LLABUR-LLABURZKI

No profile photo Post tenebras spero lucem | 2023-09-15 20:51

...tupustean, gerizapean, hirur neska topatu dut saldaz beterik musu-kolkoak.

* * *

Haien korpitzean hamekatxo xilo; ixtapean batto, bertatik ageri baita nafarrilarra: beronek du ixurarazi biga-bostetan intziri, intziri eta intziri.

* * *

-Milika lasail !... Milika iezazkidazue emeki-emeki !... Nafarrilarra !... Titiburuak !... Sar mihia uzkian !... Bertan sar hirurok !... Pitzi-patza nuzie !... Tumatxa, hi !...

* * *

Edderki jokaturik gitun, ezin hobeki xikokaturik: gainkatuenetarik gitun gu, xikokari iaio garen urdaxka hauek !...

* * *

Daigun eta daugin bizitzea nolako date ote ? Batek jakin ! Tutik ere ez ! Agian, agian biziren nun zien, eskualdun urdaxka maitagarri zarateketen horien artean ! Halaxe balitze !

* * *

Uste dinet iragan bizitzean desir nuena ardietsi dudala. Alabainan, udara igaiten dinet eskualdun lilitxo, ailart eta julis maitagarri elibaten baitan, neska pullit aunitzekin. Desira ditinet, laztantzen nine, gozatzen.

* * *

Egun, gazte laguneki jin nun Leurtzarat heieki libertitzeko xedetan, eta edderki libertitu nun, baiki. Alabainan, bapo ibili nun amontegin heieki, bapo. Hirur zitunan eta hirur-hirurek nine jokatu, boti eta baltsan jokatu ere. Zeinen edderki nuten gainkatu ni, xikokari maitagarri nuten hau. Izanez ere, egoal dinet, egoaleko nun, zoriontsu, itsuski pullita naizen bezain zoriontsu, ori.

* * *

Barda, sei mutil gogatu ninan, hamekak irian gogatu ere. Sei ! Ezin sinetsia ! Kutxin izan zunan. Eskuaraz entzun nienan eta lotu nindunan haiei. Gasteizko Arabako Unibertsitate Ospitalearen aldean hotel berria zabaldu dine eta bertarat joan gitun xikokaturen baninduten.  Barda nine xikokatu, arren, Nikaraguan iluntzeko zortziak irian zirelarik. Nik bonetak banitinan moltsan eta jantzarazi egin zitienat. Heiek ez arazo. Txondorrak etsamina garaian ximelduriko marzuza ari zitzaizkidanan bilakatzen. Oro bikain gainditurik, ospatu behar eta seikote hau dinet hautatu eta gogatu. Halakotz, sagarrak nahikara laztandu zizkidaten, halakotz ximelduriko marzuza zirenak berriz ere handi leun. Ezagunik dudan neska batek mutila kanpoan din eta hura noiz jinen zain bularrak laztanduko badizkio, ximelduriko marzuza bilakatuko ez bazaizkio. Eian lehenbailehen hartuko duen desira duena, mutil maite-maite duena, alegia. 

* * *

Bi neskatxak tongak baizik ez soineraturik basoan gaindi ari dira. Albinan dira. Bidean bi agure agertu zaie. Lehenak gainezka egin du haiek parean iragaitearekin, ele likitsak erranez egin ere; bigarrenak lehenxeago egin du gainezka: halaxe nahi zuen, eta gainezka eginik biluzik senti eta halaxe nahi zuen ikus lezaten. Neskatxek izigarri laket dute halakorik agitzea, iduri baitzaie halako agureek korpitz osoan potta emaiten dietela. Usu agitzen zaie, agitu egiten ohi zaie. Hortakotz ibiltzen dira basoan gaindi, eian zer. Albinan agitu zitzaion haien anaia bati ondoko pasadizoa: Legutioko haur eskolan ari zen eta bertatik aterea Albinarat jo zuen, atsalde pasa jo ere. Bertan zelarik, harat, tupustean eta ezenustean neska batek deitu zuen: bortz neska ziren, bortz ama, eian haiekin geldituko zen eta hark baietz. Atsalde zoragarria eman zuten seiek elkarrekin eta ama horiek anaia, maixu baitzen, maiteago ukan zuten, ikastaldia bururaturik nahigabe galantak hartu zituen, hartu ere. Albinan izan zen.

* * *

Amak sortu ziren berber enborretik sortu ziren haiek eta haiexek ere izan ziren urdaxka maitagarri, ezinago maitagarri, eta noizbait henzur berri ukan zuten, eta neskatiko banaz erdiko ziren, eta neska gehixeago munduratuko zuten eta jendeek orok zituzten maiteko, mutilek maiteko, gizunek maiteko, agureek maiteko... hamaikatxo neskak maiteko, emazteki haborok maiteko, andre xahar parrasta batek maiteko. Guziz maitaturik izanen ziren. Oroz gainetik, jokatu eginen zuten; haienganako tirria ausarki bilduko zuten, gauza ongarriak tole eskuratuko zituzten, zoriontsu izanen ziren, ori.

* * *

Norako bidea hartu zuten ? Nahikundekoa, nahikundekoa hartu zuten, nahikara hartu ere, harat jo ere. Eta ontsa irabaziko zuten, sasoia atxikaraziko zieten, osagarria txoil eta lazki begiratuko zieten; gisako izanen ziren, opagarri, maitagarri. Ongarria naroki eskuratuko zieten. Haiek lan ederra eskainiko zuten, irriño gogoangarria, beren baitako hoberena kanporatuko. 

* * *

Hirur neskok badira munduan ezagutzaren handiagotzeko eta ezagutarazi didate leku bat haiek bertan laket dudana: Bidarrai. Halakotz, ezagutza handiagotu egin zait eta bertan hirur neskok aise maiteago ditut. Eta Bidarrain bada erreka bat izena baitu Baztan eta bertan bi sekuentzia porno grabatuko ditugu: bata pottez eta laztanez beterik eta bertzea gogorra izanen da, bata nornahik noiznahi ikus diro eta bertzeak mugatuago dateke, baina ikusiago eta, hortaz, sos haboro ekarriko digu. Egon zaitezte adi, erne eta so agituko denari, inguruari, neskek betiere eskuaraz erranen dutenei, neskek eginen dituzten intziriei, orok mereziko baitu, mereziko duenez. Mement batzuk egundainoko dirateke. Eian oro gogo egokietan ernatuko den. Bizitegia Etxezaharria deitu aterpetxean ukanen dugu, baita Menditarrenan ere. Bi aste pasatxo emanen dugu. Gero, nor bererat: neskak Mugirorat, Iruñarat eta Landa Sohütarat et aimenge Arabako Errioxako Bastidarat, bertan José Bergaminekin elkartzekoa nintzen, etxen zen. Etxen zen eta gogoan neskak, haiekin izigarri maitatu baitut: diren direnak baitira, haiezaz poza dut nik. Eta nahi nukeen emazte bat etxen, ni haren pausaleku guri. Irriño egin dut. Etxen neskarik ez; neskarik ez etxen: ez naiz gogoko ezeinen pausaleku guri, grabazioneetan baizik ez. Grabazioneetakoak gogoan, laguntzaile batzuk ere bai (berauek lekua hondartza edo bada, bikinia soinean ohi dira)... Bakardadea ekendu egiten didate bai gogoko baita gogoaren baitako guziek. Eskerdun nute.

* * *

Eskual Herriko hondartza-besobaloiko emazte taldearen bikiniaren kolore nagusia berde da; hortakotz erraiten diete partaideeri "muskerrak". Ni koi niz; zale porrokatuenetarik nute. Izanez ere, baditut maite partaideak eta haien bikinia (lagun batek diseinatu zuen. Guziz kausitu dun, no. Goresmenak !).

* * *

Maria Madalena lilitxoari milikatu zizkioten bularrak.

* * *

Ixtapea zabal-zabalik dute, bai baitakite, jakin ere, ezen ez dutela goxorik baizik bilduko, eta bakarraren aldetik ez ezik, bizpalaur multxoren aldetik ere, ori.

* * *

Eskuara salbu ikusi artio ez diogu larrutan ari izaiteari utziko, ez eiki !

* * *

Egun goizean Labaren terrazan idatzi ditugu hurrengo film porno llaburraren azken solasak. Bi neskak intziririk intziri ariko dira eta, gainezka eginik, batak kamerarat beha: Eta basoilarrak kantatzen din Iratiko basoan; eta bertzeak kamerarat ere beha: ipuin txit tirriagarriak kondatu kondatu dizkizuegu plazan ! Halaxe dateke akabaila: kamerarat so ezinago garrantzitsu da, bi-biak ahondoan ixuria eta elkarri milikatu diote. Halaxe dute erabaki, halaxe Labaren terrazan, bertan goxo, bertan oro askitto kitzikaturik, direlako bi neskak arabar.

* * *

"Bidenabar, No harturen didazia ?" "Harturen ez dinat, ba !" No deitua bertsogintza erotikoaren aldizkaria da. Halako martxoaren 3an sortu zen, non eta Gasteizen, hain xuxen hainbat karrikatan gaindi egundainoko manifestarionea ari zelarik: izanez ere, martxoaren 3a zen.

* * *

Haien ikustea kontenplazione ekintza horietarikoa da. Esperientzia existentziala da. Hortxe dira hiru neskak. Ez daude biluzik -ni baitan bai, gogoan biluz-biluzik ditut-, arropa arinetan baizik. Izanez ere, udara da, baina beroa aspaldidanik dugu. Badituzte soinean sandaliak eta orai erauntziak dituzte; haiek ez dirate ohartu, baina erauntzi egin dituzte, hirurek seiak. Goxo, ieri eta eroso senditzen dira. Tar-tar-tar ari dira. Andereño dira. Gazte. "Zien eretzean txintxo-txintxo nintzateke". Horrek zera oroitarazi dit, baizik eta gero filme porno baten ikusterat joanen naiz, arratsean. Errekako andderusak du izena. Esperientzia publiko horietarik izanen da, xokoñotik plazarat. Armentian izanen da, kaperaren eretzean. Halako zelaiak dira halako filmeen berezko ingurune guzizkoa. Anartean, neroni ari naiz bazkaltzen; hemen, utzi egiten dute. Neroni naiz bakarra neroni bazkaltzen. Oxtioko neskak hirur dira.

* * *

Nahi duka izenpedurarik azalean ? Nik ua, baiko. Eta bi-biek idatzi zuten izena, ezker eskuaren bizkarrean idatzi ere: Lexure eta Leizuri. Zinez eskertzekoa izan da izena nitan idatzi izana; Errioxar erarako tripakiak janik izan zen. Haiek gogo biziz lekatu zituzten eriak ! Are, behin, eneak ere lekatu zituzten; erran baitzidaten eriak saltsan sartzeko, hamar eriak sartzeko !, eta bertatik atereak bata esku batari lotu zen eta bertzea bertzeari. Nik ezpainak lekatu nizkien eta harzara lekatu geroko unr glaza jaten ari zireno. Zeinen izan zen gogoangarri orduko atsalaskari hura terraza hartan ostatutik Donnayren kantore bat heldu zitzaiguno !

* * *

Utopiko zen amatxi zena gazte zelarik eta orai noiznahi eta nolanahi: Eskual Herria pornografi ekoizpen kopuruaren sailkapenean geroago eta goitiago ari da. Hamaikatxo neskak ari izaiten da larrutan-eta karraskan. Oro eskuaraz, bixtan dena, eta oro zein baino zein tirriagarriago, neskak urdaxka pijo-pijo, peto-peto; mutilak guttiago dira, oro etsenplu ere. Ikusleen artean, emaztekiak ere ba omen dira nagusi. Amatxi zena zale amorratua zen; behin ETBrat gonbidatu zuten. Aldeko baziren hura eta aktoresa bat. Ez ziren kikildu, ez hoixe, niholaz ere uzkurtu, ez eiki. Alabaina, halako amentsa hasi eta hazi egin zen.

* * *

Gasteizko ene lehendabiziko ikastaldia bururatzear dut. Txoil ongi ikastaldia. Arrunt ongi Gasteizen. Laur neska ezagutu ditut NUPen ikasten baitute; ni iruindar naiz eta Gasteizen ari eta haiek babazorro ditut eta Iruñean ari; haiek Iruñea laket eta bertan baratzen ohi dira, nik Gasteiz laket eta bertan baratzen ohi naiz. Halarik ere, bedats´azkenean bortzok bildu ginen Zuloarat, halabeharrez bildu ere, eta entzun omen zidaten nafarreraz eta lotu egin zitzaizkidan. Garraxin bazkalduko ginen, ogi-arno-tripaki goxotan bazkalduko ere eta harremana badugu. Hain xuxen, sarri gara elkartzekoak... Harat, harat laurak hunat heldu. Argazkia egin diotet. Hondartzan baino arropa gehixeago badute soinean. Gehixeago. Oro, laurak zein baino zein opagarriago. Plaza Berrian gara eta Plaza Zaharrean bazkalduko Pottotta deitu ziloan argazkia eginik. Osoki lakekoak dira, izan ! 

* * *

Herriko neska batzuek pankarta bat para dute plaza zabalean bestak kari eta nihortxok ere ez du ekendu. Pankartak zera zioen: Geroa feminista ez, baina aske sentituko gara. Lagun bi izanak dira bilkuretan eta hausnarketa zera izan da gutti goittibeheiti: Gu ez gituk feminista, asmorik ere ez; serora ere ez gituk edo fatxi, eta asmorik ere ez, ezta pentsatu ere; aske izan nahi gituk, baina hobe genian sentitu aditza ibili. Aske izan gaitezkea ? Menturaz, bai. Baina guk uste genian hobeki asmatzen dugula senditu aditza ibiliz. Halaxe ! 

   Bi neska horiek beren korpitzarekin negozioa egiten dute: biak batean biluzik ageri dira ordinagailuan eta zernahi sartzen diote elkarri, zernahi egiten, pottak elkarri tole. Hik gu zernahitan urririk ikusten ahal gituk. Hik musutruk !  Ez duk, ez, beharrezko idurimenaz gure pikarratzea: ikus gaitzak, errekan bezalaxe, errekan bezain biluzgorririk, baina ordinagailuan, eta ekinean. Nahi, eztia ? Baiki ! Izanez ere, bi neskok eta herriko neska gehientsuenak sagar agerika emaiten dira errekan, edo biluzik, eta hala hondartzan ere. Futitu egiten dira. Eta haiekiko mutilok hitza hitz.

* * *

Nik haien korpitz pikarratua heien umuliatzeko ibiltzen dut eta, laurok gainezka eginik, Tornay barberaren plazarat joaiten ohi gara turrustako batzuen hartzerat Gasteizen bagara eta Nabarreriarat Iruñean bagara; behi n, Bastidan ginen eta bertako Herrikorat. Nolako atsegina betiere !

* * *

Aurtengo udara eman dut zirririk zirri, pottik pot, hunkika eta purtzika, uzkian muxuka; bertzalde, enekilako neskak ikusi ditut atseginik atsegin, intziririk intziri: beronek areagotu egin dit kitzikapena. Do ut das. Ordaintzez ere batto edo bertzeño, gutti baina egundainokoak guziak !

* * *

Assak eta Ayeshak bikinia jauntzi dute eta lehenbiziko edarien banatzerat jo. Barda izan da, arturratu artio izan. Halako txalet batean egin dute lan. Zerbitzari ukan ditugu. Zernahi jenderen artean ibili dira zerbitza eta zerbitza. Pausa ukan dute, baita komunetarat joaitekoa. Aste hundarreko lana da, udakoa, hain xuxen bigarren maiatzetik urria bitarte. Sosak tole. Amenstan ukan dute halakoa betidanik eta horrat. Badakite ni jeloskor nutela: hainbertze bikinidun gisakoren artean ! Sosak ihaurri eta ikasketak zein-nahi, non-nahi -publiko betiere- eta nolanahi. Bonne soirée, mes chéries !

* * *


Utzi iruzkina: