acuerdo de pagar el IBI anualmente, como posteriormente (1999) con el del Gobierno Vasco, Sr. Martín Arregui, con el que se consiguió nos levantasen la carga, a la vista de las actividades que, sin ánimo de lucro, ya se venían realizando en favor de la Comunidad.
 
Los jubilados/das, ya no practicamos el parchís y las cartas, sino que en nuestro caso, una serie de actividades que actualmente se realizan: Yoga-1, Yoga-2, Pintura, Ingles-1, Ingles-2, Euskera- Mintzalaguna, Talla de Madera, Txalaparta, Urbanismo, Estimulación cognitiva Memoria, además de otras actividades de carácter puntual: excursiones de primavera dentro de la comunidad autónoma, celebraciones por Santo Tomás y San Juan. Y tanto el edificio que acoge las actividades señaladas, como el jardín que rodea la finca, son visitados diariamente por familiares y residentes.
 
Por todo lo expuesto, acompañamos la documentación acreditativa, y seguimos proponiendo una CESION  DEMANIAL que sigue sin respuesta y evitaría una inversión pública innecesaria y terminaría con una labor de AUZOLAN que tan acertadamente viene fomentándose desde esa Institución. La CESIÓN DEMANIAL, no es la única figura de colaboración que podría darse, por eso solicitamos a Vds., si fuera posible, una reunión urgente, pues como venimos reiterando, existiendo un solar urbano residencial del Gobierno Vasco, que a 7 m de distancia de Villa AKETZ, sigue esperando desde hace 50 años un aprovechamiento que podría ser dotacional.
 
En Donostia-San Sebastian a 3 de Julio de dos mil veinticuatro.
 
                            Uliako Auzo Elkartea    //  Asociación de vecinos de Ulía


Utzi iruzkina: