Oporrak elurretan

pirukeriak 1456152209035 Ikusi Mendizaleak | 2010-12-09 22:14
3

Gabonetan sinesten ez doten bezela, jai zubi honetan ere sinistu ez arren, oporrak hartu eta piriniotan izan gera, lau lagun lehenik, hiru ondoren.
Aurreko asteazkenian jai hartu eta Luchon aldera jun ginan, tenporalan erdixan autopistan ere katiauta geratu ginan ixixa, baina elurretako erruberek bere lana ondo in zaben, eta hura ere pasatu genduan.
Marroi handixena Lourdes parian laga genduan, eta Luchonerako ez genitxuan hainbeste komerixa pasa (furgona behin bakarrik bultzau bihar izan genduan)
Hasera bateko asmua Luchoneko Lys bailaran furgona laga eta Benasque alderuntz mendiz pasatzia zan, eta han inguruan bizpahiru egun aterpetxietan lotan pasa ostian furgonara bueltatzia.
Elurra bota zabala ikusi arren, leku gehixenetan lehenengo kapa zanez, basia ez zaguan ondo inda eta pixka bat eraldatu bitxartian lehenengo eguna Luchoneko pistetatik bueltaka ibiltzia erabaki genduan.
Pistak kable, txiringito eta postez betetako lekuak izan arren, Luchoneko hau itxitxa zaguan, eta argazkixetan ikusi leiken bezela, trankil asko ibili ahal izan ginan elur jausi berrixaz disfrutatzen
De 2010 Abendua


De 2010 Abendua


De 2010 Abendua


Hemendik alboko Araneko bailarara pasatu ginan. Zuzenian Beret-era. Hotza, benetako hotza itxen zaban, lehenengo hiru egunetako tenperaturarik altuena eguerdi aldian -2 izan zan, baina normalena termometrua -8 eta -12 artian ikustia zan.
Barixakuan hotzaz gain prezipitaziua euki genduan, eta Beretetik Mongarrira jeisteko aukera besterik ez genduan eduki.
De 2010 Abendua


De 2010 Abendua


De 2010 Abendua


Baina zapatuan lainuek ospa, eta opor hauetako egunik onenakin disfrutatu genduan. Pic de Parros in genduan. Mongarri gainekaldian geratzen da tontor hau, eta elurra eta girua ezin hobiak izan ziran
De 2010 Abendua


De 2010 Abendua


De 2010 Abendua


Berriz Beret-era iristean Javik eta biok beste igoeratxo bat egitea erabaki genduan.
De 2010 Abendua


Domekarako tenperaturak gora, eurixa eta okerrena, elur jausi arriskua igotzen zan. Itxura horrekin goizez menditxo bat itxia beste aukerarik ez jakun geratu.
(atzian bezperako tontorra)
De 2010 Abendua


Tuc de Salana
De 2010 Abendua

Salardutik Tuc de la Salana in genduan eta ondoren Bahns de Tredosera jun ginan garagardo bat eratera. Kriston montajia dauka hoteltxo honek, bertako bezeruak elurretako motorretan ixotzen ditxu hoteleraino. Bertan biharrian daozen euskaldun batzurekin berbetan egon ginan, eta furgonara buelta.
Egunero Salarduko aterpetxe batera eguraldixan, ibilbidien eta elur jausi arriskuan berri jakitera juten ginan garagardo baten aitzakixan, baina oinguan aurretik beste plan bat in genduan, jada furgonan aker usaina hasita zaguan, eta erremedixua jarri bihar izan ginon
De 2010 Abendua


Ohiko garagardua hartu, eta hango lagun berrixetaz despeditxu ostian bailaraz aldatu eta Tavascanera jun ginan. 2006 urtetik ezagutzen naban pista hau, eta bueltatzeko gogoz nauan ordutik. Eguraldixa eskaxa izango zala jakin arren, pista "terapeutiko" honen haseran daguan aterpetxian hartu genduan garagardo bat eta egoeran berri jakin.
Terapeutiko dala diot, teleaulki bakarra eta zapalduta pista bakarra dagolako.
Eta horrela izanda ere, biharramunian pista ez irekitzia aztertzen ari ziran zauan elurjausi arriskuagatik!!! (ai, beste pista diruzale batzuk hauen ejemplua ikusiko balute!!)
Gure asmua printzipioz pistetan barrena, pisten ostian daguan tontor bat itxia zan, baina zauan panorama ikusirik pistetan gora eta behera ibili ginan.
Zoriontzekua da pistako arduradunek hartu zaben erabakixa. Bezero batzuren partetik kristonak eta bi entzun zitxuztela kontatu ziguten segurtasun arduradunek, baina pistara jausi zan elurjausi honek beraien alde nahikua esaten dabala usten dot.
De 2010 Abendua

Hemendik Enrike Andorrara jun zan neskarekin, eta gu, hirukotia Benasquera jun ginan.
Hemen Tavascanen kontrako adibidia ikusi genduan, nola leiken diru gosiak bezeruen segurtasuna arriskuan jartzia!!!!
Astelehen iluntzia, Llanos del Hospitalen geunden biharramunian bertatik, urtenda tontorren bat in eta Renclusara lotara jeisteko asmotan, hurrengo egunian berriz ere beste tontorren bat in eta furgonara jeisteko asmotan, etxera bueltatu aurretik azken eskapadatxoa prestatzen. Euria bota ta bota eta tenperatura altuak.
De 2010 Abendua

Aurrikuspenen berri jakiteko Renclusara deitu nuen, eta nere sinisgarritasunerako mesedetan, manos libres-a jarrita, beste bi kideek eguraldiaren berri ere jakin zezaten.
Deitu ordurako RENCLUSA aterpetxeko guardak eguraldiaren berri ez zeukala esan zidan. Internetean begiratzeko, berak ere horrela egiten zuela ¿?¿?
Baina ea berak ez zeukan eguraldiaren berri zuzenagorik, eta ezetz erantzun zidan, beno, egun horretakoaren antzerako eguraldia egingo zuela.
Ea egun horretan ze eguraldi egin zuen galdegin nion (gu geunden lekuan, bertatik hiru bat kmtara edo euria ari zuen etengabe) eta berak eguraldi ona egin zuela...
Eguraldi ona?
Bai, borraskaren besoa Benasquen geratu da, eta hau ia ia ipar isurialdea balitz bezela da, eta hemen ez du euririk egin...
Bi lagunak parrezka zeuden, baina nik ezin nuen sinistu!!! Piriniotako mobimendu gehixen daukan aterpetxeko guardak hori esatia?
Elurjausi arriskuagatik galdetu nion. Aurreko bi egunetan elurjausi arriskua asko igo bait zan, eta... Ez zauala elurjausi arriskurik erantzun zidan!!!!
Ez zauala?
Ez, esplikatu zidan, %30eko inklinazioko eta harrizko oinarrixa daukan maldan ez dirala elurjausixak egoten...
Eta ia jenderik ibili zan galdetu nion, eta baietz, batzuk ibili zirala maladeta alderuntz, baina ez zidan ezer gehixo esplikatu. Gustauko jatan elkarrizketa grabatu izatia lau haizetara zabaltzeko.
Gutxienez salatzeko jarrera da tipejo honena!!! Nola leike mendizalien bizitza arriskuan jartzia horrela, hain lasai!!! Benetan, ez dakit guarda edo telebistako kamara oculta edo horrelako programa batetara deitu naban baina bi egunetan ze bi jokabide hain ezberdin ikusi genitxuan sinestezina da, ixa astebukaeretan soilik, eta neguko tenporadan zabaltzen daben pista txiki batentzat ze esfortzu izango dan pista itxitzia, eta aldiz Aneton izenak bultzatuta erromesaldixengatik lekurik egoten ez dan aterpetxe batetako sasi guarda horrena bestetik.
Dana dala, hegotik sartuta zagonez astelehen guztixa euritxan pasa ostian, azken egunerako ipar isurialdera jutia erabaki genduan eta bide batez etxeruntz gerturatu.
La mongiera pasatu ginan, eta hor in dogu gaurko azken bueltatxua. Hemen ere suertia gure alde, haiziagatik pistak itxitxa eta gure kasara lasai ibili gera. Eguraldi onegixa ez egon arren prezipitaziorik gabe aguantau digu
De 2010 Abendua

Eta etxera buelta, bizarra moztera!
De 2010 Abendua

2010-12-10 15:28 #1

Iñaki B

Iñaki B 2010-12-10 15:32 #2

Hi, hainbeste ipoin ta ezkenian renklusako guardak arrazoi, euririk gabe behintzat. Jejeje...<br /><br />Hi kejatziagatik edozer asmatzeko kapaz haiz! Hi bizi haiz hi...<br /><br /><br />Ahhh, ni izan nauk aurrekua!!!<br />

Eñaut Izagirre

Eñaut Izagirre 2010-12-12 20:37 #3

bada ordua bai bizarra mozteko! ze piura!<br />


Utzi iruzkina: