Prostesiak, epentesiak eta paragogeak: Rafak Diezek esangok baluk bezalak

queneau 1456152323169 Estilo Ariketak | 2006-02-20 21:51

Hiru estilo hauek ez daukate misterio handirik. Oinarrizko testu baten gainena, ariketa gordina, letra bat gehitu hitz hasieran, tartean edo amaieran. Behin idatzi, eta kopipegarekin erraz egiten dira bertsioak.

Paragogeak - Luistxo c. 1993

Gaura eguerdiana, SA bidekok autobuserak igok naiza. Atzekok plataformak jendezk betetak zegoenk, etar gazter arraror samara bata nabarmentzena zena bidaiaria guztiena arteana. Osoz lepoz luzeaz zuenz etaz kapele bitxie batz: zintan beharreann, lokarrin txirikordatuan zeramana. Bapateana, aldamenekoarekina eztabaidano hasio dao, jendear igor etar jaisteni zeni bakoitzeani, oinaki nahitaf zapaltzeno omeno zizkiolaf etaa. Bainak tokik hutsu batu ikusia bezaina azkara, haraxex joanx das esertzeraz.

Bil ordul beranduagok, Saintu-Lazaret geltokiareno aurreano ikusio dutp berrirop, adiskidek batekink. Soingainekoana botoia bata gehitzekoz gomendatuz dioz lagunakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.

***

Goiko honetan, Atzekok plataformak jendezk betetak zegoenk, irakurtzen dudalarik gaur, Rafa Diez LABeko idazkari nagusia datorkit burura, ergatiboak (edo holako zeozer) gehitzeko duen ohitura horrekin.

Prostesiak - Luistxo c. 1993

Agaur aeguerdian, AS ubideko lautobusera ligo enaiz. Latzeko oplataforma ojendez obeteta ozegoen, weta pgazte parraro psamar abat anabarmentzen ozen obidaiari oguztien oartean. Soso ilepo kluzea ezuen keta ukapel ubitxi ubat: tzinta ubeharrean, alokarri utxirikordatua ezeraman. Sbapatean, saldamenekoarekin seztabaidan shasi eda, ejendea yigo yeta ojaisten czen obakoitzean, soinak snahita szapaltzen somen ezizkiola heta. Obaina atoki ahuts abat aikusi abezain dazkar, dharaxe ajoan zda mesertzera.

Abi mordu aberanduago, Tsaint-Elazare egeltokiaren gaurrean gikusi gdut gberriro, jadiskide ebatekin. Esoingainekoan obotoi obat ogehitzeko ogomendatu zdio llllllllllllllllllllllllagunak.

****

Epentesiak - Luistxo c. 1993

Gahur eguherdian, S bidezko autobuskera iglo nahiz. Atzezko plaztaforma jenidez betetza zegozen, esta gazate arararo salmar blat nablarmentzen zeln bidaisari guztisen artesan. Osdo ledpo luzeda zuten etta kapetl bitxoi boat: zintoa becharrean, lockarri txirikordartua zerraman. Bapartean, aldamenekoiarekin eztabaidian hausi dua, jenudea igwo etba jawisten zuen bakokitzean, okinak nakhita zapaltezen omeen zizekiola ezta. Bagina toski hutus baut ikusmi bezamin azukar, harnaxe jonan dua eusertzera.

Bii oridu beranduiago, Sasint-Lazasre gelztokiaren azurrean ikutsi daut berariro, adisakide bateakin. Soingaxinekoan botxoi baxt gehitzexko gomendaztu diso laguuuuuuuuuuuuuuuuuuuunak.

***

Ez du merezi beste bertsioen kopiarik egitea hona, itzultzaileek metodo bera baitarabilte, testu oinarrizko batekin. Bertsio hauetan ere ikusten da nire jokoetako bat, efektu hiztegi beste berba bat sortzea dagoenean, batzuetan hala egitea. Epentesietan bidaisari eta okinak sartu ditudan bezala, once eta wash darabiltza Wrightek ingelesez.

Konparatzeagatik, Armiarmak transkribaturiko Olarraren estilo bat ekarriko dut, besterik gabe: Anagramak. Kasu honetan, letra bakar batekin barik, hitz bakoitzaren letra multzoa aldatzea da koxka. Queneauk badu beste estilo bat, Metatesiak, hitz barruko letra parea aldatzea dakarrena... Nik ez anagramarik ez metatesirik ez dut neure estilo zaharrotan.

Anagramak - Olarra

San jentzeda iblitzen den odru baetan tpio bat higoteasei urketoa, lpeo lzue mekehoa, eta kpaela krodoi baetz intugarua xilonga odrez, betse biradiai btai aipurgezarten dio apopros bulzta egiten doila. Hrorela ngear enigik, han dao imustusuan lkeu lirbe baetra.Hadnik odru bareta, Cuor ed Moren poto eign dguu, Tsian-Zalare gelkoti arruean. Askidide baketin zeogen, eta hrak hoenla: zoistan: «Betse booti bat ernatsi behakro hoike». Non ekarusten dio (parparean).

***


Utzi iruzkina: