OIHUXKAK

No profile photo Post tenebras spero lucem | 2023-12-03 20:36

Goseak negoen ni orai lo dautzan honako bi neska hauen antsiz eta egarriz. 

   Aserik naiz orai. Asearazi egin nute. Eskertu egin diotet, irriño egin didate eta zerraldo ditut. 

   Hauxe zoriona !

* * *

-Eskualdunok nulaz erraiten duzie Having fun at the beach ?

-Gorian erraitan dieuzu Anre-ordokian onki ebli.

* * *

   Argi guttiko ostatu batean egiten dut lan, gaiaz beti eta sagarrak agerrean beti ere. Tongak eta bikiniaren kulot  llaburra baizik ez soinean. Beroaren mina eta samina !

   Gaur lanik ez eta telebistan ikusi dut filme bat neska bat agertu baita ni bezalaxe eta ostatuaren iduriko batean eta halako giroan. Night Out. Halaxe du izena delako filmak. Udatik Gasteizen ari naiz, besats´azken artio ariko naiz, Udatik harat Iruñean ariko naiz.

   Bi ostatu badira eta bertze batto zabaldu behar. Orai bi urte ezin pentsatuzkoa zena eta egia beritable da orai, eta hasi baizik ez gara egin.

   Gainerat, tegi bat badugu lan egin nuen azken haur eskola bezain nasaia dena eta bertan hainbat filme porno egiten dugu. 

   Nolaz aldatu diren gauzak, kamarada, Eskual Herria independente denez geroztik ! Hainbat hobe gure.

* * * 

Teresaren mendekua deitu liburuan Arturok ez du hunkitzen neska-laguna, bi hilabete hunkitu gabe eta neskak hutsa nabari du. Emazteak eni hamar urte, neronek eragiteari utzi nionez geroztik hamar urte iragan dira; orai hamaika urte ohartu nintzen ezen nik eragiten ez banion jai, eragiten niolarik sekula santan ere ez zuen ezetzik emaiten baina. Noizbait baina pentsatu nuen ez niola eragin behar, eian zer, baizik eta nahi bazuen jin eginen zela... Geroztik jin ez, ez zuen nahi: jin ez, ez zuen nahi, eta ni guziz apaldu nintzen, oraino ere banaiz apalik, biluzik ere ez dugu elkar ikusi. Ja ere ez. Ja-jai. Miseriaren gorria ! Egoera jasan egin behar, eta ari naiz jasaiten, ari. Jasan et pairatu, ereman eta egari. Ez dagoenean egon eta zonzon. Ez da bertzerik. Ze nahuxu ?

* * *

Hemeretzi urte badut eta telebixta saio batek eragin dio hamaikatxo jenderi aurtengo udan denen arteko atseginzaletarzuna. Nulaz dauden neskak ! Nesken biluzteko irrikaren tzarra ! Ene zoriona ! Bi astez taigabe larrutan. Orson Wellesek balaki honen guziaren berri !

   Bihar banoa Guardiarat, bertako La Hoya aztarnategirat. Eian neskak ukanen ditudan maitagarri: soinean kasketa, larruarrasekoa eta galtzamotxak; tongak, baina, ez dut uste. Aldean pikotxa edo zernahi. Lizeoan biziren gara. Lehengo egunean joan nintzen ikusterat. Dutxagelako dutxa badira lerro-lerro elkarrekin. Anaiaren lagun bat ere joanen da eta erran dit gehientsuenak neskak direla. Delako lagunareki bi neska joanen. Anaiak joanen gitu laurok.

* * *

Aita zenaren gazte-denborako egunorokoan zera irakurri dut: Los energéticos ikusi dut eta gero manifestazionerat jo. Galanta izan da berriz ere kalapita. Grisak jo eta ke, eta gu ketan joago. Filman a zenbat neska biluzi maitagarri ! Arabiar oihaletxekoak, igerilekukoak eta "La lozana castellana" Pajaresek erran diona.

* * *

Emaztea neguan usu senditzen da hozturik baina ez zaio senarraganat elkartzen. Senarrak halaxe nahi luke, baina ez. Senarrak eragiten ez badio, emazteak kasu mikorik ez. Senarra horrexegatik bizi da apalik, geroago eta apalago. Emazteak nahiago du hozturik jasan ezen ez senarrari lotu eta beroa bildu. Horixe du bere aukera emazteak eta senarra hor konpon, antola hor, berma hor.  Lanean bada gazte bat eta erraiten dio ez ezkontzeko, are, aukeran bizitzeko neskarik ez; gainerateko lankideek berber gauza gazteari: senarrez gaizki erranka, emazteez orobat. Gazteak badabil gogoan entzuten duen hori: lankideak ez dira bakarrak halakorik erraiten. Neska batzuk badira alderatzen zaizkionak eta... denek erraiten diote larrutako eta kito, neskek larrutan nahi badute, larrutan eta kito, larrutan eta harremana atxiki. Gizonek nahiz andereek erraiten diote. Denek. Xuxen direa ? Guzi-guziek diote erraiten. Halakotz, neskekin larrutan eta haienganako guzia beti ere nozinahi. Nahasirik da gaztea.

* * *

Fatxi, gibelkoi, ponteigel nahiz ustezko aurrerakoi modelnoei eta bertze batzuiei aurre egitetik aurrera egiterat, eta berriki ezin pentsatuzkoa zena egia bilakatu da. Lepoan aski pisu hartuagatik, etsi ez, amore eman ez. Jai dute, ukan.

* * *

Ez gitixie izitzen ate joka ari zaigun negu zinez hotzak ezta fatxi fatxi eran ageri ez direnek ere, ezta fatxi fatxi eran ageri direnek ere, ezta ustezko gorriek ere, ezta ustezko aitzinakoi modelnoek ere, ezta in non plus ultrek ere, ezta feminista erako zenbaitek ere, ezta gibelkoiek ere, ezta muturreko ponteigelek ere, ezta zionistek ere, ezta eskuararen aurkakoek ere, ezta zerek ere, zionistek, Sahararen aurkakoek, jeltzaleek, navarrristek, errosariokoiek eta nik dakita zeinek ere. Testudo !

* * *

Lirikotasunak beti ukan ditu garaiak makur; orai, satirook ere badugu garaia makur, baina hobe dugu makurkeria lepoan hartu eta segi aitzinet, eta egiten ari gara, laino guzien azpitik eta berro guzien gainetik ari, ariz-ariz bada beti battoren batto betiere maitagarri horietarik.

* * *

Gauaz urdaxka nuzu, egunaz orobat, hamaikatxo mutilek eta ez neska guttik xerkatzen nutena.

* * *

Bizirik iraunen dugu, iraunen dugunez. Eta bada beti ezin hobeki sentiarazten gituenik. 

* * *

Ene -gure- bizitegia buztanartekoa da, noizbait artio, prefosta. Gero... gerokoa, baina iragana ez zait damutarako izanen.

* * *

Hamaikatxo mutili eraginen diegu gainezka, eraginen ez diegu, ba !

* * *

Harat lahunarte hori orai Gasteizko Alde Zaharrean eta iragan aste hondarrean Iruñekoan. Orai, Garraxin dira; iragan aste hondarrean, berber tenorean, Mesoian ziren. 

   Laur neska dira. Baga, hezitzaile haur eskola batean; biga, lilitxo; higa, ikarzola-andereño; laga eta boga, aktoresa porno; sega, etxekandere; zazpi, xirulari; zortzi, ardantzezain; bederatzi, euskaltegi-irakasle; hamar, aho-artazale eta hameka, azienda-barber.

   Ai, oi, gaiaren on ! izanez ere, gaia zohardi baitute. Belzturik dira guziak, ikusteko bezain ikusgarri !

   Hitz erditxo bat haiei erran gabe nolaz pasa parean ?

* * *

Ekia sartu da, neska gazte naiz, urtatu berri naiz, gaua zohardi, igerilekuan izan naiz, berau publiko baita ni sagar agerika, uzten baitute; karrikaratzen ari naiz, tranbiaz Alde zaharrerat joaki naiz. Bidean lizeoko bi ikaskide izanikakoreki elkartu naiz, hirurok zintzur bustitzerat; haiek elkartzekoak ziren eta bereizi egin gara. Nihaur baratu naiz. Nik uste sarri gogatuko dudala zenbait, sarri ohartuko dela zenbait eni pixkolteri, zangoei ere bai. Mesoian boka hartu dut. Ederra inguruko gizazienda, eta bere baitako morroiak ez neskak bezain eder baina erakargarriago bai. Ixtapea taigabe elez ari zait. Bada non hauta. Sobera, aukeran. Altekan, halako zilo beltza bada eta bertarat johan naiz. Bertako morroiak ez dira kanpoakoak bezain herabe. Hortxe ditut gogatuko gaurkoak. Bonetak baderamazkit aldean. Kulota ere bai. Ekin !

* * *

Aspaldion lanean ari izan diren hirietarik olerki-liburuak etorri dizkidaten julis, lilitxo eta ailartei donkiturik ene uda guzia.

* * *

Hobi ustel urrinduaren antonimoa naiz. Ez dakit zein den antonimoa baina eder ditake. Baten batek badakia zein den antonimoa ? Bada, baten batek badaki halakoxe naiz ni.

* * *

 Hirur neskak elkarren gainka dira ohatzean eta gibeletik egin dizkiet argazkiak. Gero, emaitza elkarrekin ikusi dugu, jauntzi eta zintzur bustitzerat joan gara.

* * *

Bi buztan uzkian, horixe da neke, eta nik egin dezaket, eta, gainerat, goxatu egiten naiz, gainezka ere bai, gero sosak eskutarat eta bertze bolada baten bizi nitake.

* * *

 Gorputz heriotsu hunetarik nihortxok ere ez nu libratzen ahal, neronek ere ezin libra dezaket bere gorputz heriotsutik, baina gogoko mutilek libra nazakete gorputz jauntzi hunetarik: laneko bik usu egiten didate, usu egiten diotet nik haiei. Areago ! Areago ! Eta ni areago, areago ariko ez nitzaie, ba !

* * *

Mutilek eman, nik erman.

* * *

   -Eskermil´aunitz, lagunok !

   -Hi usu ari izaiten haiz larrutan eta horrexegatik dinagu oparitu.

   -Jakizue ezen esku-erakutsi ezin hobea dela. Irentsi eginen dinet, eta irentsi ez ezik, iretsi eta gaintitu ere eginen dinet, are, klikatu. Ziek bazaretea irakurririk ?

   -Baiii !

   -Baiii !

   -Baiii !

   -...Ez.

   -Nik badakize tentazioneak urrun begietarik urrun bihotzetik.

   -Hara bertzea ! Eta txandriako elizan Jesus pikarrai para ez duzie, ba !

   -Eta nolako buztantzarra, gainerat, gizunak !

   -Iztersaguak ezin hobeki landurik ditun.

   Kar-kar-kar, kur-kur-kur, ha-ha-ha, hi-hi-hi !

   Izanez ere, haien artean ez zen serorarik, baina serorantzeko batto, berau zinez gisako, baina ponteigel askitto porrokatu. Lagunek Sor Citroën erraiten zioten. Eta egia zen: txandriako elizan Jesus bat para zuren gurutzean biluzik. Jaun ertorari gogoratu zitzaion, ikerlari ere bera, eta baimena eskuraturik, ezaguna zuen artista hippie bati salatu zion nahia. Artista hau neska zen eta bertze neska batzuk ekarri zituen: guzien artean zizelkatuko zuten zelako Jesus biluzia. Eta bera aldare aldean zen, goian, guzien ikusgarri, prentsaren bidez ezagun- ezagun, Interneten harat hunat. Santa Teresak ikusiz gero, goitiago hegaldatuko litzateke, hain maite baitzuen Jesus bere superstar.

* * *

Maitarzun mentsak gogorik eza, eta konzentrazione mentsa orobat, eta konzentrazione eskasez. Emaitza: jai. Baina, beti bezala, lepoan hartu eta segi aitzinet, prefosta. Zer bertzerik, bertzenaz ? Atxiki eta kito.

* * *

Behargabeko zen, guzizko beharreztenkeria, baina agitu egin da eta ogi gogorrari hagin zorrotz.

* * *

Uda hurbila. Eskualdun urdaxka batzuien poza, maitagarri baitzaizkit. Filma da. ez du deus berezirik, baina neskak laket ditut, tirriagarri dira, usu biluzik eta sagar agerika, eta eskualdun dira, hain xuxen, arabar, nafar eta xiberutartsak. Arabako Errioxako Bastida ageri da, Sartaguda, Aranzola segi hola (Arbona), Etxezaharria eta Sohütako ikarzola, berau margotuko baitute salopeta soinean eta haren pean arroparik ez. Amentsetako neskak, eskualdun satirook asebetzetzen gituzten neska horietarik.

* * *

Amontegin ariz, usu eta ardura ariz, aunitzeki ariz-ariz, aunitz ari naiz ikasten, eta beti ere emaiten diot ondokoari atsegin handiagorik, i.

* * *

...Izanez ere, eskualdun satiro eskualtzale abertzale, ...independentistok jai dugu, jaiago (zilegi beki ele honen idaztea). Utrimque roditur, baina atxikitzen ere badugu, gehientsuenetan ezpainetan irriñoa, berau teiua.

* * *

 Andderusok. Halaxe du izena Interneteko filmatzen ari garen uretako sekuentziek. Bastidan ari gara, baina ez Ebroren hegian, baina txalet baten igerixkagia nasai batean. Bi mota ari gara, jende guziaren dakoak eta ez jende guziarendakoak. Jende guziarendakoak bikinia soinean, halako bikini oraiko llaburrak eta biluzgorririk ageri gara ez jende guziarendakoetan; berauetan, bi mutil ageri dira: Axular eta Etxepare eta igarixkagiaren ekuzleak ditugu, bertzerik ez; haiek bainujanuntzia soinean dute. Guk ederki egiten dugu igeri eta hautatu egin gintuzten. Zazpi gara, Eskual Herriak bezainbat, eta laket dugu igerikan, uropetan sustut. Xarmanteko iduriak dira. Poz-pozik gaude guziok. Izanez ere, gu ansserus maitagarritako gauzkate gizon elibatek, uretan nahiz urpean ezin hobeki moldatzen gara... Ez da eskasik, ez dugu zertaz makurrik lepoan hartu ta segi aitzinet, ez baita deus makurrik. Andderusoz gain, gainerateko langileak neskak dira, mutil bakarra izan ezik. Berau txoil maitagarri. Badu laguna eta berau egon eere egiten ohi da. Neskak elurra aunitzez maiteago, eta elurretan bikinia jauntzia aroak baimentzen duen aldikal.

* * *

Eskuara ari du, baita intziri saldoa ere, baita oihuska saldoa ere; intziri-saldoak, ateka, trumilka, samaldaka eta elemeniaka... gainezkakoak beti, eta eskuara ari du, eskuara ere gogor ari du.

* * *

P.-S: Treinetik apal eta hireganak guhaur ikusiren gituk, egundainoko neska udako gituan hauek. Lehendabiziko zintzur bustitzea Garraxin tumatxa txitxi-txotxa lagun, bertze hurrupaldiño bat, hein bat moxkortu eta hirerat, bazkalaitzineko haragizko obraren egiterat. Akort, eztia ?

* * *

Neskok zurrunbilo batean nola, halaxe xikokatu ditugu arikideak lehendabiziko sekuentzian. Bigarren, orpoz orpo. Bi sekuentzia horietan ager-agerrean para dituzte arikideek gure goigoiñoak, gure nafarrilarrak. Ederki filmatu dituzte. Atzo uzkia filmatu ziguten sekula santan baino hobeki. Eta jo ta ke jo eta jo, guri jo eta geronek ere jo, eta elkarri jo, eta joka ariz, gainezkatu egin gara, bi aldiz gainezkatu ere. Gure akidura ! Nik, egi-egia erran, maiteen dudana da gainezka egin eta halaxe baratzea, pikarrai, hots, ez estaltzea, edo kamerari elekatzea oraino salda beroa ahoan edo ahondoan, ikusleei begi keinua egin eta Eten !

   Kito. Izaneuntzu bertzerik hurrengoan.

* * *

 Vesela eta Nadiezhda eslovakiar ditugu. Eskual Herrirat jin eta bertan laketu egin dira, eskualdundu ere dira eta orai hamaikatxo solas porno idazten dute; haien arrenkura bakarra da eskuaraz nahi bezain ongi ez jakitea. Egi-egia erran, haien ustea da. Bertze sos batzuk eskuratzen dituzte haur eskola batean hezitzaile izanez, haurren begiratzen eta hezten ariz. Matalaz gelan, beti tituzu orpogorri, baita aroa goxo delarik baratzean. Halakotz, zangoak usu beltzik dituzte, axaxalak golli, ezpaina bezalaxe. Hogoitakakoa betetzean ari eta geroago eta usuago badute gogoan ama izaitearen afera. Haurrak laket eta mutilak laketago. Arazoa, mutil parrasta bat badutela laket. Zein untsa hauta ? Denak ! Bai bailirateke guziak aita eder. Oraino ere badute bizpalaur urte aferaren garbiago ukaiteko, baina tempus fugit, denbora johan da eta gu bereki johan.

* * *

Languneko neskok feministeki zerikusirik ez baina paradaz baliatu gara eta hesian para dugu banderola bat zera dioena: Gizarteak nere zahar jemdeaz axolatu behar da. Gu axolatu egiten gara, usu xarmanteko orgasmoen ukaiteaz axolatzen garen bezalaxe, horixe.

* * *

Mutil pullitak dira, kanpo pullita eta barne pullita, amentsetakoak. Maite ditut, haiek ni ez, baina gure lana da eta xikokan ari izan gara. Ez dira ilun, ez dira bortitz, baina aski bakarti direlakoan nazi, ez dut uste zoriontsu diren, ustea baizik ez da; halarik ere, emanahala emaiten dute -digute neskoi- sekuentzia bakoitzean; haien lana da, baina ezagun da laket dutela egiten digutena, eta beti da on egiten digutena, beti on, beti beti, irakur eta beha ene erranei: beti beti; gure eskarmentuan halaxe. Hots, ez ditugu jasaiten: mila pottez gainezkatzen baikituzte gaiznezka egin aitzin eta gero; mila pottez gainezkatzen gituzte gogor jo aitzin eta guzia agiturik. Ideia ona da gogor jorik izxan aitzin gu solasean agertzea baita jelkaldia bururaturik, izerdi zurrustaka eta hala (izerdiak ogia); hola, garbi gelditzen da oro prestaturik zela, gogor jorik ginela baina oro antzezturik, eta on-onak gara halakoetan, gero. Jakizue, beraz, aharraren, nahaspuilaren eta nahasmenduaren sorraraztea laket duten serorantzekoek eta halakoek burua hant ez diezazuentzat (ogi gogorrari hagin zorrotz eta Independence Dayren musikara gogoan, atxik dezagun). Bertzalde, neskok maite dugu mutilek, eta bertze neska batzuek, uzkia ikus diezaguten, hartaz mintza daitezen eta milika diezaguten; orobat nafarrilarraz kestione, erran nahi baita, maite dugu nafarrilarra ager diezaguten kamerari, hartaz mintza daitezen, mihizta eta ezpainezta diezaguten, klika diezaguten. Ikusleek ere badituzte maite halako sekuentziak. Orok on.

* * *

Lanean, gure xikokako lanean emanahala emaiten dugu; nik badut lagun bat haur eskola bateko hezitzaile baita eta hogoi minuta lehenago sartu eta lanean hasten da: ontzi-baxerak ondoko gelarat joan, elderroihal eta musuaren ikuztekoak ere bai... Hondarrean, ttipienen gelarat joaiten da hain xuxen bertako lankideari lana arinduko badio. Nik lagun horri arau jokatzen naiz, gu halako jendeari arau jokatzen gara, eta xikokakideok elkar begiratzen dugu, barberak guhaur gitu begiratzetzen, nagusiak beti ageri dira gure alde. Emaitza: xarmanteko lana egiten dugu, iduri porno ezin hobeak agertzen ditugu, gure lanaren aurkakoek gorriak eta latzak ikusten dituzte maite ez dutenaren bila hain xuxen gure guttietsi eta gaitzesteko; gu ixildu egiten gara eta egitekoaren albait hobekien egiten. Ederki dakigu gure lanan, adituak gara arituak garelakotz. Zenbat aldiz jo dugu larrua orai artio ? Ezin zenbat ! Zenbat dugu oraino ere ? Parrasta bat nahi genuke. Zein-nahirekin, edo aantxu: gure hitza baliagarri. Unibertsitatean ukan nuen aukera eta sartu egin nintzen. Ikasketak baditut, ikasketak baditugu guziok. Ni maistra naiz, NUPen ikasia, eta laur hizkuntz agiri: eskuara, autxerdara, angelesa eta italiera. Eta aunitz banaiz sexologian ilustraturik. Geografiara ere badut laket eta neronek ditut lekuak hautatzen, beti ere sos kopuruaren arabera, eta, jakina, Eskual Herrirat dut jotzen. Behar luke ! Gainerateko neskek eta denok mutilak maite-maite eta zernahi emaiten diegu, ororen emaiten, geronen buruaren guziz emaiten; iduri baitu eskuazabal hutsak garela, ixtapezabal bagara, baina ez gara halako: atseginketa jokatzen gara hala, eta ogiketa, prefosta. Eta serorantzekoak heldu direlarik, ixildu egiten ohi gara, baina bagitzaizkie bipil eta ihardukitzaile, atxiki egiten dugu, Selenek atxiki egin baitzuen, eta Nikaragua Sandinistak ere, ustezko belagileek...; palestinarrak orai, edo sahararrak, eskual independentistak ere bai.

* * *

 Oldarraldiaren erdian ere, atsegina. Saretzekoa geroago eta hobeki ari eta aktore-aktoresa pornook geroago eta gehiago gara (neskok oroz gainetik) eta geroag  eta elkartuago, hain xuxen serorantzekoetarik askatuago izaiteko, serorantzekoen eragina lekuetarik husteko, haien eraginaren ikuzteko, garbitasunketa, osagarriketa.

   Orapilo berriak josi, jos eta jos; bertze batzuk askatu, aska eta aska; albait luzeen hedatu, heda eta heda. Arikideendako maitasunaz mintzatu gara, haiendako joeraz, elkarrenganako joera amultsuaz; arazoez, zaintzaz eta lanaz, zer dagoen ongi eta azkartu behar eta zer gaizki eta ekendu behar; serorantzekoen aldetiko oldarraldiez, Utrimque Roditur ideiaz eta nolaz egin izterbegien eta gure arteko entrabala nasaiago, nolaz ha1iek urrunaraz eta ilargiraino eta haratago igor eta ez itzultzeko. Eta horrezaz guziaz ari ginelarik, nik segapotoa hartu eta Pirritx, Porrotx eta Marimototsen behialako kanta ezaguna aditzerat eman eta harat guziok lantza eta lantza.

   Gure bigarren elgarretaratzea izan da; lehena, Eskualpornen azokan izan zen eta bigarren hau Durangon. Goiz eder elkartu gara, gero Azokarat joan eta lepoan hoberenetarik harturik zintzurra busti eta bazkaltzerat joan gara. Zeinen bitxi zaigun elkarren honen jauntzirik ikustea !

* * *

Harro-harro gaude, ezinago harro, oroz gainetik bizitzan eginikako hautuari jarraikitzeko kalipua ukan izanaz; ikasketak buruarturik ditugu, gazte gara sasoi beteko eta nahi dugu larrutan lotan baino denbora luzeagoa eman, nahi dugu amontegin usu eta aunitzekin, beti ere ikasi, beti ere xikokan hobeki eta noizbait erran iragana ez dela damutarako izan. Eta, noizbait, ama izan, aserik senditzez ama izan.

   Egun, DArat jin gara; iduri batzuk jendartean filmatu ditugu, zerbait erosi dugu (berau zin-zinez), eta ostaturik ostatu ibili gara, hain xuxen bazkaldu artio. Amontegin noiz, non ? Barda, hotel batean. Ederki jo dizkigute mutilek ipurmazelak, ederkiago jo dizkiet aimengek bertze bi neskei, kiska-kaska (aimengerenak gorri-gorri ziren, baina ez mindurik, ezeinenak ere ez ziren mindurik, halaxe iduri bazuten ere).

   Azoka maitagarriak Eskual Herrikoak, eta, gurea, xarmegarri, eser eta gazte, urte gutti, urte jori, baina pentsa oihanean zaretela, oihaneko errexal baten kukulan eta oihanaz inguraturik, oro ezinago eijer, oro... eskuin-ezker aldeetako urruneko halako ekea izan ezik.

* * *

Neska pornook, lan egin dezagun; porno garen orok lan egin dezagun batean, bakarka baino hobe da. Ikusliarrek gure urdakeriak hartze dituzte, xikokan jo eta ke ikusi nagi gituzte, jo eta ke irabazi arte, zer irabazi, atsegina, gainezkatzea beharbada eta etxerateko sosak, etxen hain beharrezko ditugun sosak. Xikokakoa gure ogibidea da eta egin dezagun untsa baino hobeki, gorentarzuna gure.

* * *

Dantza, korpitza margoturik, urtaldia eta xikokaldia. Hauxe izan da egungo filmazionea.

   Dantza egin baitugu, lantza, bortzok: bi neskak, bi mutilek, eta neska tankerako mutil batek; lantza larru has: ederki irakatsi digu iragan egunotan andereño batek, oniritzi pullita eman digu; gero, artista bik korpitza margotu digute neskoi; korpitza margotu eta afaltzen ari zen hainbat jenderen artean ibili gara; ari ginen mahain guzien artean eta ondoan, jende guzia guri so -emazteak nagusi ziren- eta gu emanak ginen ontsa, gustin. Urtatzerat joan gara eta gero halako gela handi baterat eta bertan bazen ohatzen nasai bat eta bi mutilak eta sasikoa belauniko gure haiduru; ni banintzen eian sasikoak joko ninduen uzkitik, eta bertatik jo ez nu, ba, ni pitzi-patza emanik !

   Atsegina, eta haragizko obra bikainenetarik egin dugu, egin ere. Aitzinbixta Interneten bada, ororen ikusmenean eta Youtuben dantzaren puxka bat. Ezti-eztiki ari izan gara, eneguren bat baina guttitto. Hersturarik ez, baina.

   Oi, 2023ko serorantzekoek ikusten bagituzte, orai berean ikusten bagituzte, bageneskukite (?),  Ave María Purísima lerrakete Unbetik edo zeina eta zeina.

* * *

Zertan ibiltzen dudan denbora xikoka ari ez naizelarik, erran nahi baita, lanean ari ez naizelarik ? Ikasten, ikasten ibiltzen dut denbora, oroz gainetik, bixtan dena. Ikasten, irakurtzez -eta ikustez- ikasten..., entzutez..., laguntzen, neronen buruari mami handiagoaren emaiten, gizeliko kide prestuago izaiten...

* * *

Intziririk intziri eta oihuxkarik oihuxka. Halaxe ari ginen hirur neska; ezinbertzez: hamaikatxo mutil ari zitzaizkigun jo eta ke irabazi arte.

* * *

 Ahal dugu, badezakegu, ahalezko zaigu eta, arren, iharduki egiten dugu, elkar laguntzen dugu, eta zernahitako prestik gaudelakoan naiz. Sareturik gara; ikusten dugu zer egiten duten bertze batzuiek, txori batek salatzen digu, gure baitarik sortzen dira asmoak, jalgibideak, ixiltzeko egitekoak... Anartean, lana gogo biziz betetzen dugu, elkarri albait atsegale tzarrena emaiten diogu eta ikusleei mozkin  paregabea. Ez dugu, ez, etsiko; ez dugu, ez, amore emanen. 

* * *

Bâdezakegu, behar dugu, arren, eta egiten dugu, egiten diogu elkarri, egiten didate, eta ene baitarik atsegin guzia kanporatzen dute. Hirur kameradun, argidun bi, bertze lagun batzuk hor eta gu, laur neskok, pikarrai elkarri. Non ote dugun ahalkea ! Batek jakin !

* * *

Egun, eni emanen didate emaitekoa. Bizizko ipuia ene da egun, idazle pitoak, kontakizun-egile perttoliak halako mutil saldoa ekarri dit, halako hondartza-leku zoragarrirat etorri gitu guziok, eta asots handia egin behar dut, azantza, bai baitira bi-biak bata intziri eta bertzea oihuxka, izanen baita ene atsegina egundsinokoa, bertze batzuetan bezain egundainokoa eta haratago, argizagitik harat eta haratagoko, eta eian hurbileneko zilo beltzerat helduko den, gertakarien mugak harrapatuko duen eta sartuko bere baitan. Gogor ariko zaizkit, gogo biziz. Izerdia nahi dut, izerdi zurrustaka eta zurrupitaka nahi dut neronen burua ikusi hortxeko mirailean. Noizbait -eta hau gauza berria izanen da- bi neska gazte kartsoil agertuko dira eta elkartuko-; mutilek ikusi, areago poztu, buztana areago haikatu eta nahikara laztanduko dituzte, nahikara potikeiatuko eta neska gazte horien gozaldia. Orok eginen dugu gainezka eta oro boti joanen gara ondoko hondartzarat freskatzerat. 

   Errepetizioneak kito. Orok dugu munduko ondasuna sasoi paregabean. Mutilenarteko bat bada bigarren mailako dibetesak jorik eta fimosia sortu zitzaion. Konpondu berri du eta nahi zuen parte hartu.

   Bihar, atsegina eta handik guttirat sos aunitz etxerat.

   Eian ikusleek ikusiko gituzten mahaineko atseginak lagun; ni begi-beharrien bidezko hunetako atsegina agituko nitzaie. Badut, ukan, nafarrilarra eske. Atxiki behar, beharko biharko atxiki !

* * *

 

Argazkia hautaturik da. Gasteizko eta Iruñeko botigadun botigatzar horietariko batean izanen da emanik. Argazkian bi neska ageri dira, bi neska hondartzan, bi neska hondartzan bikinia jauntzirik; belauniko dira, gibeleko ezker aldetik ikusirik eta haiek kamerarat beha. Baina garrantzitsuena, eta nagusiek arazorik ez, lausotu samarturik ageri direla hor eskuin, halako manifestariak eta lausoturik ere bada iragurgarri Amnistia osoa.

   Argazkia neronek egin nuen, batzuk egin nituen, eta ez nuen uste hautaturik izanen zela. oker nenbilen, bixtan dena.

   Poz-pozik naiz: bi neska pullit ageri dira hondartzan bikinia soinean eta belauniko kamerarat beha eta irriñoa erogarri eta harako lelo hori nihortxok ere ez du zentsuratu. Karriketan ere bada argazkia eta bada leloa biribildurik ageri denik eta ezeztaturik ageri denik; oro har, halako biribila ageri direnak nagusi.

   Bikiniak lagunarteko neskek zituzten hautatu: halako bikini bularretakoa errezel tankerakoa dena, lepogibel-bizkarretan estekaturik diren horietarik, eta kulota aldeetan estekaturik diren horietarik: txitxi ausarki ager-agerrean.

   Argazkia Donostiako Kontxan egin genuen.

* * *

Lehengo egunean, ekoiztetxean gutun bat bildu genuen txoil eta lazki harritu eta txunditu baikintuen. NUPen aldetikoa zen. Nonbait, boluntarioketa ari dira bularreko minbizia pastu dutenez kestione. Interneti lotu nintzen eta egia zen, egia beritablea. Egia ere bazen uste zutela gure bidez emazte aunitz ager zekiekeela. Dzuintaz egin genituen egiteko guziak, eginahalak egin genituen eta iragarkia unibertso guzirat ari da hedatzen oraino ere. Mementoan, bi emazteki agertu omen dira, gure bi ikusle. Elinberrin ere agertu zitzaigun berria. Guk baditugu gif banaka batzuk sagar bakarreko neskak ageri direnak,  neska horiek, baina, ez dira sagar bakarreko: efektu bereziak dira. Ziuraski NUPekoren batek bazekien iduri horien eta beren leloaren berri: Atsegintarzuna beti ahal ! Eta hauxe da guzia. Eian xedea beteko duten ikerleek, nahikara beteko eta ez ahalara eta Osasuna munduko paregabeko ondasuna, baita futbol taldea ere, Alavéseki batean, prefosta !

* * *

Egungo sekuentzia gaur filmatu dugu, erran nahi baita, gauez, gauez eta halako zelaian, halako baserriaren ondoan, Aramaxon. Gaua zohardi, goiko iluntarzuna izarrez gainezka. Berauei soz ni noizbait, hain xuxen mutilaren gainean atsegintarzun bete-betean izan naizelarik, eta tupustean ait´et´amak ukan ditut gogoan, ez baititut bizi. Izarrak han goian eta burrasorik ez. Izarrak han goian eta aimenge ere ez noizbait. Izarrak hor goian milaka milenioz. Hobe dut peko mutilari kasu egin, baita bertzeari ere berau hasi baitzait eskuzta eta buztanaren eskeintzen.

   Ait´et´amok, eskarrik anitx !

   (Eta orai, irakurle karioa bezain arraroa, idurika Marteko Misionea deitu filmaren azken soinua, McConnell kideen ontziaren aitzinean iragan eta halako galaxia baterat joaki delako idurian, The End ageri dena, hain xuxen ere.)

* * *

"Suak erreko ez balu" deitu liburua ekarri dut honat eta anaiek igorri didate esteka bat, Artefaktua eta bertan egilea elkarrizketaturik ageri da. 

   Astagaitzez nagoen neska naiz eta mutilek badakite eta hurbil beitez, hurbil, hurran nahi ditut, eta hurran ditut. Ez da arazo; Interneten bada nolaz moldatzen garen neska pornook astagaitzez gaudelarik. Oraiko hilabetekoak ez ditut oinazetsu, gaitz erdi. Probestu behar aukera, gutti-guttitan agitzen baitzait.

* * *

Maite dut, maite, haien intziri-oihuxken entzutea, haiei soz egoitea intzirika ari direlarik, oiuxkak egin eta egin ari direlarik. Aspaldi hunetan holaxe hartzen nu loak gauean. 

   Gaur Showgirls ikusi dut enegarren aldikotz. Maite dut, maite, filme hori.

* * *

Gaua da eta bada zinez tirriagarri pentsatzea nonbait, nonbaiteko batzuk pornoaren egiten ari direla, erran nahi baita, batzuk amontegin bapo dabiltzala. Nonbait, eta nonbait bada gaua, baita bertze nonbait eguna ere.

* * *

Lo eder-ederki egiten dut, mintzatzen ere naiz lotarik, urdakeria bat edo bertze erraiten ohi dudala salatzen didate ohaideek; harriak eta trunkoak bezala lo. Beharko lo untsa egin, biharamunean lan egin behar eta ! Eta langile guziek bezalaxe egitekoa untsa egin behar, lankideekin untsa egon behar, lankideei hoberenetarik eman behar: emanahala eman behar, ezin hobeki eman behar eta. Hola langile guziok, holaxe langileok, sexu langileok ere, langile guzi-guziok.

   Emaitzak aantxu beti on. Ikusleak tole baditugu, xikokan ari izaiteari esker bizi gaitezke.

   Ni orai Nikaraguako Corn Island deituan naiz, Brig Bayn preseski, hiri nausia baita. Ibarrean bada irakurle talde bat, iragurgai teiuen taldea, aimenge naiz gidaria, baina orai kanpoan naiz eta ahizpak ari dira axolatzen. Idazle bat ekarriko dute, Aitor Arana, eta berau jitekoa da. Bedats´azkenean, Pierre Louÿsi buruz eleka dadintzat aditua diren bi unibertitate irakasle etorriko dute: Andueza Karrikarte eta Iragarne Bastida. Musika klasiko talde bat ere izanen da eta Bilitis filmaren musikara joko du. Ahizpak axoladun, beti ere taldearekin akort, bixtan dena. Iragan udan herririk herriko erakusketa bat antolatu zuten: Haika, mutil ! zelakoa eta bertan buztan parrasta bat bai marraztuak, bai margotuak, bai eskultura eran baita argazkitan, are, mutil biluzien desfilea ere izan zen. Susmatu genuen jendetza handia izanen zela eta zelako desfilea ibarrean zen areto handienean izan zen: Independentziaren Museoan, hain xuxen ere. Hamaikatxo buztan haikaturik. Hamaikatxo iztersagu lagun. Solasaldi zientifikoa ere izan zen, zendako haikatzen diren buztanak, edo zendako ez. Arrakasta egundainokoa izan zen eta oro pozik.

   Bo, orai berean duzu, maiteok, urtatzerat joaiteko tenorea eta jaiki nadin; argia den ez naiz miratuko: gaua beltz ilun goxoa izan da eta, horrat argi-urratze erogarria. Biziarazirik naiz: sarri, nolanahika jokaturen nute, zernahi eginen diotet arikideei. Itsasoko urtaldia egundainoko izanen da, izanen denez. Pozik bizi naiz eta halaxe banintz luza hobe, e.

* * *

Horiexek neska karan belztu maitagarriak horrako horiek uretarik sagarrak ager-agerrean hunat heldu ! Lakrikun ere baditut, ohartu egin naiz. Biluzgorririk badira xukaderaren gainean, baina uretarat kulota jaunzten dute; laur dira eta laur-laurek badute oraiko boladako kulota, erran nahi baita, gerripeko gisakoa. Zeinen kitzikagarri den jaunzten dutelarik, xutik, xerka zein alde den aitzinean eta zein gibelean, zango bata goiti eta gero bertzea, egoki kokatu, bertze zerbaixka eta urtetarat, plunp, pulunp, kaputz, kaputzete, kaposote.

   Oi, eskualdun balira ! Oi, eskualdun balira erreka hunetan ! Aspaldi nintzateke haienganak joana (nintzateke ala nintzatekeen ? Jagoneti galdegin behar.)

   Ondikotz !

* * *

Ni biluzirik paratzen naiz. Hainbat argazkilarirendako paratzen naiz biluzirik. Barneren bateko argazkilariak badira gizonezko ohi dira eta kanpoko argazkilariak badira emazte (hondartzako argazkiak badira beti dira emazte eta haiek bikinia soinean, izanez ere, haiexek ere baibaitira argazkietan agertzeko kide, argazkietan edo filmazionean, orobat da). Azken saioa Bastida aldeko Ebroren bertze hegiko zihaiztian izan zen, El Soto deituan. Argazkiak Bastidan eta Gatzaga-Buradonen izan ziren luzaz ikusgai. 

* * *

Pott, pa, apa, ma, matto, bixiko eta apa-laztanak. Tole biltzen ditut, ez filmazioneetan baina. Filmazioneetan gogor jotzen jotzen didate, jo eta je ariarazten nute. Halaxe nahi dut, halaxe nahi dute ikusle gehientsuenek, oharren arabera. Halarik ere, nik aipatu saldo hori guzia ager dadin nahi eta partaideen zerrendan agertzen dira denak edo batzuk eni muxu eta muxu, eni edo bertzeren bati, edo elkarri edo dena delakoak dena delakoari, edo sagarrei muxuka, edo ni buztanen bati, berau ez batere haikaturik orduan, edo bai. Amultsutasuna ere ager dadin nahi. Dena den, bertze neskaren batekin ari naizelarik, amultsutasuna nausi izaiten ohi da, ohi, ez beti, usu ere gogor elkarri, erran gabe doa buztana jauntzi eta bertze neskaren bati jotzen diogularik, edo mutilen bat, edo aimengeri.

   Nik mihia hezerik kanporatu eta hari pott. Zer erotikoagorik hauxe baino ? Zerrenda zerorrek egin dezakezu zuk, irakurle kario bezain arraro zaren horrek.

* * *

Ospa hemendik ! Ortuko bizitza deituaz kestione, gogora jin zait berber gauza erraiten diotet gure lana, lilitxoon eta neska-mutil pornoon lanaren kaltegarri diren guziei, ponteigel izan, puritano izan edo ustezko aitzinakoi horietarik izan, mafiakide izan, greugarri izan edo nik dakita zer-nolako pues-puies izan. Utzi baken guri guziok ! Ez dugu arrosario santurik nahi ez esku hartze humanitariorik nahi, berau bailitzan Mendebaldeko soldaduen halako esku hartzearen erakoa nik dakita zer urruneko herritan bertakoen salbatzeagatik. Nagi, eko.

* * *

Amontegigabea izaitea bera arazo handia da amontegin bapo ibili nahi direnendako.

* * *

Banaiz ondoko bizialdian eta lehenagoko bizialdian ondokoarendako nahi nuena badut, ukan: udara gogoa bestan duten eskualdun lilitxo maitagarri artean eman edo iragan, udara bestari emanak diren eskualdun lilitxo maitagarri artean eman edo iragan. 

* * *

Alde Zaharrean gogatzen ditudan neskak hordiarazi egiten ohi ditut, hordiarazi eta hordi arrailak etxerat joaiten ditut, edo taxiz laguntzen, eta ziurtatu egiten dut etxen sartzen direla. Ni bai aluxka, gero !

* * *

Beti senti behar halako ezinegona. Beti. Beti hartu behar ezinegona lepoan eta aunitzetan ezin segi aitzinet. Tira, ba.

* * *

Nihaur bizi naiz, huts, karrika, porrot eta molokotak lagun, galerak lagun. Eta hobe nihaur bizi: nihortxori ere ez dit eragiten, klikatzekoa klikatu, liseritu eta lot nadin egitekoari. Atxiki behar eta kito.

   Egun, goxotegi batean askitto ezatsegin artatu nu langileak: lekuak hustu egin ditut. Kito. Karrikan euria eta ez zen arazo, hala hobe. Gaztena zenbait lagun etxerat.

   Iaz neska maitagarri bat lotu zitzaidan. Albait atseginen jokatu nintzen harekin eta adios, maitea. Hobe nuen ahoa ez zabaldu, doi-doia zabaldu nuen. Turrustakoa galdegin berri nintzen eta zegoen-zegoenean utzi. Hura ahoa bete hortz utzi nuen. Ederra zen. Zena zen, batek jakin: eni ez zait neska pullitik lotzen, eni kaparrak baizik ez eta iazko udako igande eguerdi batean, harat, neska opagarri bat lotu ez zitzaidan, ba. Ezin sinetsia ! Susmagarri afera eta, gainerat, ahoa zabalduz gero, ziur ezeztatu eginen ninduela, ikusi ukan ez banindu bezalaxe ariko zela. Et-et-et ! Hobe nuen irriñoa ezpaineatn lekuak hustu; op-op-op, hobe nuen handik urrundu. Ez nintzen fia. 

   Kondenaturik nago. Pakatu behar eta untsa ari naiz pekatzen ! Ixil nadin eta jasan ditzadan jasaitekoak ! Eian noiz ohartuko naize horrezaz zinez. 

* * *

Hamaikatxo argazkigilerendako egiten dut lan. Bi argazki mota egiten didate: bata biluzik eta bertzea ez. Berau Eskual Herriarendako eta bertzea munduarendako. Izanez ere, Eskaul Herrian eragotzirik daude neskok biluzik ageri garen iduriak, edo larrutan. Eragotzirik. Bertzenaz eria hari, eria haiei. Zerean bezalaxe, Gorputz-ebasleen inbasionean.

* * *

Emazte parrasta bat badut ezagunik. Emazteok minuta bat ere ez dute emaiten atseri, atsegaleari baina sekontabat bera ere ez; gaineratekoei, zenbatnahi. 

* * *

Ze prentsa irakurtzen ohi dudan ? Zera, idatz, otoi... Berria, Gara (lehen Egin, Etín erraiten ohi geniona), Argia, Alea, Ze berri ? Mendixut, Mailope, Guaixe, Herria, Karrikiri... Orai oro ordinagailu bidez, ez bainiz etxen izaiten.

   Noiz irakurtzen ohi ditudan ? Ahal dudanean, batzuietan mutilei ez zaie haikatzen, nik badakit denbora behar dutela eta probestu egiten dut battoren battori halako behakoaren emaiteko. Zenbaitetan bertze eskualdunen batekin elkartzen naiz eta elkarrekin ilustratzen gara. Izanez ere, herrimina beti, Eskual Herria beti gogoan, urrunago eta gogoan atxikiago. Orai, kasu, Arto uhartedian naiz, bertan ari naiz hamaikatxo mutilekin xikokan eta baita neskaren batekin. Bidenabar erran dezadan ezen Euskaltzaindiari galdegin diodala nolaz den eskuaraz Corn Island eta ihardetsi didate, gisakoki ihardetsi ere.

   -Aizan, no...

   -Prefosta ! Har ene segapotoa eta irakur nahunana. Nik anartean kuluxka eginen dinet. Eian gure buztandunei kostako zaien buztanaren haikatzea.

   -Neronek hut iratzarraraziren.

   -Aunitz eskermile !

   -Aments on !

   Ohasare batean nintzen, goxo bezain biluzirik, itzalean, prefosta. Kuluxka pullita eginen nuen. Askitto ilustratuko zen bertze neskatxa.

* * *

Gizona bizardun dut eta usu erraiten diot Olentzero, salda bero ! Noiz erraiten didan ezetz edo halakorik ? Orai artio sekula santan ere ez. Gazte gara oraino.

* * *

"Gasteizko Txagorritxu ospitaleko larrialdiek gainezka egin dutela salatu dute hainbat eragilek". Gainezka egin izana berri txarra; aitzitik, xikokakideek eni gainezka egin eta eragin izana, berriaren ona, gero ! Ene xantza.

   Badut gogoan orai urtebete aita izan zela Txagorritxun halako bakterioa odolean sarturik. Gaizki ibili zen gizona, gorriak eta latzak ikusi zituen, baita Elorrixoakoak ere. Ospitalean zuten atxeman urtebetegunak eta neguko bakantzek, Olentzero egunak, Urtatsek-eta. Barberak, erizainak, erizain laguntzaileak eta langile guziak izigarri entseatu ziren haren ontsatzen eta noizbait bagenuen etxen aita oso, xahu eta onik. Zeinen langile ari eta maratzak ospitaleko guziak harekin eta gainerateko eriekin ! Amak ere ukaraiak gaizki baita mokorra ere eta ontsatu egin zizkioten guziak. Langile guziendako esker on osoa beti llabur.

* * *

Araban arabazozo, eta zozo bat edo bertze Araban, aimenge, kasu.

* * *

Sarri, Iruñeko bestak kito eta, beraz, Iruñeko Eskualporn azokaren lehenbiziko puxka ere sarri kito. Ondoko puxka Gasteizko bestetan. Aurtengo leloa Atse-baratzean atsegale da. 

   -Jendeak ulertzen din azoka esperientzia handi-handi baten gisan.

   Gauza haboro erran nuen elkarrizketazaleari baina hemen ez du merezi: sobera prono, kalaka, erretolika, alamen, kalamatika, tartarika eta errosario santu izan zen, izan. Ez nitzaio nihortxori ere hastial agitu nahi. Zorionez, kazetan untsa iritzi zioten berriketariak para behar zuen argazkiari: neroni biluzik baina gibeletik ikusirik, doi-doia mazelen artekoa ikusgarri, ni kamerarat soz. 

* * *

Gure pornogintzan funtsezko da neskei entzutea; ez pentsa oraiko aitzinakoiei jarraiki agertu dudanik agertu dudana. Ez. Ikusle gehienak gizonezko dira eta emaztekari, bixtan dena. Dena den, gure neska so-egileek ere badute maite gure modeloei entzutea. Eta denek zertxo duten entzuten ? Intziri, intziri eta intziri, oihuxka, oihuxka eta oihuxka, baita ele lohiak ere, berauek tole.

* * *

Jaurlaritzak Argiari sosik ez eta guk iragarki bat edo bertze paratzen dugu, beti ere leundurik; gisa horretan, aldizkariak sos haboro biltzen ahal du eta gu agertu egiten gara berriz ere. On bikoitza. Bi-biok on. 

* * *

Nuklear energiara apal eta beheiti, gure mutilen buztana goiti, goiti eta gogor: ene titiburuak filmaketetan xut baino xutago, hondartzetan-eta ere bai.

* * *

Gure lana praktika kontziente da, guziz kontziente.

* * *

Joan. Corn Island alderat, Nikaraguarat, arren. Baratu. Bertan baratu, bertan hamaikatxo iduri porno egin behar baitugu. Abiatu. Lana eginik, abiatu eginen gara, norat eta Managuarat; bertan astebete edo eginen dugu.

   Puritano batzuk uzki bidezko sexuari aitzi agertu dira eta hirur neskak elkarri nik dakita zenbat gauza sartu dugun uzkian, aantxu beti pitzi-patza emanik. alabaina, geroago eta puritano gehiago badugu inguruan, eta Utrimque roditur ere. Nolako orgiak ! Nolako orgiak Nikaraguan ! Nik uste pornozaleak edderki ibiliko direla gure ikustez; guk ikusleak ongi ibil daitezen ari izaiten gara larrutan, baita larrutan maite-maite dugulakotz ere, baita ogibide hori maite-maite dugulakotz ere (loterian sari pullita eskuratu artio, prefosta !)

   Hor ukan gituzue pitzi-pitzi, gehienetan pitzi-patza emanik: aise kitzikagarriago da !

* * *

 Orai Eskual Herrian hotz handia, lankarra, elurra... Heben itzalean egon behar, goizeder edo arratsean izan ezik. Itzalean xikoka, itzalean bi mutilekin xikoka, itzalean lehen bi mutil horiekin eta gero horiekin eta bertze birekin; biharamun goizean goizik hondartzan eta bi neska paseiant elkartu egin zaizkigu. Noizbait zerbaixka soinean, bikinia eta gauean... bikinia ere bai...

   Zeinen urdaxkatzarrak gu !

   Bekaturik bekatu eta bertze bekatu baterat gero, baita geroaren geroan, eta kito: geroni ere akitzen gara.

* * *

Zeinekin egiten dudan lan hauta dezaket. Harat, orai urte batzuk ezin sinetsia izanen zen eskualdun neska pornorik izanen zela, neska pornoren bati elkarrizketa egitekotan usaiako galdeak, usaiako oldarraldia, berau erdigunean eta arnasgunerik ez. Noizbait, baina, usaiako galderik ez eskualdun neska porno bati. Berau ez zen Eskual Herrian bizi, eta haren bidez haboro agertu zen, oro kanpoan bizitegi. Eskual Herrian artean aunitz bazen eskualdun fededun eta eskualdun pornodunak ixilpean, balekibale: irriskugarri zen ager-agerrean egoitea. Halaxe bi mila eta hogoiaren itzulian. 

   Ezina ekinez egina, ezina ekinaren ekinez egina eta beti garaile izan artio, o !

* * *

Hauxe nafarrilar saldoa ! Oro xut, ager-agerrean, jabeek ahalkerik ez. Hauxe uzki saldoa ! Ager-agerrean ere oro, ahalkegabe ere jabeak. Nolako jabeak ! Maitagarriak !

* * *

Hamaikatxo iduri-filmazione egiten dugu, oro pornozaleen pizgarri. Egiten dugu. Larrutan ari izaiten gara, usu eta ardura. Larrutan ari izan eta sosak, sosak eta bizi. 

* * *

Geroago eta emazteki haboro pornozale baitugu, haiendako egiten dugu aunitz, eta gizunek ere halako iduriak maite dituztenez, bete-betean ari gara.

* * *

Erronkari ibaxeko lagun batek gaxokatu egiten nu, ferekatu. Lagun horrek baditu ganbaran James Bond neska guzien posterrak, baita Raquel Welch eta Ursula Andress bikinia soinean, lehena historia-aitzineko halako bikinia soinean eta bigarrena errepikaturik bertze bikini bat soinean.

   Nik mihiaz dut maite gaxoka nazaten, mihiaz gaxoka diezadaten, diezazkidaten ! Goigoiñoa, sagarrak, uzkia... bizkarra ! Mihiaz mihia. Iduri ederrak beti. Dotzena erdi bat mutil fereka eta fereka ari zaizkit, zein bere erarat, nahikara fereka nazakete. Emaiten ari zaizkit, emaiten, emaitekoa eta ni lorian, poz-pozik. Hauxe bai, hauxe destinu goxoa !

    Kontua da porno egiten segitzea, pornoari esker bizitzea.

* * *

Hirur emazte eta egitasmo bat. Laurok hemen eta zernahi eskuar: biblioteka, hondartza, ostatu, jatetxe, merkatu, supermerkatu, ospitale, ezti, panina... Zernahi; elkar ere badugu eskuar, eskuar eta helmenean. Orotan hamaikatxo neska opagarri, baina nik hirurok. Planto !

* * *

Horrelakoa da bizitza zenbaitetan: goxatu, gezur hutsa izanagatik goxatu, gezur hutsa baina goxo-goxo izanagatik goxatu. Gezur huts goxoak behar ditugu, hutsalak ere behar, hutsal goxoak ere behar. Jai, bertzenaz.

* * *

Gu pleini zenbaitetan baizik ez. Egi-egia erran, orotarat prestik izaiterat zebaturik gara, guttiz kuntentatzerat, gauza arrunten maite ukaiterat eta, nahigabezko gertu jinik ere, ez zinkurkatzerat.

   Utrimque roditur. Ustezko aitzinakoi modelnoak ezker eta ponteigel gibelkoiak eskuin. Ustezko edo alegiazko gorriak ezker eta eskuindar petral malmutzak eskuin, bixtan dena. Guziei muzin eta zaputz. Ezkerrekoei adi, eian zer pentsatzen duten eta atarramendu onik ba ote den; eskuinekoei ere adin, baina pentsatzen dutenaren ifertzinazkoaren egiteko.

   Deitu egin nute. Mutilak prestik dira. Irabaziko dudan sariarekin aitatxi-amatxiak gazterik usu joan izan ziren herrialderat joanen naiz bigarren aldikotz, Nikaraguarat hain xuxen ere. Oraino ere bada sandinista. Alabaina, bertan ezagutu zuten elkar aitatxi-amatxiek. Bluefieldsko aterpe ziztrin batean bazen txaribel handi bat libro ganbara ziztrin batean eta hartu egin zuten. Bertan ondu egin omen zuten ama. Harat, aitatxi Gasteizkoa, amatxi Iruñekoa eta non elkar ezagutu eta Nikaraguan, baina ez Managuan, Jinotepen, Niquinohomon, Matagalpan, Waslalan, Ocotalen, Jalapan, Granadan, Huehueten, Corinton, Madrizen, Palacagüinan edo nik dakita non, ez eiki,Zelaian egin zuten elkarrekin tupust ! Zelaian, baiki.

   -Nahiane ! La vasca. ¿Habéis visto a a la vasca?

   Halaxe entzun dut. Badut orai partitzeko tenorea.

   -¡Voy! Un meo y voy.

   -Ándele, ándele, que ya tienes a los gichos empalmaos.

   -Sí, no tardo nada; voy a serles la más puta guarra que se hayan follado hasta ahora. Que no se preocupen. Un minuto.

   Gaztigatzerat joan zitzaien. Txartela badut; baliza badut prestik: bi puska joanen dut aldean, ttipi horietarik, deus gutti. Sosak aunitz, baleki bale. Hurrengoan, beharbada, Belize alderat joanen naiz. ez dakit deusik ere hartaz, teleberrietan edo bidaiei buruzko saioetan edo... nihon ere ez da deusik ageri hartaz. Belizerat, eta bertatik Nikaraguarat harzara: elkarreganik hurrak baitira, izan.

   Pottotta untsa ikuzi eta heldu naiz. Pikarrai ari naiz orotan. Bada jenderik non-nahi, baina eni zer; bizialdi hunetan ahalke banintze, ze urdaxka porno mota litzateke ni ? Barbera heldu delarik bezala, edo haren kontsultarat joaiten naizenean bezala, edo ospitalean bezalaxe: ahalkerik ez batere. Izurritea aitzin, halako pikorra sortu zitzaidan uzkiaren eretzean eta neholako arazorik ez ekentzeko prozesu osoan.

   -I´m here !

* * * 

The boys of the nypd...

Xikokan ari izan ondoan

pozik guziok

ta guziok zueri:

Olentzero on !

* * *

 Gu laurok urdaxka porno gara, lilitxo, julis, urdanga porno. Eskualdun gara, baina ez gara Eskual Herritik heldu, zein bere burrasoen herritik, ñotan heldu ere; dena den, Eskual Herrian laketu eta neholaz ere ez ginateke burrasoenerat lekutu nahi, bisitaz bai prefosta, eta luzaz ere, jakina. Hainbatek nahi gituzte gurrarazi edo makurrarazi: ezker aldeko ustezko aitzinakoi itxuraz modelnoek eta eskuin aldeko gibelkoi petral malmutzek. Eta ez, guziei ez, nagi, eko, ezetz. Edo, hobeki erran, gure lanari, garenari bai, ua, baiko, baietz. Albait hobekien bizitzearen peskizan ari gara eta lan honetan alimaleko atsegalearen irrikan; eta gure lana lana da eta lan guzietan bezala komeriaren batetik ezin eman itzuriari. Madarikatua gure zerari aitzi hasi eta segitzen duena, madarikatua oldarraldia eta bera bulkatzen duena.

* * *

Ezin eko erran, ez ahal. Izanez ere, badut hirur buztan, higa, xut eta gogor helmenean. Eritzeko irriskurik ez, hezur berri ukaitekorik ere ez... Joka nazakete. Nahi dut, irrika badu, halakoen peskizan ari nintzen aspaldidanik. Ukorik ez. Egidazie egitekoa eta jabe dadila gutaz atsegale izigarrienaz !

   Gutaz gain, bazen gela ari horretan sei lagun ere, mutil bakarra tartean.

* * *

Betidanik ukan dut Literaturarako joera, eta betidanik ere larrutako; betidanik ukan dut laket Eskual Literaturara eta betidanik dut pornoa ikusi, neska koskorretarik; betidanik ukan ditut kalifikazione onak eta betidanik didate larrutan bikain iritzi. Halakotz, ikasketak bururaturik eta bi urtez Unibertsitateko bibliotekan ari izanik, nahiago ukan nuen pornoaren egiteko casting baterat joan. Hartu egin ninduten, begiz jo eta hartu, eta ari naiz, ari. Arian-arian, geroago eta hobeki dakit eskuaraz, ariz-ariz, geroago eta hobeki larrutan.

* * *

Gu biok karantzan ezagutuko gituzie, laguna Tiffany Thompsoni iduritzean eta aimenge Blue Angeli.

* * *

Aspaldi hunetako lana dut uretakoa, erran nahi baita, dutxategia, halako errekan, itsas hegian eta larru-haseko bustia. Gogoa txoil eta lazki ase dut.

* * *

Ixiltarzuna. iduriek dena dute ageri. Intziriak barnean, barnean gelditzea daukete. Ixo, ixi, xo. Eta gozamena ari zitzaigun, ari: gainezka egin eta jabaltarzuna agertu dugu.

* * *

Zein diren ene oeraren, jarrerareneta jokamoldearen ondorioak ? Gozamena, denon gozamena, kideen eta ikusleena; saria, etxeko saria, bizitzeko saria, eta... gu usu ari izaiten gara larrutan, usu eta ardura, gogo handirik gabe batzuietan. Bertzalde, osagarria beti dugu artaturik, eta afera ez da eijer izaitea, maitagarri agitzea baizik.

* * *

Egun, neska kideen intziri-oihuxken entzuten ari izan naiz; baziren biak jo eta ke eta ni ieri ttottoturik haiei beha, beha eta beha eta ez dut intziri-oihuxka bat bera ere huts egin. Guziek gainezka egin dutelarik, lo edo baratu dira eta ni tartekatu egin naiz, zoriontsu tartekatu ere, eta kamerari begi keinu bihurri.

   Burrasoei beha, lagunei beha, maite nutenei beha, baita goizeko filmazionean neska kideei ere.

* * *

Pirripitazko urdaxkak gara. Udan maite dugu mendirat joan eta bikinia soinean pirripitaz ibiltzea, hala klitoriaren senditzea. Urdaxka hutsa baikara. Eian halako ostaturik den hor nonbait eta bertan baratzen gara hamarretakoaren edo hamaiketakoaren egitekotan. Bikinia soinean, eta ez nolanahikoa. Ikus, ikus !

* * *

 Horrat Xuban haur eskolako haur nagusien loari begia atxikitzen ari, gogoa han nonbait, aments alferretan egoki. Horrat gogoa udan udako urdaxka bestalier maitagarri artean, urtegian aski du, amentsa egiantz handiagoko. Eta direlako urdaxka bestalier maitagarri horiek eskualdun balire ! Edo erdaldun izan eta bera haien eskualduntzen ari balitze ! Hainbertzenarekin, haur bat eztulka hasi da eta fite zaio hurrandu Xuban.

* * *

 Ai, urdaxka tripa handiok ! Egundaino hamaikatxo buztan badira irentsirik, edo battoren batto biga-bostetan irentsirik, eta haien barnekoa klikaturik, ikimilikiliklik.

* * *

Zilarrik ez, urregorririk ere ez, baina dudana zien duk... Harat, bertze horiek dutena ere baduk zien, eztia, laztanok ? 

* * *

Nik laket dut mutilak jauntzirik eta ni biluzik: areago kitzikatzen dira eta, beraz, haboro emaiten didate.

* * *

 Aitak noizbait, gaztean, Gasteizat joan zen eta eskuratu zuen afixa bat bertan ageri baitziren halako Jesus gurutzean eta emazte bat bazuen aitzinean belauniko buztanaren milikatzen ari. Alta, egun filmatu dugun zerean ageri ziren halako Olentzero eta bi Mari Domingiren zizelkadurak (garbi zegoen Olentzero eta Mari domingi zirela, biluzik egonagatik), Mari Domingi biak etzanik ageri baitziren zangoak goititu xamarturik eta Olentzero belauniko pottottei hunkika. Anartean, gu jo eta ke irabazi arte.

* * *

Gure neskak ezin diti nihortxok ere ase: hamaika buztan gazte eta zahar gaintitu dituzte aurtengo udan, makina bat uzkitan sartu dute mihia, hertze lodiraino sartu ere, emazteenean beti ere.

* * *

-Zer ele dun porno izaiteko asmoa duten neskendako ?

-Mundu polit jori eijer gozagarria dun, beti ere bertze gauza batzuen artean; larrutan arras ongi ikasten dezakezue, larrutan jauntzirik izan zaitezkete, arituak eta, beraz, adituak; aunitz emaiten diagun elkarri eta ikusleei, bixtan dena, asko arikide on ezagutuko duzie, lagun on aunitz eta berauen aldetik ausarki bilduko duzie, jende aunitz, ez beti on;  ez zaizue dolutuko ezta damutuko ere. Aunitz ikasiko duzie, edderki goxatuko zarete eta eremu gomendagarria da amontegin bizi-biziki maite duzien neskondako. Ongi jinak izanen zarete ! Dena den, dena ez da jakes hoberenetarik, Arabako Errioxako arnoa, Irulegikoa, Arabako txakolina, Sartagudako pikillo piperrak, edo Ezpeletako eta Milagroko piperrak... edo nik dakita zer on ere, dena ez, baina aunitz bai, tole, eta aspaldidanik neska pornook gizarte bazterkeriarik ez, porno egiteari utzirik, arazorik ez gizartean. Azkenik, neska aunitz elkarturik gaude.

* * *

Ni bakarrik nago eta bakarrik geldituko naiz. Eneganako maitasunik ez. Porrota, beharbada, baina aste oroz ibiltzen naiz bapo amuntegin hainbat gizonekin, geroago eta hobeki moldatzen naiz larrutan, geroago eta bizikiago goxatzen naiz. Sosak baditut, sasoi ona, ahoa ederki... Porrota, porrota nonbait, eneganako maitasunik ez delakotz, baina larrutan usu eta ardura aritzen naiz: ustezko porrotaren bertze aldea.

* * *

Lauron ekintza edo jardun inspiratu kontzienteak zernahi dakarkigu, oro on.

   Lauron artean nik badut lagun bat karrikan baitabil eta neskek hari kasu mikorik ez: ez dakite zein xikokari treberi egiten dioten huts !

* * *

Horrát, horrát guré,

guré Oléntzero !

Inkatzik ez dakar,

bai zorion handia.

Horrat zeinekin den:

Mari Domingi da; 

horrat elkarrekin:

goazen elkartzerat.

Jend´aunitz bildu da

herriko plazarat,

poza da nagusi

ororen gogoan;

enekin jin diren

hirur neska eijerrak

eijer dira, eijer,

maitagarrienak.

Orotan bada jende

orotariko,

orotarik jin dena

orotarako,

ororekin ezin ta

hirur hauekin

orotaz goxa nadin

nahi dute enekin.

-Zinez haiz aluxka !

-Hi zinez zakila !

-Hirurok zinez gituk

hirur beragin.

Akerbeltza hugu,

adar xut, buztan xut;

laurok klika eijerra:

deusik ez mentsik.

Plaza bada populuz mukuru,

denok kantari:

Urte Berri, ur berri on denori !

...

 

* * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Utzi iruzkina: