LLABUR-LLABURZKI

No profile photo Post tenebras spero lucem | 2023-09-15 20:51

...tupustean, gerizapean, hirur neska topatu dut saldaz beterik musu-kolkoak.

* * *

Haien korpitzean hamekatxo xilo; ixtapean batto, bertatik ageri baita nafarrilarra: beronek du ixurarazi biga-bostetan intziri, intziri eta intziri.

* * *

-Milika lasail !... Milika iezazkidazue emeki-emeki !... Nafarrilarra !... Titiburuak !... Sar mihia uzkian !... Bertan sar hirurok !... Pitzi-patza nuzie !... Tumatxa, hi !...

* * *

Edderki jokaturik gitun, ezin hobeki xikokaturik: gainkatuenetarik gitun gu, xikokari iaio garen urdaxka hauek !...

* * *

Daigun eta daugin bizitzea nolako date ote ? Batek jakin ! Tutik ere ez ! Agian, agian biziren nun zien, eskualdun urdaxka maitagarri zarateketen horien artean ! Halaxe balitze !

* * *

Uste dinet iragan bizitzean desir nuena ardietsi dudala. Alabainan, udara igaiten dinet eskualdun lilitxo, ailart eta julis maitagarri elibaten baitan, neska pullit aunitzekin. Desira ditinet, laztantzen nine, gozatzen.

* * *

Egun, gazte laguneki jin nun Leurtzarat heieki libertitzeko xedetan, eta edderki libertitu nun, baiki. Alabainan, bapo ibili nun amontegin heieki, bapo. Hirur zitunan eta hirur-hirurek nine jokatu, boti eta baltsan jokatu ere. Zeinen edderki nuten gainkatu ni, xikokari maitagarri nuten hau. Izanez ere, egoal dinet, egoaleko nun, zoriontsu, itsuski pullita naizen bezain zoriontsu, ori.

* * *

Barda, sei mutil gogatu ninan, hamekak irian gogatu ere. Sei ! Ezin sinetsia ! Kutxin izan zunan. Eskuaraz entzun nienan eta lotu nindunan haiei. Gasteizko Arabako Unibertsitate Ospitalearen aldean hotel berria zabaldu dine eta bertarat joan gitun xikokaturen baninduten.  Barda nine xikokatu, arren, Nikaraguan iluntzeko zortziak irian zirelarik. Nik bonetak banitinan moltsan eta jantzarazi egin zitienat. Heiek ez arazo. Txondorrak etsamina garaian ximelduriko marzuza ari zitzaizkidanan bilakatzen. Oro bikain gainditurik, ospatu behar eta seikote hau dinet hautatu eta gogatu. Halakotz, sagarrak nahikara laztandu zizkidaten, halakotz ximelduriko marzuza zirenak berriz ere handi leun. Ezagunik dudan neska batek mutila kanpoan din eta hura noiz jinen zain bularrak laztanduko badizkio, ximelduriko marzuza bilakatuko ez bazaizkio. Eian lehenbailehen hartuko duen desira duena, mutil maite-maite duena, alegia. 

* * *

Bi neskatxak tongak baizik ez soineraturik basoan gaindi ari dira. Albinan dira. Bidean bi agure agertu zaie. Lehenak gainezka egin du haiek parean iragaitearekin, ele likitsak erranez egin ere; bigarrenak lehenxeago egin du gainezka: halaxe nahi zuen, eta gainezka eginik biluzik senti eta halaxe nahi zuen ikus lezaten. Neskatxek izigarri laket dute halakorik agitzea, iduri baitzaie halako agureek korpitz osoan potta emaiten dietela. Usu agitzen zaie, agitu egiten ohi zaie. Hortakotz ibiltzen dira basoan gaindi, eian zer. Albinan agitu zitzaion haien anaia bati ondoko pasadizoa: Legutioko haur eskolan ari zen eta bertatik aterea Albinarat jo zuen, atsalde pasa jo ere. Bertan zelarik, harat, tupustean eta ezenustean neska batek deitu zuen: bortz neska ziren, bortz ama, eian haiekin geldituko zen eta hark baietz. Atsalde zoragarria eman zuten seiek elkarrekin eta ama horiek anaia, maixu baitzen, maiteago ukan zuten, ikastaldia bururaturik nahigabe galantak hartu zituen, hartu ere. Albinan izan zen.

* * *

Amak sortu ziren berber enborretik sortu ziren haiek eta haiexek ere izan ziren urdaxka maitagarri, ezinago maitagarri, eta noizbait henzur berri ukan zuten, eta neskatiko banaz erdiko ziren, eta neska gehixeago munduratuko zuten eta jendeek orok zituzten maiteko, mutilek maiteko, gizunek maiteko, agureek maiteko... hamaikatxo neskak maiteko, emazteki haborok maiteko, andre xahar parrasta batek maiteko. Guziz maitaturik izanen ziren. Oroz gainetik, jokatu eginen zuten; haienganako tirria ausarki bilduko zuten, gauza ongarriak tole eskuratuko zituzten, zoriontsu izanen ziren, ori.

* * *

Norako bidea hartu zuten ? Nahikundekoa, nahikundekoa hartu zuten, nahikara hartu ere, harat jo ere. Eta ontsa irabaziko zuten, sasoia atxikaraziko zieten, osagarria txoil eta lazki begiratuko zieten; gisako izanen ziren, opagarri, maitagarri. Ongarria naroki eskuratuko zieten. Haiek lan ederra eskainiko zuten, irriño gogoangarria, beren baitako hoberena kanporatuko. 

* * *

Hirur neskok badira munduan ezagutzaren handiagotzeko eta ezagutarazi didate leku bat haiek bertan laket dudana: Bidarrai. Halakotz, ezagutza handiagotu egin zait eta bertan hirur neskok aise maiteago ditut. Eta Bidarrain bada erreka bat izena baitu Baztan eta bertan bi sekuentzia porno grabatuko ditugu: bata pottez eta laztanez beterik eta bertzea gogorra izanen da, bata nornahik noiznahi ikus diro eta bertzeak mugatuago dateke, baina ikusiago eta, hortaz, sos haboro ekarriko digu. Egon zaitezte adi, erne eta so agituko denari, inguruari, neskek betiere eskuaraz erranen dutenei, neskek eginen dituzten intziriei, orok mereziko baitu, mereziko duenez. Mement batzuk egundainoko dirateke. Eian oro gogo egokietan ernatuko den. Bizitegia Etxezaharria deitu aterpetxean ukanen dugu, baita Menditarrenan ere. Bi aste pasatxo emanen dugu. Gero, nor bererat: neskak Mugirorat, Iruñarat eta Landa Sohütarat et aimenge Arabako Errioxako Bastidarat, bertan José Bergaminekin elkartzekoa nintzen, etxen zen. Etxen zen eta gogoan neskak, haiekin izigarri maitatu baitut: diren direnak baitira, haiezaz poza dut nik. Eta nahi nukeen emazte bat etxen, ni haren pausaleku guri. Irriño egin dut. Etxen neskarik ez; neskarik ez etxen: ez naiz gogoko ezeinen pausaleku guri, grabazioneetan baizik ez. Grabazioneetakoak gogoan, laguntzaile batzuk ere bai (berauek lekua hondartza edo bada, bikinia soinean ohi dira)... Bakardadea ekendu egiten didate bai gogoko baita gogoaren baitako guziek. Eskerdun nute.

* * *

Eskual Herriko hondartza-besobaloiko emazte taldearen bikiniaren kolore nagusia berde da; hortakotz erraiten diete partaideeri "muskerrak". Ni koi niz; zale porrokatuenetarik nute. Izanez ere, baditut maite partaideak eta haien bikinia (lagun batek diseinatu zuen. Guziz kausitu dun, no. Goresmenak !).

* * *

Maria Madalena lilitxoari milikatu zizkioten bularrak.

* * *

Ixtapea zabal-zabalik dute, bai baitakite, jakin ere, ezen ez dutela goxorik baizik bilduko, eta bakarraren aldetik ez ezik, bizpalaur multxoren aldetik ere, ori.

* * *

Eskuara salbu ikusi artio ez diogu larrutan ari izaiteari utziko, ez eiki !

* * *

Egun goizean Labaren terrazan idatzi ditugu hurrengo film porno llaburraren azken solasak. Bi neskak intziririk intziri ariko dira eta, gainezka eginik, batak kamerarat beha: Eta basoilarrak kantatzen din Iratiko basoan; eta bertzeak kamerarat ere beha: ipuin txit tirriagarriak kondatu kondatu dizkizuegu plazan ! Halaxe dateke akabaila: kamerarat so ezinago garrantzitsu da, bi-biak ahondoan ixuria eta elkarri milikatu diote. Halaxe dute erabaki, halaxe Labaren terrazan, bertan goxo, bertan oro askitto kitzikaturik, direlako bi neskak arabar.

* * *

"Bidenabar, No harturen didazia ?" "Harturen ez dinat, ba !" No deitua bertsogintza erotikoaren aldizkaria da. Halako martxoaren 3an sortu zen, non eta Gasteizen, hain xuxen hainbat karrikatan gaindi egundainoko manifestarionea ari zelarik: izanez ere, martxoaren 3a zen.

* * *

Haien ikustea kontenplazione ekintza horietarikoa da. Esperientzia existentziala da. Hortxe dira hiru neskak. Ez daude biluzik -ni baitan bai, gogoan biluz-biluzik ditut-, arropa arinetan baizik. Izanez ere, udara da, baina beroa aspaldidanik dugu. Badituzte soinean sandaliak eta orai erauntziak dituzte; haiek ez dirate ohartu, baina erauntzi egin dituzte, hirurek seiak. Goxo, ieri eta eroso senditzen dira. Tar-tar-tar ari dira. Andereño dira. Gazte. "Zien eretzean txintxo-txintxo nintzateke". Horrek zera oroitarazi dit, baizik eta gero filme porno baten ikusterat joanen naiz, arratsean. Errekako andderusak du izena. Esperientzia publiko horietarik izanen da, xokoñotik plazarat. Armentian izanen da, kaperaren eretzean. Halako zelaiak dira halako filmeen berezko ingurune guzizkoa. Anartean, neroni ari naiz bazkaltzen; hemen, utzi egiten dute. Neroni naiz bakarra neroni bazkaltzen. Oxtioko neskak hirur dira.

* * *

Nahi duka izenpedurarik azalean ? Nik ua, baiko. Eta bi-biek idatzi zuten izena, ezker eskuaren bizkarrean idatzi ere: Lexure eta Leizuri. Zinez eskertzekoa izan da izena nitan idatzi izana; Errioxar erarako tripakiak janik izan zen. Haiek gogo biziz lekatu zituzten eriak ! Are, behin, eneak ere lekatu zituzten; erran baitzidaten eriak saltsan sartzeko, hamar eriak sartzeko !, eta bertatik atereak bata esku batari lotu zen eta bertzea bertzeari. Nik ezpainak lekatu nizkien eta harzara lekatu geroko unr glaza jaten ari zireno. Zeinen izan zen gogoangarri orduko atsalaskari hura terraza hartan ostatutik Donnayren kantore bat heldu zitzaiguno !

* * *

Utopiko zen amatxi zena gazte zelarik eta orai noiznahi eta nolanahi: Eskual Herria pornografi ekoizpen kopuruaren sailkapenean geroago eta goitiago ari da. Hamaikatxo neskak ari izaiten da larrutan-eta karraskan. Oro eskuaraz, bixtan dena, eta oro zein baino zein tirriagarriago, neskak urdaxka pijo-pijo, peto-peto; mutilak guttiago dira, oro etsenplu ere. Ikusleen artean, emaztekiak ere ba omen dira nagusi. Amatxi zena zale amorratua zen; behin ETBrat gonbidatu zuten. Aldeko baziren hura eta aktoresa bat. Ez ziren kikildu, ez hoixe, niholaz ere uzkurtu, ez eiki. Alabaina, halako amentsa hasi eta hazi egin zen.

* * *

Gasteizko ene lehendabiziko ikastaldia bururatzear dut. Txoil ongi ikastaldia. Arrunt ongi Gasteizen. Laur neska ezagutu ditut NUPen ikasten baitute; ni iruindar naiz eta Gasteizen ari eta haiek babazorro ditut eta Iruñean ari; haiek Iruñea laket eta bertan baratzen ohi dira, nik Gasteiz laket eta bertan baratzen ohi naiz. Halarik ere, bedats´azkenean bortzok bildu ginen Zuloarat, halabeharrez bildu ere, eta entzun omen zidaten nafarreraz eta lotu egin zitzaizkidan. Garraxin bazkalduko ginen, ogi-arno-tripaki goxotan bazkalduko ere eta harremana badugu. Hain xuxen, sarri gara elkartzekoak... Harat, harat laurak hunat heldu. Argazkia egin diotet. Hondartzan baino arropa gehixeago badute soinean. Gehixeago. Oro, laurak zein baino zein opagarriago. Plaza Berrian gara eta Plaza Zaharrean bazkalduko Pottotta deitu ziloan argazkia eginik. Osoki lakekoak dira, izan ! 

* * *

Herriko neska batzuek pankarta bat para dute plaza zabalean bestak kari eta nihortxok ere ez du ekendu. Pankartak zera zioen: Geroa feminista ez, baina aske sentituko gara. Lagun bi izanak dira bilkuretan eta hausnarketa zera izan da gutti goittibeheiti: Gu ez gituk feminista, asmorik ere ez; serora ere ez gituk edo fatxi, eta asmorik ere ez, ezta pentsatu ere; aske izan nahi gituk, baina hobe genian sentitu aditza ibili. Aske izan gaitezkea ? Menturaz, bai. Baina guk uste genian hobeki asmatzen dugula senditu aditza ibiliz. Halaxe ! 

   Bi neska horiek beren korpitzarekin negozioa egiten dute: biak batean biluzik ageri dira ordinagailuan eta zernahi sartzen diote elkarri, zernahi egiten, pottak elkarri tole. Hik gu zernahitan urririk ikusten ahal gituk. Hik musutruk !  Ez duk, ez, beharrezko idurimenaz gure pikarratzea: ikus gaitzak, errekan bezalaxe, errekan bezain biluzgorririk, baina ordinagailuan, eta ekinean. Nahi, eztia ? Baiki ! Izanez ere, bi neskok eta herriko neska gehientsuenak sagar agerika emaiten dira errekan, edo biluzik, eta hala hondartzan ere. Futitu egiten dira. Eta haiekiko mutilok hitza hitz.

* * *

Nik haien korpitz pikarratua heien umuliatzeko ibiltzen dut eta, laurok gainezka eginik, Tornay barberaren plazarat joaiten ohi gara turrustako batzuen hartzerat Gasteizen bagara eta Nabarreriarat Iruñean bagara; behi n, Bastidan ginen eta bertako Herrikorat. Nolako atsegina betiere !

* * *

Aurtengo udara eman dut zirririk zirri, pottik pot, hunkika eta purtzika, uzkian muxuka; bertzalde, enekilako neskak ikusi ditut atseginik atsegin, intziririk intziri: beronek areagotu egin dit kitzikapena. Do ut das. Ordaintzez ere batto edo bertzeño, gutti baina egundainokoak guziak !

* * *

Assak eta Ayeshak bikinia jauntzi dute eta lehenbiziko edarien banatzerat jo. Barda izan da, arturratu artio izan. Halako txalet batean egin dute lan. Zerbitzari ukan ditugu. Zernahi jenderen artean ibili dira zerbitza eta zerbitza. Pausa ukan dute, baita komunetarat joaitekoa. Aste hundarreko lana da, udakoa, hain xuxen bigarren maiatzetik urria bitarte. Sosak tole. Amenstan ukan dute halakoa betidanik eta horrat. Badakite ni jeloskor nutela: hainbertze bikinidun gisakoren artean ! Sosak ihaurri eta ikasketak zein-nahi, non-nahi -publiko betiere- eta nolanahi. Bonne soirée, mes chéries !

* * *

"Haien ikusteko izigarriko gogoa diat ! -nik gogoan-. Besoetan tinkatu eginen ditiat; eian idurituko zaidan ezen ni baitan hondatuko direla, eian hondatuko diren. Azken aldian ezin sinetsizko laztan pilak egin nitian haiei; ahal nian eta aukera ez nian huts egin, ez eiki. Haiek nafar, ni babazorro eta heben, Gasteizen, laurok nafarreraz edo."

   Eta haren hirur maitagarriak  artean Sakanan ziren, beti ere xirriki-xirriki; eguerdikotz helduko ziren. Tarranta Txagorritxu ospitalearen aldean utziko zuten eta bertan tranbiara hartuko: Legebiltzarrean beheitituko ziren, bertan izanen zen mutil ezinegonezkoa. Haren aldetiko maitasunezko erakustaldia ! Oro pozik, arren, Pottotan usaiako argazkia egin eta goiti, Alde Zaharrerat zintzur bustitzerat, luzaz tar-tar-tar, kar-kar-kar ari izaiterat, mauka-mauka orobat. 

   Eguzkiak dzinkatzen ari zuen, neskak beltzik zeuden eta hark bazekien beltzik zirela korpitz osoan, ia osoan: galtzarbeak ez hain beltzik, xilkopekoa aantxu korpitza bezain beltzik. Biharamunean, Albinarat joanen ziren egun pasa.

* * *

Gure mutila kantuz ari izaiten da haur eskolan, haurrekin kantuz ohi; eskolatik at, amontegin, usu amontegin, bapo amontegin, aste hundarretan oroz gainetik; bapo ibiltzen ohi da amontegin harenerat jin nahi diren neskekin. Lanean haurrekin kantuz, lankideekin tar-tar-tar, xikokakideekin tar-tar-tar ere eskualdun badira eta aantxu ele erditxorik ez erdaldunak badira.

* * *

Eian gogoko neskak nitaz oroituko diren xikokan ariko direlarik ! Ni gogoan sekonta bakarra askitto izanen da eta hamaikatxo neskarekin ari izan naizenez, oraino ere ari, infinizio bat sekonta izanen da, izanen denez. Sekonta bakarra eta segi beza bakotxak karraskan ariko denarekin, ariko denekin. Segi bezate hola-hola luzaz !

* * * 

Laket ditudan neskek laket dudan bikini mota jaunzten dine, jaunztekotan. Erran nahi baita, bularretakoa errezel gisakoa, lepoan eta bizkarren orapiloa eta kulota mazel artean sartzen baitzaie, orapiloa aldeetan. Eian eskuaraz eraz, taxuz eta pulamentuz adierazi dudan. Alabaina, beti dinet erdaraz irakurri eta orai hori guzia eskuaraz agertu nahi. Frantses edo espainol sortu banintze heldubada hobe. Batek jakin !

* * *

Badinet bi maite, bi-biak Okzitaniako haranetako (Valadas Occitanas) eta  eskualduntzen ari dira. Kantore bat eriden dine eta izigarri laket: Aitorren hizkuntz zaharra. Ezin hobeki kantatzen dine: Aitorren hizkuntza zaharra nahi dugu zabaldu, munduaren aurrean gizonki azaldu... Oraiko irakasleak jatorrizkoa erakutsi diete eta neskok eskuaraz otoitzik ez, baina zerbaixka erraitekoz gerotan eskuaraz eta okzitanieraz. La Polla eta Hertzainak ere baditine maite ohaideok. Aspaldion, Bergararat jotzen dine: bertan Pol Pol.

* * *

 Arnasa betean, eskualdun neska pornoak, oro maitagarri, zein baino zeinago.

* * *

Etengabeko prozesu baten emaitza da gure lana. Halaxe mintzatu zen Assa, irakurri baitzuen BERRIAn solas bat eta berebiziko perpausa iduritu zitzaion adierazi beharraren adierazteko. Eta gure Assa berak egin azken filmaz ari zen: berenaz, filme pornoa zen, hain ona halako sari edderra bildu baitzuen: urrezko ezpainak. Eskualdun pornodun. Bigarren sariak Serora beroak deitu filmak bildu zuen, kontakizuna Gorrebustoko Etornek egina. Halako serorak elkarrenganat biltzen baitziren ororen ixilik biluzgorririk otoitz egitekotan; izigarri goxatzen ziren hala: Jinkoa senditzen zuten, haren ondoa eta horrek atseginez betzen zituen. Alimaleko besta herenegungoa.

* * *

Eskualdun sexu langileak indarberriturik atera dira Elkarjotze deitu batzarretik. Berau azkarrago izaiteko gunea izan da. Egitarauari berebiziko iritzi diote parte hartzaile guziek. Han ez zen eskasik. Ederki ari dira moldatzen fatxien eta muturreko ponteigelei aitzi; berauen gizartea zapartatzen ari.

   Egoskor ari dira atxikitzen.

   Arnasgunea izan da. Bertan ez fatxirik ez muturreko ponteigelik ere. Oraino ere bada halako gune likitsik, bertarat beharreztenkeriarik heldu ez denik, bertarat beharreztenkeria-ekarlerik heldu ez denik: kanpoan bara ditela halakoak, kanpoan eta aldean asko kutxa polboroi karratu, zaharmindu. Eiha, eiha.

* * *

Amontegin ibiltzeak bizitzeko modu bat ekarri zigun, eta bapo ibiltzen ohi gitun hainbatekin amontegin, hainbateko digun xantza, hainbateko xantza zinezkoa, baiki.

* * *

Sasoian gutun, sasoiko gutun; begiratu egiten gitine, kirol egiten digun. Hau luzarako bada, bego.

* * *

Xarmagarri bi baditinet maite bihotzetik; gainkatu egiten ditinet eta haien intziriak ni baitan ditun guziz erroturik, guziz sustraiturik: zoriona areagotu egin zidanate, eskertzeko baita, ori.

* * *

 Gogoko nesken baitako gogokoenak popaz gain, intziriak ditinet, haien intzirika ikustea dun. Horiek guziak !

* * *

Eskualdunok badugu bertze dokumental bat: Xikokari pijoak, IV. Berau ere eskualdun sexu neskei buruzkoa oroz gainetik: sentimenduak, pentsamoldeak, egunorokoak, arazoak, bizipoza... Bai lilitxo, ailart eta julisenak baita neska pornoenak. Mutilak gutti direnez, haiei buruzkoa llaburrago da, mementoan.

* * *

Eskuarazko zinema erotikoaren astean taloa edo pastetxa ere bada. Aimenge egile horietarikoa naiz. Halako dabantal xuria baizik ez dugu soinean; antxume gara, eta kitto. Edderki: zizpiltzeko beroa bada non-nahi. Panina hurran beti, baita garagarjusak ere, eta ere frutara. Sei neska gara, eta gurasoak tarteka sartu egin dira laguntzekotz. Tole saldu dugu. Ene kasuan, amak ez du batere laket ni horrela agertzea, aitak bai, baita anaiak ere. Eta ez sobera urrun, independentistak ari ziren, Independentista elea erdigunerat ekarri nahirik. Nik sinatu egin dut. Eta Arxuria ez hunki ! Asko muxu, ait´et´amok !

* * *

Ni ibiltzen ohi naizen karriketan hainbat denda eta ostatu izaiteaz gain, hamaikatxo areto ere bada: eskualtzale, giristino, langabe, zindikat, gazte, abertzale, feminista, artista, antzezle, hippy, ikastegi, sex-shop bat, putetxe bat eta bertze. Ni usu ibiltzen naizen bakarrak dira denda eta ostatu zenbaitez gain, eskualtzale, sex-shopa eta putetxea. Egun, lagunok putetxeko ostatuan elkartu gara: bertan juevintxo edo pintxo-pote ederra izaiten da. Zer nahi, no ? Ostalerra bizi-biziki maite dut, bertze neskok ere, baina ni maiteago nu. Eliza bat ere bada, erraitea ahantzi egin baitzait. Bertan ez naiz sartzen, eta bertan sartzeko aukera ukan dudan aldikal, kanpoan baratu naiz: doluminen emaiterat lehenbailehen arribatu eta kito, edo goresmenak bai, baina sartu ez. Izanez ere, ateo naiz.

* * *

Badut maite bat maite-maite dudana baina sekula santan ez naiz haren jabe izanen. Izanez ere, hobe nuke harekin ez elkartu: bikote- arazorik litzateke, batek jakin haren familian zer, batek jakin balizko haurrak nolako, batek jakin zoriontsu litzatekeen enekin lehenbiziko denbora iraganik... Batek jakin. Ez, et-et-et, ez. Hauxe guzia lankideekin mintzaturik, haiei zer nolakoak agitzen zaizkien. Ez, ez, ez. Gainerat, neska izigarri laket ditut !

* * *

 Eskual Herriko aurtengo Miss Bikinirat aurkeztuko naiz. Herrian denek erraiten didate, denek, mutilek ere bai. Halakotz, aurkeztu eginen naiz.

* * *

Gaur, nihaurk eginen dut lo. Ohaiderik ez. Bada batto osaba hil zaiona, lan istripuz hil ere; bertze battok eguna gaizki eman du, sabelean min, eta ez zen atera behar, berbera nahi zuen; bertze batto kanpoan zen; bertze batto bakantzatan... Zinemarat joan naiz. Osage-hiltzaileak deitu filma ikusi dut. Kuadratu egin nu. Gero, Alde Zaharrerat joan naiz. Lankide zenbaitekin elkartu naiz. Bik gogatu nahi nindute, baina lankide dira: izigarri maite ditut, baina ez. Balekibale. Dantzatu, aldiz, bai, txoil eta lazki dantzatu gara, eta, oroz ginetik, El roce de tu cuerpo. Etxerat joan ditut, hordi arrailak ziren, amoros-amoros. Etxerat bidean, etxeko gogorik ez eta hurbileneko putetxerat joan naiz, bertan usaiakoa naiz, putaner nuzie, eta harro nago. Bi garagarjus, libro ziren lilitxo lagun maitagarri batzuekin hitz erditxo bat eta etxerat haiek lana bururatu eta denak zein berean utzirik. Eta etxen naiz, aspaldiko Poldarken borzkarren atala lagun baita orai alkoola ere lagun, loak hartu behar nauela... Kito...

* * *

Egun xikokan ari izan naizen neskak xuri dira eta afrikartako daukate beren burua; izanez ere, kanariar dira eta harro senditzen dira beren burua afrakartako daukatelakotz. Are, sekuentziari izena eman diogu Eskualdun bat bi afrikar artean. Sotaventon gainkatu ditut, bertan milikatu dizkidate uzki-buztanak. Afrikan izan naiz astebeterentzat maitagarrizko neska tirriagarri beti ere gogoangarri horiekin. Izanen dugu elkarrekin egoiteko bertze aukera bat, izanen dugunez !

* * *

Urria izanagatik, zizpiltzeko beroa badugu. Zorionez, iragan astean euria eurrez egin zuen. Igande da eta bi mutilekin jina naiz urtegirat. Bi mutilok emazteki-oin edo zangoak kitzikatzen dituzten horietarikoak dira, ene oin edo zangoek beren lizunkeria iratzarrarazten eta sustatzen dituzten horietarik. Eguna gogoangarri ari zait: luzaz milikatu dizkidaten oin edo zangoak, nahikara milikatu ere.

* * *

Neska xikokariok elibat gara, boti eta baltsan ari gara eta izterbegiek ez gituzte menperaturen, ez eiki !

* * *

Usaiako biluzle belartzerat joana nun eta bertan bazitunan eskualdun neska pullit elibat biluzgorririk, infinizio bat pikarraigorri, bazuna orobat garagarjusa ausarki, udako ttanttan ere; bazunan hamaikatxo solas eder, baita txalupa bat edo bertze halako itzuliñoaren egiteko; poza, bizipoza bazuna, itzal eta ekheerri, baita neska bat berri emaile -berau bikinia soinean- halako galderen egiten, kameraduna mutil eta larru has; neska batzuk bazituna dantzan eta jauzitan, sagarrak goiti eta beheiti, goiti eta apal, bazitunan, gero, neskak aantxu oro ixtapea aratz; han ez zen eskasik, maiteok, ziek baizik !

* * *

Eskuara bazen eskual estatuaren igurikan eta hunat hemen eskual estatua, atzodanik hain xuxen ere. Nik hogoi urtetan egin diot batzarri, ez Eskual Herrian, preseski, bai bainaiz heben, Afrikan, lanean ari. Alabaina, egin dugun azken ekoizpen pornoaren bururatzen ari gara; egun, hirur beltzek gainkatu nute eta bihar-etzi besta. Internet bidez jarraiki gitzaizkio estatuaren eraikitzeari. Gure poza ikurrina eta bertze sei zapiak haikatu direlarik ! Izanez ere, baziren egungo hirur xikokakideen buztanak bezain haikaturik, ori. Herrian halako okzitaniera ikastegia zabaldu dute eta izena emana dut: ordinagailu bidez ari naiz ikasten, bihar-etzi buru-belarri, uzkia zegoen-zegoenean parako zaidan artean. Ait´et´amek ez dute huts egin: Iruñean izan da. Bertarat, mundu bat bildu omen da. Munduko teleberrietan berri nagusietarik batto izan da. Bejondeigula eskualdunoi ! Bejondeiola Eskual Herriari !

* * *

Palestina sufritzen ari da, eta ni, aimenge, goxatzen. Hortxe dira gogatu ditudan hirur mutilak zokitonaren gainean zerraldo, astozuriaren gainean lo. Ederki jorratu nute, ederki gainkatu; haiek goxo ni bero. Musikara lagun ukan dugu, eskual musikara. Noiz goxatuko ote den Palestinara ni goxatzen ohi naizen bezalaxe ! Ni, aimenge, banaiz, bizirik naiz, neronen burua defendatu egiten dut batzuetan eta beti badut holaxe jokatzeko dretxoa. Eian Palestinak noiz !

   Gasteizko Lakua deitu txandrian, Telefonika ondoan hotel bat zabaldu dute eta honat etorri ditut hirur morroiak, laurok akort eta haiek ohatzean eta ni komunetan; gainezka eginik honen erlaxatzen naiz, komunetarat jin beharra ukaiten naiz, kakiterat. Zorionez, sabela halakoetan askitto hutsik ukaiten dut eta deus gutti, sundarik ere ez, eta xahu eta garbi bihurtzen ohi naiz xikokakideen arterat.

   Kateari eragin diot eta pausatzerat berriz ere. Haiek badute galtzoina soinean, baizik eta hobeki egiten baitute lo galtzoina soinean. Ni pikarrai naiz eta halaxe izanen naiz karrikaratu artio. Biluzle naiz, laket dut biluzik egoitea. Izaitez biluzle, eta egoitez halaxe nahi nuke beti. Ezin, baina. Ez da hilgarri.

* * *

Aspaldi hunetako buztanak hain dira handi, ez dizkidate uzkian sartzen -uzkia askitto nasai ukanagatiak, zenbat aldiz emaiten didaten popatik-. Ez, nagi, eko. Eta ez da arazo. Ahoan baizik ez, doi-doia baina. Halakotz, milikatu egiten ditut halako alimaleko buztanak, ttuztatu, eta iduriak zeinen itxuroso hola ! Ikustaldiak goititu egin dira.

* * *

Banaiz eta oraino ere izanen naiz. Esperantza horretan nago -minik ez- hondartzarat jin naiz, hainbat egunentako jin ere. Bertarat bizpalaur liburu etorri dut, egileak Aitor Arana, Xabier Olaso, Ramón Etxezarretaren Hiztegi Erotikoa eta Sex Errotik deitua, biok azken filme llaburraren idazteko lagungarri.

   Izanez ere, sosak baditugu eta oro bada hasteko prestik. Bi neska izanen gara eta hamaikatxo mutil ibiliko zaizkigu inguru-minguru. Murgian bada eta bertan bada leku bat basurdeak dilindan kokatzen dituztena. Bertan dugu eginen egitekoa. Prefosta: udara da eta beroa izanen, neguan ezin eta.

   Bi neska izanen gara. Biga, bida, bide. Biok raburo, bata Bastidakoa eta bertzea lehenago Biasteri eta orai Guardiakoa. Ni Bastidakoa naiz, bertan, Gasteizen, Sartagudan, Iruñean, Lesakan, Bidarrain eta Xiberoan eskualdundua. Bertze neska, Zaloa, Arbonako Aranzola Segi Hola deituan eskualdundua, baita noizbait Arantzako barnetegian ere.

   Denok gara sasoi betean, osagarri arazorik ez eta karraskan ariko gara, jo eta ke ariko zaizkigu morroiak, emanahala emanen digute, hazia ausarki bilduko dugu. Halako goiza izanen dugu eta eginbidea eginik, urtatu eta ostatuko jatetxean bazkalduko gara. Eguna prefosta gogoangarri izanen, izanen denez !

* * *

Ongi ibiltzeko, gogoa aski eta guk gogo gutti ez, ez preseski !

* * *

Larrazkenean, zuhaitz adarrak hasten dira intzirika. Ni ez. Ni udan naiz hasten, bedats´azkenean, hobeki erran.

   Zeinen goxo supazter xokoan ! Haiek eta hirurok. Tapiza lurrean hedaturik eta bi-biak biluzgorririk... Ez dira bertan, ene gogoaren baitan baizik. Larrazkena da. Larrazkenean... oihanak baizik ez intzirika, eta bertze jende batzuk. Ni ez. Ni altxatu egiten naiz, gorde: ipuinberriak, hamaikatxo filme, ordinagailua...

   Udan, bero ziren, bero guziak, ari izana naizen guziak; ekheerritan bero, prefosta, baita gerizapean ere. Porroia errekaren hegian. Hura haren hartzerat joan da eta bidean bizpalaur argazki egin diot. Porroitik edaten ari zirelarik, bizpalau argazki ere bai, lepotik goitikoak: goiko hortzagin guziak nahi nituen hartu.

   Geurtz, ondoko udara eta aurtendanik geurzdara aunitz eki eta euri, berau geroago eta guttiago baina.

* * *

Ilili, Lilith eta Ayesha gara. Eskualdun gara. Hementxe gara berriz ere. Kateak ez du etenik. Sarri, hamar mutil sartuko dira eta zernahi eginen digute. Ezin hobeki ibiliko gara. Lansari pullitak ordainduko ditugu, eta are pullitagoak irabaziko.

   Intziriak ditugu aments, berauetarik bizitzea. Mementoan, betetzen ari zaigu.

   Ororen aitzinean, teiuok teiu. Gu larrutan ari gara, eta zu ? Usu ari izaiten al zara larrutan ? Kontakizunak eskuaraz idazten ditugu, erraitekoak eskuaraz, eskualdun onomatopeia eta guzi. Halaxe.

   Iragan astean, halakoa egin genuen, baina oro neska, neska neskazale, urrixak oro hoga; oraikoak ordots eta iragan astekoak urrixa. Zernahirekin ari izaiten gara. Zein-nahirendako egiten dugu egiten duguna. Bizitzeko egiten dugu. Laket dugu, maite.

   Egundainoko ekimena beti ere ! 

   Ontsa balio dute, horrat !

   Gonbidaturik zaudete. Ikus eta txa.

* * *

Badago zer aldatua: puritanokeriarik ez.

* * *

Nik gogoko neskak airez, idorrez eta itsasoz gaxokatzen ditut. Haiek intzirika ihardesten eni.

* * *

Eneki elki ziren oiloak galdu egin dira bidean, urrun ez joanagatik. Urrun ez; izanez ere, G/asteizen naiz eta Iruñetik heldu. Ikasterat jina.

   Telefonika aldeko etxe batean bizi naiz, goiko solairuan, atikoan; iragarkia ikusi nuen eta jiten lehena izan naiz. Bi mutil baziren eta hartu egin nute. Etxeak zabaltza pullita badu eta ekia aantxu egun osoan.

   Batzuek badute aments Iruñerat ikasterat joaitekoa, NUPat, kasu. Enea Gasteizat zen eta hementxe naiz. Lan ere egiten dut. Iruñea ere banuen egiten.

   Lana. Youtuben ageri naiz, beti ere bikinia soinean eta beti ere bortu-erreketan. Bertan, harat-hunat, ekinean eta pausuan, janari zerbaiten adelatzen ere agertzen naiz. Hirietan ere agertzen naiz zenbaitetan, Iruñean, kasu. Bikiniaren bularretakoa soinean eta unangaltzamotxetan, tongak jauntzirik. Rochen, Laban, Zaldi Zurin, Mesoian... Heben, Gasteizen, bideo llaburra egin dut hola Alde Zaharrean, Garraxi aldean, Kutxin beti ere, Hala Bedin, belzturik, urtegitik edo igerilekutik sartu berri gisa, eta halako turrustako ederraren klikatzen ari; anartean, halako deia biltzen dut eta eskuaraz ari izaiten naiz deitu duenarekin. Irriak egiten ditut eta hola. Ondoko bideoa Bastida gaineko Toloñon eginen dut, baita Bastida aldeko Ebro ibaian ere. Alabaina, Bastida aldeko Ebro aldea askitto ezezagunik da.

   Eta ikasi ere eginen dut. Ait´et´amak Iruñean lanilat, baita anai-arrebak ere, maitariak orobat eta ni goiz eder ikasterat eta ahal dudalarik Arabako Errioxarat. Ebro ibaiaren hegian urtatu eginen naiz, Youtuben zentsurarik gabe agertuko banaiz halako xukadera izanen da erdian eta ene gunean biluzgorririk agertuko naiz. Ez da lehendabiziko aldia izanen: Iratin ere halakoxea egin nuen, baita Bidarraiko Baztanen ere. A, zenbat ikustaldi bai batean bai bertzean ! Toloñorat eta Ebrorat etxeko kideekin eta haien neska lagunekin joanen naiz: haiek berek nute grabatuko. Urriaren erdialdean elurrik ez baina ekheerri ukanen omen dugu. Orduantxe gara joanen. Oro prestik da, oro mintzaturik.

   Etxeko kideak gisako dira, ezinago gisako. Laket ditut, maite nute. Elkarrekin badugu zertxo egin. Llaguntsak ez dituzte jeloskor.

* * *

Miraz nago, mira handiz, zenbat neska zinez maitagarri den neska porno, nolako saldoa; eta zer egiten duten, zer egiten dieten, nolako mirariak; mirariak nolakoak: zer egiten duten, haiek zer duten egiten. Miraririk mirari. Ororen aitzinean, argi handitan, zernahi-nolanahika ahalkegabe, ezinago ahalkegabe, hainbatekin, hainbatekin batean, haienbatek eta hainbati batean, binaka ere bai, bertze neska batzuei ekinean orobat. Ederrak, gero !

* * *

Lagun bat badut, izena ez baitut idatziko, neskazale porrokatua baita. Delako lagunak izigarri maite ditu Pinteresteko neskak eta hainbat argazki haitatzen du. Noiztenka ihardespena biltzen du: Zerorrek haitatu argazkietarik hirur argazki haitatu dugu guk, demagun. Halakotz, lagunak argazki horiek zein diren ikusi eta halako iruzkina egiten du, beti ere erronkarieraz, zaraitzeraz eta halako euskalgkietan egiten, xibereraz, hegoaldeko goi nafarreraz, aezkeraz...

   Halaxe jokatzen ohi da, eta nik badakit neronen begiez ikusi dudalakotz, non eta Garderen, berean, bereko ohean hura ohaide, ohaide goxoa, nolanahika ibiltzen bainu. Adexkide kori anitx agrazei diezt, anitx moite diezt.

* * *

Chicas bonitas. Aimenge ere bai.

   Halaxe erraiten zuen Kojon Prietok bere egundainoko kantore horietariko batean. Hain xuxen, orai berean ari gara entzuten tarrantan ait´et´amak eta hirurok. Haien bila joan naiz hondartzarat. Astebete eman dut haiekin eta itzulian gara.

   Ait´et´amek Iruñean ikasi zuten, NUPen hain xuxen ere, goiko eraikinean. Bertan zuten elkar ezagutu. Aita Bastidako eta ama San Vicente de la Sonsierrako. Bi-biak ziren eskualdun eta Iruñean bizitzeko eta lan egiteko amentsa ukan zuten, ukan eta bete, beti ere haien burrasoeri esker. Iruñerat lekutu ziren eta bertan laketu eta aimenge bertan sortu nintzen. Halarik ere, harreman handia badut haien sorterriarekin ez ezik, Gasteizekin ere. Bertakoak ditut jokatzen ditudan lagun gehienak, Iruñean ikasle baitira, oro NUPen ere.

   Astebete eman dut hondartzan burrasoekin eta orai botüran gara, orai Potatu entzungai. 

   Ez dut nutil bat ere gogatu; egi-egia erran, ez naiz sobera entseatu. Batto edo bertzeño gogatu nukeen entseatu izan banintze, baina gogorik ez: nahiago nuen egunaz ekheerritan izan eta gaian burrasoekin hor gaindi eta etxerat. Zera egiten nuen, gogatu ez baina kilometrarat bazen biluzle hondartza eta bertarat joaiten nintzen halako turrustakoaren hartzerat; gero, burrasoenganat eta hirurok hamaiketakoa egiten genuen hondartzako hurbileneko ostatuan. Biluzle hondartzan ni ere biluzik baita bertako ostatuan ere, uzten baitzuten eta bertze hondartza hunetako ostatuan sagarrak agerrean, uzten baitute. Arren, askitto beltzik heldu naiz Iruñerat, eta badakigu hondartzako belztasuna pullitagoa dela ezen ez igerilekukoa.

   Harat, Donnay ere badute burrasoek kaxetean. Y sus mujeres parecen flores de un bello jardín. Aimenge horietarik, ori.

* * *

Lagunek eta laurok egiten ditugun filme porno laburretan, mintzatu ere egiten gara, eskuaraz beti, eta eskuaraz barra-barra. Egitasmoari jarraiki egiten gitzaizkio.

   Lexikoa jorratzen dugu, barneratzen eta eian, ba: ekin ! Gu beti prestik.

   Zerak ibiltzen ditugu oroz gainetik: Hiztegi Erotikoa, Sex Errotik, Elkarrek eta Txalapartak argitaratu liburuak, bertsolari batzuek argitaratu bertsugintzako hiztegi teiuari buruzko liburukiak, Ostiela, Xut, Euskaraldia, Euskalporn, Eskual Herriko satiro-ninfomanek argitaratuak, Lilith taldeak argitaratu liburua, Gauerdiko Teila... Haboro orobat, bixtan dena; gonbarazione, erlisionezko testuak hartzen ditugu eta haragiaren bekatuei buruzko halako aipua delarik, berau hartu eta ifertzinazko zentzua emaiten diogu. Zernahi, nahi hainbat. Alokutiboa ere ibiltzen dugu. Badakigu eskualdunek orori egiten diotela kasu, hamaikatxo eskualdunek ikusten gituztela, trumilka, inobreka, samaldaka, elemeniaka, tole... Zernahi gisaz, aunitzez erdaldun gehiagok ikusten gituzte eta haiek eskuarari buruz futitu egiten dira, prefosta, eskuarari muzin eta zaputz. Normala da: zer egiten dugu eta kito. Eta zer egiten dugun: zernahi, elkarri zernahi; niri mutilek usu urtxuri, eni mutilek ardura uzkin pott; nafarrilarra ba ote dudan ez dakit, hain baitut janik ! Nik mutilei ahoan potta aitzin bertan ttu eta, hoba ez, buztanak irents eta irents, klika eta klika, gainezka eragiterainokoan. Nik gainezka neronek egiten ohi dut eta mutilak eni soz dirade. Halaxe eta halakoaxean usaian. Haboro orobat, baina ez du balio hemen horien berri jakinaraztea. Sar gure gunean, q kalitaterik ez, Argiak saririk, Bai euskararik saririk ez, baina askitto merke da. 

* * *

Aimenge banuzie hondartzarat nahiz igarigkagiarat zein errekarat edo urtegirat bakarrik joaiten diren horietarik batto. Ez gara tole, guttitto baizik.

   Bikiniaren kuleroa aski llaburra badut eta bularretakorik ez, kasketa buruan, ekitako begi lagunak eta goxa nadin tenoreaz, balia dezadan tenorea !

   Bo, nihaur ez, gezurra erran dut: beti heldu naiz norbaitekin, bakar batekin zenbaitetan, birekin edo bertze zenbaitetan. Zeinekin eta etortzen ditudan liburuen baitako pertsonaiekin, komikiren batekoekin ere batzuietan.

   Uretarik hurran emaiten ohi naiz eta uretarik erraz ikusten ditut eneak.

   Igarikagian banaiz, uretarat sagarrak agerrean joaiten naiz -ez ahantz, gero, bularretakoa ez dudala ibiltzen-, glazaren hartzerat ere hala; ostaturat ez naiz joaiten: nihaur banago ez, eta norbaitekin banago bai, eta bularretakoa jaunzten dut, noiz eta sartu aitzintxean, erran nahi baita, bide osoa egiten dut sagarrak dilindan goiti eta beheiti goiti eta apal. Ahalkerik ez, arazorik ez.

   Badakit ageri naizela ordinagailuan, filmatu egin nautela, argazkiak egin dizkidatela. Ontsa futitzen naiz. Ezin ekidin eta zein-nahi ikus nazala zienen naizen tirriagarri, zeinen naizen sasoiko; iaz, zerbaixka sartu zitzaidan ezker oinzolan eta soroslearen baitarat sagar-agerika ere joan nintzen. Arazorik ez: neska zen, halako neska beltzaran pollit-pollita. Orduan, lagun batekin banintzen eta guziz amorostu zen sorosleaz, guziz kitzikagarri iduritu zitzaion egoera: ni aantxu pikarrai eta sorosle pullita gogaltsu karraskan ene ontsatzeagatik. Txoil eta lazki atxiki zuen gogoan mementu gogoangarri hura lagunak. Are, eian argazkia egin ziezagukeen galdegin sorosleari eta beronek baietz. Bizpalaur egin zigun, gu biok hortzargi, gu biok ezinago maitagarri gogo-bihotzetan bezala, bihotz-begietan, a.

* * *

Dausadana bazakusanat eta badun infinizio bat neska igerilekuko glazategian ttottoturik glaza milika eta milika, haboroxenak sagar-agerika. Bazakusanat hori guzia, saldo hori guzia eta gogoaren baitan atxiki dinet eian betikotz, sekulakotz, jagoitikotz eta eternidade guzikotz ukanen dudan iduria. Komikiegile nun eta iduri horren marrazterat orai berean hasiko. Has nadin, arren !

* * *

Larrazkeneko aro beltza hasirik da eta kito bikiniak, sagar-agerika ibiltzea, popabixtero izaitea, ekheerritakoak, uretakoak... Udako usaiakoak ttutt, attu eta etxeko ganbaran sartu naiz bertako goatzetik bedats´azkena artio ez jalgitzeko asmotan. Eta denbora luze hunetan guzian harzara hartuko ditut betidaniko liburu erromantikoak, betidanikoak eta eskuaratu berriak, eta haien baitan pulunpatuko naiz, plunp, pixamara jauntzirik, goxo-goxo zapi zuritan txit bero. Izaneuntzu ondoko sasoi beroa berriz ere arropa guziaren eraunzteko. Izanen ez da, ba !

* * *

Astozuriaren gainean mutilak egotzi digun ahizuria bi neskok partekatu egin dugu, gostu-gostuan partekatu ere, e.

* * *

Gu euskaraz gara, baita guhaur ere. Hain xuxen, gure sekuentziak pertsonaiak mintzo badira eskuaraz dira mintzatzen. Eskuaraz eta kito. Eskualdunak dira arizaleak oro; Eskual Herriko eskualdunik agertu ez eta bertze herrialde batzuetakoak agertu dira, neskak oroz gainetik eta barnetegian ari izan dira, Lesakako eta Arantzako barnetegietan. Eta orai badira eskualdun eta eskuaraz erraiten dituzte erraitekoak, eta badakite zer erraiten duten. Ahoskera hobetu behar dute, baina ez da entraaleko haien oputza: kalipurik ez dute ments, ez eiki.

* * *

 Eskualpornek ekoitzi idurien Eskual Herriko ikusleen bi herenek larrutako denbora areagotu egin dute; ikusleei maitariak gehitu egin zaizkie. Hots, Eskualdunek jende gehiago gogatzen dute, jende gehiago jokatzen ere. Aimenge atzo neska bati lotu nitzaion: hitz erdiño bat hari erranik, eian jinen zen biharamunean biluzle belartzeren baterat eta baietz, eta eian bertze neska bat jin zitekeen eta nik, prefosta, baietz, bai, ua, baiko, eta hementxe gara hirurok: haiek uretarik idorrean sartu berri, xukaderan etzanik, larrua ñir-ñirka.

* * *

Gasteizen eta Iruñean badira bikiniegile bana. Halakotz, bedats hatsarrean, karrika parrasta bateko hamaikatxo lekutan badira argazki neska batzuk bikinia soinean ageri direnak. Lagunek bizi-biziki maite dute hiria bedatsetik harat: non-nahi eta noiz-nahi ikusten dituzte neska eijer elibat bikinia soinean.

* * *

Egun izana da Palestinaren aldeko manifestazionea. Ibilbidea usaiakoa izan da eta jin naizen lagunek askitto maite dute; izanez ere, bidea badira laur linjeria denda eta bi sex shop: neska aunitz erdi biluzik ikusmenean. Gainerat, lagunek maite dute nik halako argazkiak ikus ditzadan, neroni ikusten nute halako argazkiei soz: horrek izigarri kilikatzen ditu. Nik gogotik egiten dut: argazkiak pullitan izaiten dira, neskak pullitak, egoera pullita eta haien adiskidantza pullitena.

* * *

Lagun batek lekuak hustu egin ditu. Lagun bat lekutu behar da. Berau, hemen, Eskual Herrian, engoiti laketurik ez, eta badoa,  kokorreraino eta leporaino aserik joan ere. Badoa eta kito. Zeelanda Berrirat. Urrunago ez dut uste joan daitekeenik. Aireporturat etorri dut. Ahoan potta nik hari luze-luze: mihia uzkiraino eta itzulian sartu diot. 

   Johan da ni izan ezik gainerateko neskak maite ez dituelakotz, esperantzarik ez duelakotz, oharturik delakotz enganatu zela. Joaki da barrikadaz alde hunetako neskak interesatzen ez zaizkiolakotz. Lehen, badakin, zein-nahi manifestazionetan izaiten nindunan, hainbat taldetan, milaka bilkura... eta neska-zurrean askitto ongi, arras ongi boladaren arabera, udan oroz gainetik; orai, baina, feminista bilakatu ditun, izurrite hori sartu zaien; bertzaldeko neskak ez ditinet nahi eta alde hunetakoak feminista, eta feminista eran ageri direlarik jasanezinak ditun, diskurtsoan hasten direlarik, ele bitxi eta guzi, ezin jasan: bertzaldekoak bezain pairaezinak ditun, serorantzeko hutsak ditun, putzandi, kaka loratu, kapar... Bertzaldekoak batzuk baditun fatxi hola ageri ez direnak, edo fatxi holaxe ageri direnak bertze batzuk; bertzalde, baditun gorri itxurakoak, baina ez dira gorri eta Eskual Herrian luzaz ahatei igerikan irakasterat entseatu zitunan, aukeran fatxiak bezain fatxi agertzen ohi zirenak; eta baditun Alderdikoak, hirurotako Alderdikoak eta bertzekoak, berauek eskuararen aurkako, Eskual Herriari aitzi... Tta ! Baditun ponteigel eta bertze erlisionezkoak non-nahi estalirik, ahalketiak... Zionistarik ere agertu dun aspaldion ! Pentsa, beraz. Ttattiko ! Halakoxeak oro eta, azen ontzeko, orai feministak: berauek ere nahi ditine gure toki eder guziak abilki bildu, guziek kaka eta: ez niagon haiei. Tirrit ! Puies ! Pues ! Utrimque roditur. Ez nun deus ere, ja ere, fitsik ere ez, ororen buru, burrasoak galtzaileen seme-alabak zitunan eta ni ondokoa. Banoan. Alea iacta est. Eskarrik anitx, no !

   Urrun badoa. Gogoan dut, haren hutsunea nabari ene Robert Neville. Ez da ohartu ni banuela edertasunaren iduri gizarte hunen ilunpean; argia etorri diot haren ilunpeari, baina ez nezakeen argizta. Ze nahuxu ? Eian zer: poztekoa balitze !

* * *

Egun, neska batek gogatu nahi ninduen. Pullita zen. Ostatu batean ginen, ni mahai batean ttottoturik turrustako ederrari ekitekotan. Ez zegoen sobera jende, eta jende gehiena neska, udako neska. Eneganakoa bertze neska batzuen artean zen. Oro zein baino zein pullitago. Udara da. Zelako neskaren solasak atxiki egin ditut. Solas atseginak ziren. Gogatu nahi ninduen. Atxiki egin dut. Aurka ari izan balitzait bezalaxe atxiki dut. Zorionez, aurkakorik ez, aitzitik baizik. Halarik ere, ez nengoen hari: entzun egin dut, kasu mikorik ez eta zera erran dekot: Ttotto zaitezkete hemen. Ni banoa. Turrustakoa artean gustaturik ez nuelarik ere, edaterat hasi eta gustatu eginen zitzaidalarik ere, baina nahiago nuen lekuak hustu, lekuak hustu eta bertze ostaturen baterat joan.

   Egun, bederen, halaxe izan da. Bihar, baina, batek jakin nola.

* * *

Lagun batzuek guhaur, eskualdun urdaxka maitagarritako gauzkaten neskok gitixie maiteenik, i.

* * *

Barda intzirika ari izanikako emaztekiek idena dute, norbait badira

   Iruñean, Gasteizen eta Baionan bada talde bana izena baitute Atsegin Handiz. Emazteki taldeak dira, amontegin bapo eta ardura ibiltzen diren emazteki elibaten taldeak. Haboroxenak gizunekin ibiltzen dira. Gizunek zoinen eijerki libertiarazten dituzten plazaratzen duten, emazteek orobat. 

   Ni berri emaile naiz eta emazteki horietariko batekin mintzatu ondoan lagun zenbaitekin elkartzekoa nintzen eta hotel baterat joan naiz haiekin  amontegin bapo ibiltzerat. Nik ez dut ordaindu. Trukean, utzi diotet ixtapearen biloen ekentzerat; ekendu, urtatu eta oro ziren eneki ari izaiteko prestik.

   Ni intzirika, intziririk intziri usu eta ardura ari izaiten diren mazte horietariko naiz. Kori kola onki tzu. Aitak halaxe erraiten du zerbaixkari untsa deritzan aldikal. Laketu zen herriko eskualdunek halaxe ere erraiten ohi dute hari entzunik. Delako herria Bastida da, Arabako Errioxakoa. Kori kola onki xu ere erraiten du, eta baita bertze aldaki batzuk ere.

* * *

-Zertarako ibiltzen ohi dun korpitza ?

   -...Bertze zerbaixka gogoratu artio, nik korpitza ibiltzen dinet, ibili izan dinet aspaldi huntan begiraturik izaiteko; alabaina, eri eder izan nun eta burrasoek begiratu nine, anaiek, lagunek, maitariek ere bai... Oro nine begiratu, azkar begiratu ere. Maitariak aipatu ditinet eta erran behar dinet korpitza ibiltzen dudala neronen burua haiei eskeini eta nahikara gainka nazatentzat... Burrasoekin gostu-gostuan izaiteko; usu egoten nun heiekin, anaiekin baino usuago. Lagunartean usu ibiltzen dinet korpitza udan larru has egoiteko: izigarri dinet laket heien artean biluzgorririk egoitea, asko argazki badinet ni biluzik ageri bainaiz eta haiek jauntzirik. Irakurtzeko... Aspaldi hunetan hamaikatxo kontakizun teiu ari ditun argitaratzen eskuaraz eta oro ari nun gaintitzen, orobat hamaikatxo filme porno eskuaraz eta oro ari nun ikusten... Komunetarat usu joaiteko ere; izanez ere, badut sabela gaizki eta kapixtokia beti behar dinet eskuragarri, zangarteragarri,  buztan ederrak behar ditudan bezalaxe.

* * *

Lagunek biluzgorririk agertzen nute.

   Joaiten ohi garen biluzle belartzerat, pattarrari goiti tarranta utzirik, lagunak bainujauntzia soinean joaiten dira eta ni pikarrai. Halaxe heltzen gara zelairat eta halaxe ikusten nute bertakoek, nute eta gituzte. Halaxe senditzen niz zoriontsu. Aspaldion bi neska jiten dira glaza saltzekotan; bi-biak ibiltzen dira jendartean  pikarrai orgañoa goiti eta beheiti, goiti eta apal. Txalupaz jiten dira. Txalupa hegian uzten dute eta haiek idorrerat jotzen orga eta guzi. Heiek berek egiten dituzte glazak eta goxo-goxo dira, segurki azukre gutti dutelakotz, gozo ez direlakotz. Nik unr glazak ditut maiteenik.

* * *

Jesu Kristoren partea ari naiz egiten; pikarrai naiz eta infinizio bat serora badut inguruan belauniko eni beha otoizka. Apezkupiak baimena eman du guri, antzezleoi. Arrapizturik niz. Maria Maddalena agertu egin zaut. Hura eni. Hurran, bada etzaleku bat eta Mariak haraxe gidatu nu, eskutik heldurik gidatu ere.  Bertarat baikoz, bertan lagundu nu etzaterat; ni etzan, hura gurtu eta potta eman dit ezpainetan, goxoki eman ere begiak hetsirik; potta eman eta mihise batez estali nu. Argi handia bazen. Orai, gutti. 

* * *

Hirur llaguntsak. Hirur llaguntsa baditut hainbat gisatan agertzen baitzaizkit. Egun, gonbarazione, eskualtzale gisa agertu zaizkit; izanez ere, izan dira eskuararen aldeko manifestazione batean eskuararen aurkako epai bat kari; manifestazionea bururatu eta berber lekurat itzuli dira bertze manifestazione bat hasi behar baitzen: bertan feminista gisa ukan ditut. Bo, to, bihar artio, eztia ? Halaxe mintzatu zaizkit joan behar ziren bigarren manifestazionerat partitu aitzin. Bai, bihar artio, no ! Bihar urtegirat joaitekoak gara; bertako zein alderditarat joanen garen  hirur llaguntsok ukanen ditut bikinidun eran, sagar agerikakoan edo biluzle eran. Lehengo egunean, teiu eran ukan nituen, izan baikinen sex shop batean, bertan dvd batzuk hartu eta haien ikusterat joan baikinen, gainerat, kanpaia jo nezan nahi eta gogo biziz agertu nintzaien kanpaika. Ixuri xuria itoteka ez zuten klikatu, ba ! Bi aldiz nahi zuten eta bi aldiz ukan. Anartean, pikarrai atxiki ninduten. Ni lorian haien artean ! Nik zera baizik ez nuen haien aldetik nahi: antxume egon litezela, ortainzurik edo ortozik. Bai baititut neskak ortutsik edo tongak edo sandaliak soinean kilikaturik izaiteko askitto, o.

* * *

Lanetik elki, etxerat joan, bertan sar baikoz pikarraitu eta plunp ! Sorterrian, baina, elur ari du. Urtats eguna gabe joanen naiz harat. Anartean, goxa nadin lanaz, lankideez, jendeaz, etxeaz, uraz, garagarjusaz...

* * *

Serora sena badugu han eta aitzina ari, taigabe ari, bararaztekorik ez. Serorantzeko neskak geroago eta gehiago dira. Horrat, horrat izurritea ! 

   Halako neskek badute xikokan ari izaiteko gogoa beila. Gaitz hori ez da gurean sartu, oraino ez, baina hedaturik da aantxu hunaino.

   Alderdi honetako neska gehientsuenak limuri dira eta ni dohatsu haien artean. Halarik ere, batek jakin ondoko belaunaldikoak nolako

* * *

... Xedea hauxe dun: Pornografia bazterretik atera eta gure egunorokoaren erdigunerat ekartzea.

   Ororen buru, denon artean eta sarean sorturen dinagu lohigarri izanen den besta eta bide tirriagarri hau.

   Maitez.

   Egitarau orokorra: ...Idurien, solasen eta intzirien berotasunean goxatu, bidaiatu, amestu eta gainezka egiteko.

   Kolosala izanen dun, egundainokoa !

* * *

Galbideko neska horietarik gara. Galbidean gara. Ziegetan ahantzirik ez, baina. Gaitz erdi !

   Bi kazetari jin zaizkigu solasterat. Gogo biziz hartu ditugu, batzarri botxa egin diegu: noizbait borbaiti halakoxe batzarria egin zioten Honddarbin, Donostian eta Bilbon. Arren, guk bi kazetariei halakoxea.

   Halakoxea. Non eta hondartzan; bertako alderdi bat biluzleondako da: muga-mugan izan gara, kazetariak hor eta gu heben, kazetariak bikinia soinean eta gu biluzik. Grabatu ere egin gaituzte eta emanaldian ez omen gaituzte lausotu behar. Halaxe badate, bego.

* * *

Egun badate aspaldion ari naizen zinemaldiaren azken filma. Beronek agertuko ditu begitarte garbi baitago atseginaren biltzen ari direnak; hamaikatxo emazteki-begitarte eta oro gozoro, atseginetan. Begitarteak baizik ez, ia.

   Iaz ere izan zen zinemaldi hau. Bigarren aldia da. Har atsegin, ño ! du izena. Hamaikatxo filme eta dokumental eta guzietan asko emazteki goxatzen ari. Arnasgune dira. Udan denez, agertzen ari diren neskek arropa gutti. 

   Udako hoberenetarik da: begian gozoro ari diren neskak eta ondoan gozoro ari diren neska horiei soz ari diren udako neska plaxent aunitz. Gogotik eginen nuen gainezk ahalez gero !

   Halako zinemaldiak edo direnak direlako haboro behar: neska aunitz atseginetan eta halako egoera aunitzetan.

   Antolatzailea Eskual Herriko Satiroen Elkartea izan da, EHSE, edo S.

* * *

Unibertsitatean asko borrokatu behar ukan genuen kideek begirunez ikus gintzatentzat.

   Izanez ere, gu laurok unibertsitateko ageriko teiuenak ginen eta ez ginen altxatu behar, eta ez ginen altxatu. Argi eta garbi: buru-belarri ari izaiten ginen, prestu ginen, ez genuen kiderik jazartzen, lagundu egiten genituen kideak, kultur ekimen batzuk proposatu genituen irakasleei... bo, zernahi egiten genuen eta teiu-teiu ginelakotz, ezinago teiu, ez genuena begirunerik hartze ? Tta ! Ttattiko ! Tirrit ! Bai, bost ! Bai, zotza ! Bo-borobo ! Ttuki-ttuki ! Mutilek bake santiuan uzten gintuzten: neska batzuek halako kaka egozten zuten eta nahi zuten gu erdian eman gintezen. Ezta pentsatu ere ! Bortxatu ere egiten gintuzten berek sortu gorotzaren baitan sar gintezen. Ezta hurrik eman ere ! Tole ziren,gu laur baizik ez, baina gure aldeko mutilak ere tole, baltsan, boti agertu ziren, neska zenbait ere bai. Orok elkarrekin oinperatu egin genituen, eta oinperaturik unibertsitateko ikasketak bururatu egin zituzten eta lekuak hustu, beraz; gure azken ikastaldia izigarri ona izanen zen: ikas, goxa eta liberti. Gogoangarri izanen zen. Hamaikatxo lagun eginen genuen, atxiki egin, zoriontsu izanen ginen: iragana ez zen damutarako izanen, e. 

* * *

Eskuara fokuen argitik at omen da. Bai, tamakez. Haatik, zenbait fokuren argitik at ez da. Alta, geroago eta gehiago dira eskuarazko pornografi sekuentziak eta oro argitan, argi handitan: ngehientsuenak neskak dira eta argi handitako larrutan ahalkerik ez, bixtan dena !

* * *

Aurtengoa sasoi perfektua izan da hasteko. Aurtengo udakoa esku-erakutsi ezinago ederra izan da. Laur gara. Laur neska gara, eta laur ekoizle ohartu dira guri. Haboro ari gara irabazten. Eta zer nahi ote genuen eta gure Eskual Herrian grabatzea, eta Eskual Herriko hainbat xokotan ari gara zernahi gifen egiten. Bihar azkena eginen dugu. Gutti-guttitan izan gara jauntzirik aurtengo udan, eta ez preseski hondartzan-eta izan garelakotz, ez eiki.

* * *

Aurtengo udako ixurketa kopurua handiago izan da. Haatik, ixuri dudan neska kopurua ttipiago. Hargatik, neskak oro beroago izan dira, gogaltsuago. Erran nahi baita, eskerdun nute, bai aurtengoek baita iraganekoek ere. Biba ziek oro !

* * *

Apa-laztanka usu, ardura apa-laztanka. Intziriak nik dakita zenbat. Entzun ditudan intziriak askotxo, ikusi ditudan bezainbat. Halaxe izan da. Halaxe da orai. Halaxe dateke. Halaxe balitze !

* * *

Asebetez bizi naiz. Halako xantza badut. Noiznahi ekheerritan, panina eta garagarjusa noiznahi, xikokatzen nuten nahi hainbat lagun, lana atsegina, baita lankideak ere, osagarria azkar begiraturik beti, burrasoak sasoiko, gerlate-gosete-izurriteetarik urrun, zenbat nahi libururen artean, igarikagian plunp eta bertatik jalgi berri...

* * *

 Gure grabazione guzietan neskon atseginaren lehenestea da funtsezkoena; izanez ere, gizonezkoek emaztekion atseginetan ikustea laket, baita bertze emaztekiek ere. Guzi-guziek dute maite emaztekion atsegina. Halakotz, gu goxa eta goxa ari izaiten gara, haboroxenetan zinetan eta benetan.

* * *

Euskaraz xikoka grabaturik izaiteko eskualdunik ez. Erdaldunik ihaurri eta ekoiztetxeak barnetegiak ordaindu ditu, bai Lesakan baita Arantzan ere. Hamabi neska eta laur mutil. Heldu den urteko bedats´azkenean hasiko dira. Ederki ari dira ikasten. Beren buruaren eskualduntzeko gogo zinez bizia. Praktika orotarikoa da.

* * *

Gora arnoa eta emaztekiok !

Gora !

* * *

...Gu trebe gara xikokan, larrutan, amontegin-eta, trebe, iaio, abil, hauta. Eta usu ariz-ariz geroago eta areago. Baiki !

* * *

 Ehunka hilabetez amontegin; alta, oharturik banaiz gerokoak ez diratekeela ehunkako, guttiagoka baizik, geroago eta guttiagoka. Bai, halaxe !Horrelakoa da bizitza eta behar dudana egiten dut: jokatu (mementokotz neskarik ments ez, gero !).

* * *

Hamaikatxo orenez ariz gero, unaturik ilkitzen gara denok karrikarat; ni nerehala lohordiz eta aments goxoek laztandu, gaxokatu egiten nute, hain xuxen jokakideek bezalatsu -jokakideek hobeki, prefosta !

* * *

Horrat, horrat Eskual Herriko hondartzako emazte boleibol taldea ! Horratx ! Aurtengoa bada barneko hiriburuetako hirurgarren xapelgoa. Ni jauntziko duten bikiniaren aurtengo diseinatzailea naiz. Neskek bikinia nahi dute sexy eta eroso eta sexy eta eroso ondu diet. Sexy, idurietan maitagarri agertu nahi direlakotz eta eroso egitekoa albait hobekien eginen badute. Ikusgarriaren ederra ! Ikusle kopuruaren izigarria ! Laur hiriburuetan eta finala Iruñean.

* * *

Oletako neska, Bastidako neska, Sartagudako neska. Iruñean gara. Gero Aire ahizpen kantaldirat joanen. Hotelean ganbara hartu dugu. Bazkalondoan, siesta egiterat joanen gara, loak hartu aitzin gainezka egiterat. Porno izanen gara, ezinago porno ariko zaizkit. Haiek amodiotan daude. Eginen dugu Iruñean pekatu hitzez, obraz eta pentsamentuz. Iruñean nafarrilarra sekula santan baino haikatuago ukanen dute, ene buztana baino aunitzez haikatuago. Zenbatnahi aldiz eginen dituzte intziri gorenak. Ni lekuko ukanen nute. Haien ikustez eta entzutez izigarri goxatuko naiz. Askiko dut.

   Izanez ere, bekatari porrokatu gara, pornoikuslerik amorratuenetan amorratuenetarik, haiek areago ezi ni, eta eskualdun izanagatik. Izanez ere, printzesa likiskeriarenak dira. Atzo, ixtapeko biloak ekendu genizkion elkarri. Izanez ere, Ixtapeko Andreak dira, hirur-hirurak, eta laket dut haien tripa ttipiñoa, haien zelulitis puxkañoa laket.

   Azken juizioko egunean halaxe gara agertuko, halaxe agertu nahi: eskualdun eta likits, haiek eskualdun porno eran, halako tankeran nahi.

   Sunbila txondor artean. Benedikaturik daitezen NUPeko neskatxok !

* * *

 Bertzordutik ez naiz aprendiz. Ederki dakit nolaz egin lana. Aunitz ikasi dut eta sari pullita badut: lana beti eta lanean ezin hobeki; osagarria untsa eta beti ere azkar begiraturik. Zoriontsu naiz. Ni bizalaxe dira ondoko zazpi neskok. Zeinen diren lohi !

   Gora gu ta gutarrak !

* * *

 Laino guzien azpitik eta bero guzien gainetik, Eskual Herrikoen azpitik ere, Eskual Herrikoen gainetik ere ari dira egiten egin behar dutena, ausartatu egin dira, menturatu, eta aktoresa porno dira: kanpoan izanagatik, eskuaraz beti zerbaixka, zerbaixka eta haboro, baina beti zer edo zer eskuaraz. Arazorik ez, arduradunek arazorik ez, eta haiek erabakitzen duten aldikal, asko gauza eskuaraz. 

   Hirur neska bipil uxakaitz ororen aitzinean, argi handitan xikoka eta xikoka; asteak pikarraigorri iragaiten dituzte. A, zenbat buztan milikatzen duten, zenbat aldiz emaiten dieten popatik, zenbat zernahi orotaz goxatzen baitira ! Hain dira gizonkari porrokatu, beti dabiltza haien artean, haien artean dohatsu.

   Haien bizikera laketuntzi da; oro ez da on: aunitz da on, baina. Beti ez dira biluzik, aunitzetan izaiten dira baina.

   Porn girls; so, brave girls. Lovely porn girls.

* * *

  Nik buztan-iztersaguen biloak ekendu egiten ohi ditut, udan beti: udara gabe, bertako biloez gabeturik. Hola hobeki eta usuago kitzikatzen naiz. 

   Lehengo astean baina, hondartzarat egun batzuientzat jin naizen neskek ekendu dizkidate, buztana xut. Hoteleko ganbarako komunetan egin didate, eta gero, esker onez, nik ixuri egin diet: batari ahoan eta bertzeari bizkarrean; izanez ere, banuen ausarki biendako, aspaldidanik bainintzen kanpairik jo gabea.

   Nik ahoan nahiago, neskek ahoan nahi ukaiteak izigarri kilikatzen nu. Orai artio ari izan gehientsuenek ahoan nahi, gaitz erdi. Bertze batzuiek bizkarrean nahi. Ez dago gaizki. Batzuiek sagarretan, txondorretan; bada nahi duenik berak kilikarazi baina ixuria bertze bati. Ni ados, beti ados. 

   -Hik non nahi duk gainezka egin diezaiagun ?

   -Ahoan !

   Nik ahoan nahiago dut: neskak begitartearen gainean emanik pottotta igurtzika eta gaineska egin beza, eta haren ondotik bertze batto berber lekuan eman eta berbera egin beza, eta hirugarrenik bada, hobe, gehiago eta hobeki, gehiago eta denok hobeki. Zeinen den pullita hainbat neska maitagarri biluzi hartzaile gutizios eta gutiziatsuren artean egoitea ! Zeinen den urus, irus, lorius, agrados eta satisfos halako xantzaz goxa daitekeena eta baliatu egiten duena ! Ni gogoko neskei baliatuko banitzaie, poztekoa da, baiki.

* * *

Bagara hirur emazteki lana aurten utziko baitugu; zorionez, badira sei neska gure ordain sartuko baitira, ondoko ukanen baititugu. Asmo berriak dakarzkite: aantxu beti uzkitik joren dituzte, buztanak banaka eta binaka. Utzi behar dugunok doi-doia, sekuentzia gutti, guttitto.

   Se neska horiek ikastolero dira, baina ikastolero izanagatik, xarmanki egiten dute eskuaraz. Bertzeok, xaharrok eskualdu berri gara, eskualdun ikasi; izanez ere, hainbat ikastaldi eginik gara, hainbat barnetegi: Leskaka, Arantza, Bidarrai, Aranzola segi hola, Etxalarre, Sohüta, Leitze... Nik dakita zenbat eta non ere ! Gainerat, eskuara likitsa ere landu behar ukan dugu oro eskuaraz eginen bagenuen. Zorionez, Asiskok bazuen hainbateko lana eginik, baita Aitor Aranak, Jon Aranok, Ramón Etxezarretak, JM Elexpuruk, itzulpen batzuek eta bertze zenbaitek. Erran gabe dola eskuara likitsa landu izanak egundainoko atsegina ekarri digula, ekarri.

* * *

Ni baserritarra naiz. Baserrian ait´et´amak eta hirurok bizi gara. Ni anai-arreben artean gazteena naiz. Baserrian erran gabe doa lan handia badugula. Neronek ere egiten dut lan, prefosta, ikasi eta lan. Burrasoek ez dute sobera lanik egin dezadan nahi, ikas dezadan nahi dute, ikas dezadan eta besta egin. Hortakotz, anaiak usu jiten dira baserrirat, hain xuxen ni karrikarat joan nadintzat, bakantzatan eta mutiletarat joan. Bakantzatan ez naiz joaiten ohi; karrikarat, aitzitik, bai: mutil-zurrean. Mutilen gogatzen trebe naiz; bilohollirik ez, baina iaio naiz. Hortzaginak ederrak ditut eta usu egiten dut irri. Maitagarri naiz, maitagarritako naukate, lohitako. Hoa, koinata maitea, mutilketa eta egien nahi dunana: eskertu eginen dinate, eskertuko dinatenez ! Habilua eta liberti hadi, no ! Ezkonahizpa gisakoak baditut, ukan. Ederki jakin zuten anaiek hautatzen, ederkiago gogatu zituzten koinatek.

* * *

 Gasteizen izana da aurtengo Borzkarren Erakusleiho Erotikoa. Usaian bezala, Eskual Herrian eginak balioetsiak eta aintzatetsiak izan dira, gu, eskualdun aktore-aktoresok, balioetsiak eta aintzatetsiak izan gara; guk, eskualdun aktore-aktoresok bertze batzuk ere goretsi ditugu, hala nola, galego, katalan, okzitaniar eta aostar filme labur elibat.

   Ni geroago eta pozikago naiz Independentzia eskuraturik. 

* * *

Csilla eta Erzebet. Hugariarrak ditut. Iaz egin genituen ezagutzak. Oiondik hurbileko putetxean egiten dute lan. Nik Oingo haur eskolan egiten dut lan. Etxerat bidean bertan gelditu nintzen. Izanez ere, noizbait izan zen neska bat bertatik aterea eta pulli-pullita iritzi bainion. Eian ikusiko nuen sartu nintzen eta bazen, Csilla zen, eta galdegin zidan bertze neska batekin ere nahi nuen, hainbat baizik ez nuela ordaindu behar. Nik baietz, eta Erzebet ekarri zuen. Nerehalaxe amorostu nintzen. Gerenhalaxe lotu ginen elkarrekilakoari. Geroztik, lagun gara. Geroztik, haien eskualduntzen ari naiz. Geroztik, haiexen barrunbetarat sartzen naiz noiznahi eta ez dut dolurik ez baitut haien oneziaz abusatzen: elkarrekin abusatzen gara ! Lagun gara, maite ditut. 

* * *

Lagunek eta hirurok begiak zabal-zabalik atxikitzen ditugu sekentzia pornoei soz, gif deituei beha. Merezi ote ? Merezi ! Hain xuxen, geroan haien hetsirik atxikitzez nolanahika goxatzeko.

* * *

Etorne udan lanetik itzulian etxen sartu baikoz, pikarraitu et gogokoenei lotzen da. Etornek etxetik hurbileko haur eskola batean egiten du lan. Etxen sartu eta biluzirik, laket du ordinagailu bidezko lesbiana gazte eta xaharren elkarrekilakoaren ikustea. Ikustez, gainezka egin, hola sosegatu eta euskalki-azpi euskalkieri lotzen da, hain xuxen Aramaxokoari, Erronkarierari, Zaraitzuerari, Aezkerari, Xibererari, Baxenafarrerari, Lapurterari, Hegoaldeko nafarrerari eta Iparraldeko nafarrerari. Zein-nahiri lotzen da. Zabaltzan da haieri lotzen. Bai baitu zabaltza pullita. Bertan ere bada urtatzen; pareko etxekoek ikus dezakete, ikus dezakegu, baina hari bost. Nik ikusi egiten dut. Iduri baitu nahirik jokatzen dela hola. Ni goxatu egiten naiz haren ikustez. Idatzi egiten diot, argazkiak egiten dizkiot. Udako bakantzen ene zabaltzarat jiten da: goiz eder horrat ekia eta atsaldean harenerat joaiten gara, bertan ekheerri baita, baita oihala ere. 

   Kario da Etorne. Laguna badut. Abrats okitu naiz, i.

* * *

Koko-herrian bada tegi bat izena baitu Señoras eta bertarat joaiten naiz ahal dudan bakoitzean. Bertarat biltzen gara neska elibat, mutilak ekartzen ditugu eta zernahi egiten dugu guziok boti, baltsan. Giroa teiu eta umoretsua da. Nik bazkaria ekartzen ohi diet; azken egunean ajoarriero eta errioxar erarako lursagar bixiak. Xarmanki emaiten dugu denbora.

* * *

Hamaika neska urrun jin gara. Tole, hamaikatxo. Hunat jin gara, urrundik urrun jin ere. Hamaika neska gara, neska baizik ez. Eta jin gara fatxirik ez den leku honetarat, ez fatxi ez denik erran baina fatxi hutsa denik, ez fatxi holaxe ageri denik; jin gara ustezko gorririk ez den leku honetarat, ez ustezko gorririk ez ustezko aitzinakoirik ere, ezta in non plus ultrarik ere; jin gara ponteigelik ez den leku honetarat, erlisionezkorik ez: ateook gara jin leku honetarat; jin gara feminista bat bera ere ez den leku honetarat... Zeinen urrun garen jin, baina zeinen ongi garen hemen !

   Gu bagara hemen eta horrat, horrat morroiak !

* * *

Pantailek liluratu egiten gituzte. Pantailek liluraturik bizi gara eta ni pantailetako urdaxka maitagarriek liluraturik, xarmaturik: biziarazi egiten nute halako neskek, biziarazi egiten nu halako nesken ikusteak, halako neskak atseginetan ikusteak, haien intzirien entzuteak, nolaz ari diren beti karraskan. Lan ederra egiten ohi dute !

* * *

Sexu atseginaren lantzeko ariketak. Halaxe dio lurraldeko aldizkariaren atal batek. Delako aldizkaria Bihika da. Eskualdun neska porno eta sexologo elibatek idazten dute aste oroz, jendeak ere idatz dezake eta hain arrakastatsu agitu da, bertze hostoalde bat behar ukan du. Eni mira miragarritik idatzirikako lanak iduri zaizkit. Laket ditut guziz; xikokakideek ere badituzte ezagunik eta ezonago baliagarri zaizkigu ariketa horiek. 

* * *

Bihar, gorotzilaren 1a izanen da. Bihar Omiasaindu eguna, Domuru Santuru eguna izanen. Nik aitarik ez dut; ama bizi dut. Aita egun oroz gogoan; amarenean aantxu egun oroz. Eta gero Gai Beltza, iluna bai, beltza baina, ez.

   Bestalier ariko naiz. 

   Bada ostalertsa bat maite-maite baitut. Udan, salopeta du beti soinean, haren pean bikiniaren bularretakoa, edo ja ere ez. Udan tongak soinean. Zeinen den pullita ! zeinen den opagarri !

   Aloña du izena eta noizbait neska lagunik ukanen badut, nahi nuke hura bezalako izan dadin, hura bezalako: hura ezin eta !

* * *

Izarrei poza darie. Badut zinezko maitari teiu saldoa ondoan. Zinetan eta benetan. Ingurumari honetan ez da orai saldo hori bezalakorik. Atsegineko egoera hutsa da, huts hutsa, eta ni bizi nu.

   Atsegina karrikarik karrikako zoko-moko guzietarat ari da barreiatzen.

   Kalerietako neska aunitzek sagarrak agertu, horrat hor txondorrak muturra tente eta gogor, sendo, gero !

* * *

Ni arizale izaiten naizen gifek badute inperfekzionerik, inperfekzione ttipirik. Ez da arazo: inperfekzioneok sinesgarriago bilakarazten dute ixtorioa, erakargarriago. Ikusleak geroago eta haboro ditugu, geroago eta ikusle haborok ikusten gituzte larru has joka eta joka. Pentsatzeak berak gainezka eragiten digu, u.

* * *

Elkarri lotu gara neska hauek eta laurok. Erreginak halaxe nahi zuen: Lot beitez elkarri ! Eta lotu egin gara elkarri: saria jori izanen da, izanen denez ! Horretarakoxe hartu gituzte, hain xuxen hari atsegin ekartzeko; haren fantesiaren berri bagenekien eta alnbait hobekin antzeztu dugu.

   Saria jori izan dela salatu dizuet. Ez: jori ez ezik oparo ere izan da. Hor bazen zalea naro, gure halako ikusgarrien zale diren neskaz zapart.

* * *

Gorotzila bihar hasiko da. Gai beltza gaur, beraz. Ni ez naiz karrikaratuko. Zertarako ? Hotza. Etxen nahiago, etxen goxo.

   Bihar Omiasaindu edo Domuru Santuru eguna. Bihar aitari lilirik ez: errearazi egin genuen. Lilirik ez, baina egun oroz ukaiten dut gogoan.

   Sarri filme bat ikusiko dut; biharko oren honetan hirur buztan biga-bostetan milikaturik ukanen, uzkia hetsirik ukanen, ordukotz asko aldiz jorik ukanen baitut. Eian zenbat aldiz klikatuko dudan ixuria !

   Ederki ibiliko gara denok bihar enean ! Izigarri izanen da ! Izi, izi, izi, izigarri ! 

* * *

Gazte dira guziz, aktoresa porno dira, goiti eta beheiti, goiti eta apal, eta gogoa eta grina darie alderdi guzietarik. Eskualdun dira, eskualtzale dira, xikokari pijoak dira, pijo-pijo, ezinago pijo, eta haiekin naiz egun Gasteizko Garrasin. Izanak gara erakusketa batean, Eskual Herriko aktoresa pornoak erdigune dituen erakusketan, hain xuxen ere. Aipatu erakusketa honek eskualdun aktoresa pornoak balioetsi ez ezik aintzatetsi ere egiten ditu. Orai, Gasteizen da Iruñean eta Baionan izanik. Bertatik Mirandarat joanen eta galdea ere bada Iparraldeko bizpalaur lekutarat joaiteko. Izena Oihuxkarik oihuxka atsegin handixxx. Bego.

* * *

Hartu egin nute. Neroni eta bertze neska bat. Bi-biok hartu gituzte. Hamaikatxo argazki eginen digute: gu biluzik edo arropa gutti soinean eta ondoan Eskual Herriko hainbat janari: direla txitxikiak, dela ajoarrieroa, dela pastetxa, direla Arabako lursagarrak, direla orotariko piperrak... Badugu, ebraz, luzarako lana; sukaltiar ezagunak ere agertuko dira, baia ezezagunak ere, berauek etxekoak, zein-nahi. Bastidan hasiko gara. Bertan, baratxuri zopak, errioxar erarako lursagarrak eta kostaletak, beti ere ttantta ttautte lagun, arno beltza lagun. Saioa Herrikon izanen da. San  Ginésen ere izanen. Halako bideo llaburra ere  izanen. Kolosala izanen !

* * *

Guri esker hamaika ikusliar, hamaikatxo, da hobeki munduan, bizialdian hobekixeago. Gure biluzik ikusteak, gure larrutan ikusteak biziarazi egiten ditu ehunka jende. Eta gu untsa gara: osagarria azkar begiraturik, beti berotan, beti sosak askitto sakolan. Ikasketak bururatu egin ditugu. Talde argazkikoa eginik dago. Ikas bidia ere eginik, Aosta eta hondartzarat. Atsegalea. Berau bai ele handia harzaz goxa ez daitekeenarentako. Hura izena eta gu izenondoa: atsegale, xikokan ari izaiteari aise plegatzen baikara, ttakalahala. Halaxe da eta halaxe derragu.

* * *

 Halakoxe neska nahi nuke usu hurran. Halakoxea. Neronen begien ikusten ari naiz. Ostalertsa da, zerbitzari ere bada. Udara da eta arropa arinak ditu soinean, soinean tongak ere bai. Alde Zaharrean ere egiten du lan. Bertan bada ostatu bat neskak sagarbistero ari izaiten baitira, edo bikinia soinean. Bedats´azkenetik Omiasaindu artio.

   Noizbait neska lagunik badut, halakoxe. Halako xantza banu !

* * *

Eskual Herria, Eskual Herrian urdaxka maitagarriak, Eskual Herrian eskualdun urdaxka maitagarriak. Berauek dira sorburu-arrazoiak, gureak, ekoiztetxearenak, ekoiztetxe porno honenak. 

* * *

Ederki ibiltzen gara xikokan, apainka; atseginka ari izaiten gara, zorionez, hurran baita beti. Elkar hunki eta hunki. Hunki ni ! Hunki guziok ni ! Nahikara ! Eta guziek hunkitzen nute. Atsegina erdigunean paratzen dugu; ni banaiz hunki errazetarik batto. Eskuez hunki, eta ahoaz hunkiturik ene atsegina aunitzez handiago izaiten da. Argi handia behar dut. Ikusleek untsa ikus nazatentzat, untsa baino hobeki. Baizik eta pikarrai naizela, xikokan ari naizela, atsegina dakarkidatela arikide elibatek, ahalkegabe likitsa naizela... Pantailak mukuru daude beteak so egilez. Berauek begiak xurituriak eta beharriak xut. Egizue gainezka on, ikusliar kario bezain arrarook !

* * *

 Urtebete emanen dut heben. Urtebete. Itxaro Bordaren hainbat liburu etorri dut aldean. Liburu haboro igorriko didate: xabier Olasorenak, kasu. Ekialdeko euskalkiei buruzkoak orobat. Tole. Tole eta burrustan irabaziko dut. Eskualdunak Munduan deitu saiokoekin elkartuz gero, zer erran ? Izaitez, aktoresa porno naiz, lilitxo ere bai tarteka-marteka. Izaitez eta gogoz, aantxu sortzez. Gazteagotan, biluzle nintzen; izanez ere, ene egoera naturala biluzik egoitea zen; udan zoriontsuenetariko nintzen. Aro beltza hasten zuelarik baina, ilunenetarik, etxekoienetarik, argia ezker, Erromantizismokoen ikusle, entzule eta irakurle amorratuenetarik; udan, baina, biluzle porrokatuenetarik. Halaxe. Ari nintzen, baizik eta saio horretakoei zer erran saion parte hartzekotan. Izaitez nolako naizen agertu dizuet, egoitez hainbat hilabeterentzat Zeelanda Berrian: hamaikatxo sekuentzia lohi filmatuko dugu hamaikatxo lekutan; orotariko sekuentziak izanen dira: erotiko, porno -eta ez ahantzi, gero, pornoa erotikoaren baitakoa dela-; jauntzirik ere batzuietan, baina arropa gutti; bikinidun... Ni hasi eta handik hilabeterat bi lagun jinen dira eneki ari izaiterat.

   -Bi hilabete bururat artio, no !

   -Igurikan egonen nun.

   Lehendabiziko osagarri azterketa bihar ukanen dut. Eskual Herrian bertakoa egin zidaten. Agiriak aldean ditut. Zernahi gisaz, heben bertze batto eginen. Sasoi ezin hobean naiz, sagar zindoa naiz, zoriontsu ikasketak bikain bururaturik, burrasoak pozik (geroxeago naiz konektatuko); gazte naiz, gerorat buruz, dakidalarik zeri buruz noan eta hauxe dut nahi... Kideak sarri agertuko, lagunak ene ikusterat jinen... Get nago, gert-gert. Egin dezadan lo goxo mantre xai xai artean eta zapi zuritan txit bero, o.

* * *

Gai beltza, kanpoan argi gutti, euri eta haize, hotza; leihoetan mutxurdinik ez, katurik ez etxegainetan. Gai beltza, barnean argi gutti baina argitasun handia, jan-edan goxoak eta txokor bana, beroa. Mutrikuko hirur lagun ekarri dut etxerat. Geltokirat joan nitzaie, Alde Zaharrean pote bi eta etxerat. Ttipi-ttapa, ttipi-ttapa, irrietarik xuxurletarat iragan gara, jateko salatik ganbararat, jauntzirik egoitetik larrugorritan egoiterat... Nolako intziriak eginen nituen ! Nolako oihuxkak ! Nolako loa eginen nuen ! Eta nolako intziriak berriz ere lagunetarik batek ni iratzarrarazi eta eragiterat hasirik ! Nolako gaua ! Beltza bazen nik guziz argiztaturik ikusi dut, ikusi dudanez.

* * *

Palestina. Eztizenek neguan beti derama lepo inguruan. Kanpoan haizea dabil, Hortxe dabil Txerren. Eztizen bere ganbran zapi xuritan txit bero. Antzezlan erromantiko baten irakurtzen ari da, argia ezker. Ez dakusat ongi zein den... Zorrila irakurri dut. Liburu hori gaztelaniaz du; eskuain, baina, eskuarazko bat... Teresaren... Ezin irakur zein den. Putxas ! Bi egunkari ere badu zotikonaren gainean; ongi dakusat badirela Gara eta Berria, eta bertan Palestina, azalean Palestina nagusi. Eztizen buru-belarri ari da. Negua izanagatik, ohatzean beti da pikarrai, sasoiko bada, pikarrai. Akiturik, irakurtzeari utziko dio eta lo hobeki eginen badu txizaren egiterat joanen da eta, astozuriaren gainerat itzulirik, goigoiñoari eraginen dio, nafarrilarrari, gainezka egin artio, eta goxo-goxo lo. Bihar besta, Domuru Santuru eguna. 

   Ez da ohartu, baina kanpoa elurra hasi du. Bazen iragarririk. Aroaren zirtzila kanpoan; ohatzearen barnean, baina, berotarzunaren teiua ! Eta lo.

* * * 

Sexy shop. Hauxe dute zabaldu. Izenak berak iradokitzen du zeri buruzkoa den. Laur lagunek dute zabaldu, laur lagun gogatzailek.

   Tegia bazen hauts eta guk bizigai bilakarazi genuen; gure aukera izan zen eta atsedenik gabe ari gara. Mementoan, aitzinat ari gara.

   Jakinmina eta ikusmina gure botigarat biltzen dira egun oroz noiznahi: sekula santan ere ez dira nahigabeturik ateratzen. Usu jinagatik, nahigabetu ez. Ez eiki.

   Halako ikusgarriñoak ere egiten ditugu, sabel dantzariarena, kasu. Biluzik ere ari izaiten gara makilari inguruka. Ikusle gehienak, baina, ez ditugu gizonezkoak emazteak baizik. Jes ! Neroni ere banaiz estonaturik bezain txunditurik. Orai artio, bederen, halaxe da. Batek jakin gero nola !

* * *

Eskualdun naiz eta Eskual Herria maite dut, bertako eskualdun urdaxka maitagarriak oroz gainetik.

* * *

Lanean poz-pozik naiz. Aspaldidanik neskatan ari naiz, neska-zurrean, baina xantzarik ez, atarramandu onik ez; hamaikatxo neska bada lanean eta den-denak ditut gogoko. Haiek ni baina ez, batek ere ez. Bada eskuindar ponteigel denik eta ni ezkertiar ateotako naukate halakoek: gezurrik ez darie; bada ustezko gorri denik eta halako denek ni abertzaletako naukate halakoek: egia darie. Bada feminista denik eta ni ez nute laket: trunpaturik dira; bada espainolista amorraturik eta ni independentista zindotako naukate, egia beritablea baita... Holaxe. Atsaldeetan dantza egiterat joaiten ohi naiz. Mutil bakarra naiz hainbat neskaren artean. Dutxaldia elkarrekin egiten dugu, lerroan emaiten gara oro biluzik eta egon behar. Mement horretan ezinago zoriontsu ni. Halarik ere, ez nute sobera maite; maite xamar nuten bakarrak abertzale batzuk dira, baina feminista eran agertzen direlarik, jai dut. Eta ni neskazale porrokatu naiz. Ezin ezein neska maita, beraz. Ezxin ezeinekin ari izan. Ezinezko. Batzuek erraiten didate ez duela inport, baizik eta karrikan kausi dezakedala maiteko nuenik, baina karrikako neskak ezezagun ditut. Nolaz maita ezezagunik ? Lanekoak nahiz dantzagunekoak ezagun nute eta ni maita ez. Nolaz maiteko nu ezezagun nitzaion baten batek ? Beharbada, horrexegatik arrotz nitzaiolakotz, beharbada horretantxe datza gakoa. Baliteke, baina nik ez nuke maiteko: ezezagun litzateke, eta, batek jakin. 

   Jai.

* * *

ETB bada Literaturari buruzko saio bat. Azkenekoan lagun bat ageri da. Udako saioa da eta azkena gorotzila artio. Gaia Udara izan da. Eskual Herriko hainbat hondartzatan egin dute saioam baita urtegiren batea: Albinan, eta bertan zen laguna, bertan filmatu dute, bertan ageri zen biluzik eta halaxe agertuko da telebirtzaz. Ez da bakarra baina: Zarauzko bertze bi neska ere agertuko dira biluzik, baina berauek urrundik eta hurbiletik sagarrak baizik ez ikusmenean. 

   -Zein liburu hautatu dun ?

   -Haur besoetakoa. Jon Mirande diat hautatu.

   Landako belartzeko ostatuan ginen. Entzungai, Elaudi, eta haren ondotik Balerdi Balerdi.

* * *

Bizitzerat jinik eta laketzerat hasirik naizen hirian bada irakurketa klub bat aitzineko astean badela jakin eta agertu egin bainaiz. Zortzi neska dira, ni agerturik bederatzi gara: ni mutil bakarra, eta gidaria neska ere bada, halako andere bilo urdina.

   Gogoan badut NUPen ere mutil bakarra izan nintzela, eta neskak zortzi. Ikasbidaiarat denok joan ginen eta zeinen izan nintzen dohatsu haien artean, xarmateko bikinidun horien artean ! Hamaikatxo argazki badut. Oraino ere bagaude harremanetan.

   Gogoan ere badut noizbaiteko udan dantza garaikidiari buruzko ikastaldi batan eman nuela izena. Ordukoan ere ni mutil bakarra, neskak hogoi, eta dutxaldia zelarik aantxu oro dutxatu behar eta oro boti biluzik lerroan aitzinekoak noiz akituko zain. Ez zegoen ez aterik ez erridaurik ere, oro ager-agerrean. Nik nekez atxik nezakeen buztana ximelik. Halako uztail gogoangarria izan zen.

   Irakurketa klubaz ari nintzen eta irakurketak oro erotiko dira, liburu erotikoak baizik ez, Literatura erotikoa baizik ez. Neroni sartu baikoz, galdegin zidaten eian zein liburu proposatuko nuen eta Sex Errotik agertu nien. Plazan aspaldidanik ez eta kopiak egin nituen.  Lanketaren azken egunean Asisko ekarri genuen, afaria egin genuen, eta hobeki ibili ginen. Guziz laketurik naiz.

* * *

SEXUGINTZA. Eskuarazko likiskeria, emazteki xikokari porrokatuak eta osagarria.

* * *

Azken filmaketan ari izan naizen neskak pijo-pijo dira, pijo hutsak, aukeran harako hura norbaiti gurdi ardatza osten baino pijoago, o.

* * *

Pantailetako iduri likitsen erabilera masiboak gogatzea izigarri eragotzi du, aantxu gogatzailerik ez, entseatzen denik guttitto. Alabainan, gizonezko parrasta batek iduriak nahiago ezen ez errealak, fantesia-neskak nahiago; neska aunitzek ere nahiago pantailetako mutilak, baita bertze neska batzuk. Halakotz, gogatu gutti, haurrak guttiago eta giroa pattal, petral gatzik eta ere hoxpil, udagaminagatik. Miseriaren gorria !

* * *

Aitzineko eguneko telebirtza-saio batean likiskeriaz ari izan ziren eta ezagun zen halako aker pekatzailea nahi zutela antzolatzaileek eta batto hautatu; halarik ere, neska batek garbi utzi zuen aker pekatzailerik izaitekotan puriranokeria dela, giro puritanoa dela, baita Sexu Hezkuntzarik eza ere, eta berau baldin bada nonbait giristino amorratuen eskoletan baizik ez dela. Harat !

* * *

Iazko udako hoteleko igeriketa-xapelgoan nagusi izan nintzeneko zirrara senti nahi dut berriro eta berriz ere eman dut izena. Eian aurten ze debru. Egi-egia erran, ez nago sobera katoliko: barda lo gutti eta intziri aunitz. Auskalo zer eginen dudan. Eian, ba.

* * *

Geroago eta bertokoagoak, iduri likitsak ere: aspaldidanik eskual Herrian. Bertan geroago eta haboro, geroago eta usuago. Tokiko iduri teiuak indarra hartzen ari dira, geroago eta eskualdun neska gehiago ari da lanean, geroago eta arropa guttiago ari da saltzen.

* * *

Epaile eskuarafoboen erabakiek mementokotz eraginik ez eskuarazko pornografi ekoizpenei. Halarik ere, lotsatu behar, bai baita auzo etxea sutan.

* * *

Herrian halako kulturgunea zabaldu dute eta izena badu Kulturarteko Plaza Humanista. Lehendabiziko jarduera halako antzezpen beroa izanen da. Etxeko kideak dira protagonista. Bi neska dira, zein baino zein pullitago. Taulaginean halako hondartza tropikala izanen da, ostatu biribil eta guzi, eta nolabaiteko musikala izanen. Musikara Urkorena izanen: Kaioen Amorioa deitu diskaren kantoreak. Apartamentukideak bikinia soinean ez ezik, sagar agerika ere agertuko dira, baina jauntzirik ere. Oro besta izanen, oro bestalier, oro poza eta bizipoza. Sartzea kitorik.

* * *

Aspaldi honetako eskuararen aurkako oldarraldia gure ekoiztetxeari ez da heldu; aitzitik, heldu zaigu ponteigel batzuien aldetikoa, eman baitziren ate-atean. Zorionez, sarri neska gehienak ziren multxo bat agertu eta oihuak handiago ziren. Ondorioa izan zen ponteigelak lekuak hustu egin zituztela. Husten ari zirelarik, barnetik aktoresak agertu ziren eta bildu zuten esku-zarta saldoaren handia ! Pikarrai agrtu ziren. Udara da.

* * *

Iduri baten indarra: udako biluzle-barnetegiak.

* * *

Ekonomia: sosak tole irabazi ditugu aurtengo udan. Gizartea: Zuhatza irlan bi aste; gauaz hainbat oren bertako etxabolan, kar-kar-kar, dzanga-dzanga; egunaz, bikinia soinean. Ingurumena: urtegia da; ura, zuhaiztiak, gorostia. Denok neska ginen, mutil bat izan ezik. Zaintzaile ginen. Haurrak beren zereginetan zirelarik, gu irlako bertze xokoño batean pikarraitu eta pulunp. Bi asteak gogoangarri: hondartzarat joan izan banintze ez dut uste zoriontsuago izan nintekeen, ez dut, ez, uste.

* * *

Arturratu du eta itzarri egin naiz. Itzarririk ikusi egin ditut ohaideak. Badakit non naizen, zein diren eta barda zer egin didaten. Non naizen eta Logibarren, zein diren ohaideak atzo honat jin nintzen barnetegiko bertze bi irakasleak, barda zer egin dugun eta amontegin ibili, bapo ibili: gu baizik ez gelan... Ez, bi neska ari dira pikarraitzen, xukadera jaunzten eta dutxatzerat edo joaki dira. Lo egin dutea ? Gu ixildurik, menturaz.

* * *

Apartamentukideak burrasoenerat joanak dira. Etzi itzuliko. Itzuli eta bakantzatan joanen gara, norat eta hondartzarat, zenbatentzat eta bi asterentzat. Diru batzuk baditut oraino aldean eta... johan naiz neskatarat !

* * *

Larrujotzea egiten ari dira Eskual Herriko neska elibat aste honetan, hain xuxen puritanokeriaren deseraikitzekotan eta likiskeriaren eraikitzekotan. Bi xede, biga, bida, bide. Ari dira, ari.

* * *

"Xikokakide gehienak hauta dira". Halaxe eman diot izena auzoak egin duen antzezlanari. Berrian agertu da halako elkarrizketa. Nik bi aldiz ikusi dut. Azoa neska da eta larrutako mutil elibat ukan ditu aspaldion: oro hauta, aantxu oro, eta hauta ez dena askitto ona. Aukeran, erdipurdiko bakarra bera da, baina ari da, ari, ariz-ariz, aunitz ikasten.

* * *

Nik lo ezina ez, lo ahala badut; beraz, ederki egiten dut lo. Ohaideak goiz eder jaikitzen dira lanera joaiteko eta ni nihaur baratzen naiz, nihaur bi orenez ! Haien hutsunea senditzen dut eta pixamara jaunzten. Udan izan ezik; udan haien hutsunea berbera da, baita goxoa ere oraino direlako bi orenez.

* * *

Zilo beltzen barnean zer ote den jakintsuenak ere ez daki; halarik ere, nik badakit zer den enearen baitan: orai halako buztantzarra, sar eta jalgi, sar eta jalgi; atzo ere bazen berbera; herenegun, baina, ez. Egunaren araberako afera da, sasoiaren arabera: udan, buztan elibat ukaiten ditut zilo beltzean; neguan, aitzitik, guttitto, guttitto nahi eta guttitto sartzen zait. Neguan, bakartarzuna nahigo: ohatzean goxo, argia ezker, eta irakur eta irakur; ordian, betseinean zernahi ele sartzen zait, baita loa ere... halakoetan, iluntarzuna argiztatu nahi ez, ez, gero !

* * *

Ahanzturak har ez ditzantzat, ene ganbarako paretetan dira, propiki eta pulliki izan ere. Hortxet. Egun oroz ikusten ditut. Maite ditut. Bertze batzuk bezain maite. Opagarri dira, tirriagarri, guziak gogoangarri. Moite zteid, no !

* * *

Agerikako likiskeria larri eta estu da. Izanez ere, gizartean batetik geroago eta eskuindar haboro da, bertzetik, gizartean geroago eta ustezko aitzinakoi haboro da. Ondorioa: likiskeriaren hiltzen ari eta hura hiltzen ari. Gordeko likiskeria oraino ez. Gaitz erdi ! Halarik ere, jendeak ez du sobera gogatzen, jendeak erraiten ohi du bertzordutik ez dela larrutan ari izaiten, baina ez dio sobera inport: hori ez da hilgarri.

* * *

Harat, horrako neska horiek oro ezinago maitagarri dira, eta badira ezinago maitagarri agerikako likitsak ere badirelakotz; tripa ere badute likits, ikus itzazue. Eian Jinkoak ez dituen pobretuko, eta pobretzekoz gerotan, oren onean eta tripa likitsa ez. Nik ez dut nahi, ez, ez, ez halakorik, gero !

* * *   

Zinez harrapaturik naiz, egiazki atzamanik naiz. Ez dut bertzerik gogoan, ez dut haiei baizik pentsatzen. Maitagarri zaizkidan urdaxkak, urdaxka maitagarriak, maitagarrizko urdaxkak. Zenbat, gero !

* * *

Gure burrasoek hainbat gauza egin zuten eskuararen alde; 80ko hamarkadako musika modernoa eskuaraz egin zuten, punka bera eskuaraz, heavya bera ere bai, baita bertze musika mota batzuk, baita bertze gauza batzuk, zientzia bera eskuaraz, eta denek badiraute eskuaraz orduz geroztik; orai pornografia eskuaraz, haren aldi, pornografiaren aldi; nafarren eta arabarron hizkuntzak behar duen tornua eskuratuko badu zazpi ahaleginak, orotariko ahaleginak jende elibaten aldetik, jende elibaten aldetiko zernahi, destorbuak destorbu.

   Eskuarak ponteigelkeriatik adina likiskeriatik behar du, likiskeriazko aisialditik. Batzuok ari gara, ariz-ariz, gogo biziz ari. Eta bada mutil guzietarik batto bizi-biziki laket baitut bertze neska batzuekin ari izaiten den aldikal, eta usu arii izaiten da bertze neska batzuekin. Amoros naiz: hari txoil eta lazki amultsu naiz beti, elkarrekin ari garelarik, uzki-pottottak pottez betetzen didalarik, ezinago amoros nu, atsegin osoaz biltzen dut ahorat ixuria, eta berau ausarki da beti, baiki.


Utzi iruzkina: