Lehen euskera

Naberan 1582010811079 Naberan | 2020-05-19 08:18

euskerarenjatorria@gmail.com 1589869930917

Euskal hizkuntzak bost garapen nagusi izan ditu:
1) Lehen euskera deritzodana
2) Paleolitoko euskera (bisilabikoa: auskitera deritzodana)
3) Neolitoko euskera (hiru silaba soilez osatua)
4) Euskera modernoa (Neolitotik honanzkoa)
5) Euskera garaikidea (Erdi Aroaz ostekoa).

Hizkuntzalari  akademikoek neolitotik honanzkoa baino ez dute ezagutzen, eta hor barruan hainbat bereizketa egiten (“euskera arkaikoa” eta abar), betiere duela 2000 urte Akitaniako hilarrietan aurkitutakoa lehentzat hartuz. Beraz, baliteke “arkaikoa” deritzotena Erdi Arokoa izatea, zeren ez baitute egin euskera idatziaz  lehenagoko Hiztegi Etimologikoa. Eta ezin egin ere inolako Hiztegi Etimologikorik, euskera idatziaren lehenagoko erroak ezagutu gabe.

Lehen euskera deritzodana giza espeziea ahots-onomatopeia monosilaboen bidez hitz egiten hasi zenekoa da, duela -100.000 urte gutxienez. Data hori -120.000 urtera arte ere atzera daiteke. Neandertalaren hizkera dugu, beraz, “homo sapiens sapiens” deritzoten kromañona gurera iritsi baino (-45.000)  lehenagokoa, milaka urte lehenagokoa . Nola jakin daiteke hori? Erro horien memoria euskerak gorde duelako eta gaur egun ere erro berberak darabiltzagulako. Erro horiexei buruz jardungo dut segidan.

Argi utzi behar da, lehenik eta behin,  euskera hizkuntza-habia jakin bateko hizkera dela, hots, Europa Mendebaldeko eremu eko-biologikoaren emaitza. Beste hamabi hizkuntza-habia  eko-biologiko ere izan dira munduan: hizkuntza paleo-artikoa (arioak), euskeraren auzokoa berau. Horri buruz Jon Nikolas bilbotarraren ikerketa daukagu. Horrez gain, Afrikan lau hizkuntza-habia (Boswana, Eki Afrika, Sahara Berdea gehi Atlas inguruko amazighen);  Asian hiru: Sino-tibetera, Dene-Siberiakoa, gehi Indiakoa, gehi Ozeaniako papua herri indigenen hizkuntzak; Kaukaso inguruetako kaukasieren hizkuntza-habia; eta semitena. Amerikakoak berriak dira: batzuk, Bering itsasarte jelatutik Amerika mendebaldera iritsi ziren asiar jatorriko hizkuntza:  maia, azteka, ketxua, aymara, maputxe; eta besteak Islandiako glaziar barrenetik Amerika iparraldera iritsi ziren solutre aldiko (-16.000 ing.) euskaldunen jatorrikoak: Kanada eta Ipar Amerikako ekialdean barna, egungo Virginia  Estaturaino ziren (Appalache mendilerroraino): athabaskoa Kanadan eta nabajo-apatxea AEBetan, Rülhen eta hainbat hizkuntzalari ospetsuk diotenez. Orduko hizkuntza auskitera zen, paleolitoko Koben denborakoa. Bisilabikoa.

Baina zelakoa zen lehen euskera?  Onomatopeia-hitz monosilabikoa?  Jakina, ahots gutxikoa, baina zeinu, keinu, doinuera, intonazio eta esku-mugimendu ugariren bidezko laguntzarekin. Hitz gutxi, baina lengoaia aberatsa, esan ohi denez. Oraingo hizkeraren alderantzia: hitz asko baina adierazkortasun (lengoaia) gutxi.

Zeintzuk ziren gure lehen arbasoen hots-hitz monosilabiko horiek?

Berrogei inguru erro nahikoa zuten euren bizimodua eta ingurunea ulertzeko eta aditzera emateko:

IZ erroa, bizia eta argia; hortik sortuko dira paleolitoan izan, izen..
ZI: ura, ibaia eta zitua (elikagaia); hortik sortuko dira bizi, zitu
GI: giza haragia, hots, gorputz-organoak (gibel, giltzurrin, gihar...)
GIZ: gorputz bizia (gorphitz), GI + IZ (giza, gizaki, gizon..)

Beste kontzeptu garrantzitsu batzuk:

U:  espazioa, ingurunea, zerua; gero hortik URU sortuko da, baita URÇIA…
GU: agian U/GU kontrastez sortua
HI: NI pertsonak aurrean duen laguna (HI barik ez naiz NI; Hi barik ez naiz kontziente NI)
SU: Aethelman antropologoaren iritziz, sua kontrolatu zuen lehen gizakiak  (Heidelberg-gizakiak) ahoskatu zuen SHU, orain SU dioguna (duela -400.000 urte)
GAR  (brasa)
BOR: agian sumendien ikuskizunetik atera zitzaion onomatopeia (bor-bor).
UR, ez dakit nondik sortua. Ikerle batzuen arabera, arioen paleo-artikotik.
OR: (orain zakurra, baina lehenbizi animalia oro adierazteko hotsa (orein, behor…)
ORTZ: ortzea, seguruenik OR hitzarekin zerikusia duena (Zodiakoa)
AB:  jatorria, ahoa, zeinetik abu, aba, abo… hitz bisilabikoak sortuko diren euskeraz nahiz iberieraz.
EB: zeinetatik eba/ema, eman… sortuko diren (iberieraz EBAN polisemikoa: eman, erditu, eraiki). Ez da ahaztu behar euskal/iberiera hizkuntza berbera izan zela, duela -18.000 urtetik neolitora arte (-8.000)
AT: kanpora, alde hemendik, ate
DA: datzana; GU-taz kanpokoa, ingurunea
AI: punta, zorrotza, etorkizuna
IL/EL: ahula, gaixoa, eria, eltxoa, ilea…
OI: ohitura, diotena (omen, ei)
ER: ertz, erro, erru, oker…
ARR: nabarmena edo berezia den guztia adierazteko: arra (varón), trinkoa, barrabilak…
ATS: ase, atsegin, adats…
BA:   (bai/bah/baa): intonazio eta keinuen arabera, positiboa, negatiboa edo zalantzakoa: baga; makur (bah-kur); baa

 

UK  (ezezkoa). Baina 2. Fasean uku (lekua), uko (ukazioa), esku (ez-uku)… emango ditu.
BI
IHI
IO/LO
: lehena jario, bigarrena jario eza (LUR= lo-ur)
LI: lore eta landarea adierazteko: lili, liho, lizar…

HOTS, HUTS, HITS, HATZ, HATS, HOTZ, HETS (gero azken hau hesi eta etsea izango dena (iberieraz ES/SE; guantxeraz  ATXE; kaukasierez GHA, TXE, TCHIE)

HUR  (hurbil)

TUR/TOR/DUR/DOR  (altura: Dordoina, Durango) eta ORD (ordeka: Orduña, Ordunte…)

Kontzeptu horiez gain, errepika-onomatopeien adierazkortasuna: dar-dar,  dir-dir, diz-diz… eta halakoak.

Orain garrantzitsuena: kontzeptu horien artean honako hauek zeuden, bigarren fasearen eraikuntzan habe nagusiak izango zirenak, Habe ez ezik turboak:

Aditzak
IN
: ekintza (jin, egin, ordain, inausi…)
AN: jarduera, abia (joan, jan, edan, jorran, eman, esan, abian, bertan…)
UN/ON: egon (jagon, entzun, iraun, jardun, berton…)
EN: nondik, noren/zeren (lehen, azken, irten, eten, omen; baita, en/on metonimiarekin, nor/nehor; noiz/nehoiz/nehon). Beraz genitibo eta zirkunstantzialaren zeregina zeukana. Eta daukana, -(a)ren bihurtuta orain.

Espazio-denbora adierazteko:  
UN/ON berriro ere, baina bestelako zeinu eta lengoaiaz (I suppose so): hortik une/gune espazio-denbora ia-ia gauza bera gisara iruditu zuelarik euskal pentsaerak: une/gune; aldi/alde (eta hori Einsteinen aurretik)

Jarduera-eza, eritasuna eta heriotza adierazteko:   IL, UL, EL  (eri, hil, abail, ahul, kikil, ile/ule, euli…)

Fonema ezezleak, UK hitz-hotsaz gain, EZ/E: esku (ez-uku), egu (e-gu, “gu ez garen guztia”); hesi (ez-ihi, “ihitza ez dena”)

HITZEN ERAIKETA MODUAK:  inguruko hots naturalak imitatuz (bor-bor), zirrarak adieraziz (shu, izu..), kontrasteak (hi/ni), hasiera batean HIZ/NIZ (azken hau ENNIZ amazigheraz)

Guzti honetatik misterio bat geratzen zait:  Zer irudi izan zuen buruan gure lehen arbasoak HIZ esan zuenean? Demagun IHI izan zuela buruan. Hala izan bazan ala ez bazan, ager dadila Derioko plazan…

Zinez, IHIak eta ihitzak sekulako garrantzia izan zuela ageri da: GARI (gara-ihi), HIGI (ihi-gi), HEGI (ihi-ge, “ihi bage”), eta hitzon ehunka eratorri.

Beraz, IHI izan balu buruan, Pascalen esaera edertuko genuke benetan; Pascalek: gizakia, ihi pentsalaria

Gure arbasoek:   HIZ,  ihi biziduna  

OINARRIZKO HITZEN ETIMOLOGIA HIZTEGIA

 

Hiztegi honetan euskera  hizkuntzaren 5 sekuentzia edo aldi bereizten dira:

Aldia

Urteak

Adibidea

Nola bereiztu

Lehen euskera

-120.000

AB

letra larri azpimarratua

Paleolitoko euskera

-18.000  auskitera

ABA

letra larria (auskitera)

Neolitoko euskera                       

-8.000

alaba

minuskula  azpimarratua

Euskera modernoa

-5.000

alabaorde

minuskula hutsa

Euskera garaikidea

Erdi Arotik geroztikoa

alabaordeak dio

minuskula hutsa

 

 

Euskera

Bereizketa

Azalpena

AB

(lehen euskera)

AB: jatorria,hasiera... zentzuorotan

ABA

ab-anà

aba: jatorrizkoa (a) martxan (an): leinua; sinonimia hirukoitza:

aba/enda/aria; euskera barneko Sinonimia Hirukoitz amaizageri  da

abadagune

abu-en-ara-guneà

abadagune: jatorrizkoaren (abu-en) aukera (ara-gune). Cf., ahora

abade

aba-en-ideà

abade: leinuaren (aba-en) ahaide (ide); apaiz

abaildu

abu-al-il-tuàabu-al-ituà

abaldu: jatorrizko energia (abu-al) ahitu (itu)

abar

abu-en-adarà

abar: jatorrizkoaren (abu-en) adar; barda, kima; iberierazabar=hamar

abaraska

/aberaska

abere-ila-askaà

àaberil-askaàabaraska: apis aberetxoaren (abere-ila) aska;

Cf.,abeilla; abeja

abarka

abar-ekai-en-garaà

àabar-eki-kaàabarka: (zuhaitz) materialez eraikitako (abar-ekai-en)

azaleraedozola (gara);

Cf., zapato (*za-an-boa-to, “behetik gora altxatzekoa”

abaro

abere-en-aroà

abaro: abereen (abere-en) babesgunea (aro); koro/oro/uru/aro/-gor-

abegi

aba-en-eginà

abegi:leinuaren (aba-en) agur egitea

abenda

abu-en-ariaà

abenda: jatorrizkoaren (abu-en) arraza (aria)

abendu

abu-en-duià

abendu: bokale (abu-en) duina (dui); urte-bukaera zoriontsua; gabonil

aberats

abere-en-aseà

aberats: abereen (abere-en) ugaritasuna (ase); Cf., habére (latin)

abere

abu-en-beheà

abere:jatorrizko leinuarekiko (abu-en) behekoa (behe)

aberri

abu-en-herrià

aberri: jatorrizko (abu-en) herria; sinonimoak: ABA, ENDA, ARIA

abesti

abo-en-eresiàab-eresià

abesti: ahoz ematen den (abo-en) eresia; abesbatza; Cf., coral

abezia

abere-en-hesiaà

abel-hesiaàabezia: abereen (abere-en) hesia: ukuilua, korta

abia

abu-en-iraà

abia: jatorriz kolekutik (abu-en) norabaitera (ira) joan; Cf., etrusk., abi

abialdi

abia-an-aldià

abialdi: luzerako (abia-an) bidaia (aldi); abian, martxan

abil

abu-en-iluà

abil:jatorrizkoaren (abu-en) moldegilea (ilu); “homo habilis”:

harri-enborren tailaria;

 Cf., iberiera zustalari (husguneen tailaria)

abio

abia-en-oà

abio: abiaren (abia-en) jopntua (o): abiapuntua

abistu/txistu

abo-en-iz-tuià

abistu: ahotikako (aho-en) energia (iz) bikaina (tui)

ABO 

abu-oà

ABO: printzipioa gauzatzen den gunea: une/un/-on/-no/-o.;

Europa Mendebaldeko Akitania (Auskitania) zabaleko hizkera paleolitikoa

(bisilabikoa) duela 18.000 urte inguru eraiki zuen Solutre-aldiko jendeak,

 “lehen euskeraren” onomatopeia-hotsetan oinarrituta.

abizen

aba-iz-enà

abizen: leinu- (aba) izen; ikusizen

ABU

ab-uà

ABU: jatorrizkoa, uhobia, iturburua, bokalea, mortairua...

 (erro polisemikoa);

ab/abu/amu-anu; Cf., iberieraz ABU

aburu

abu-an-buruà

aburu: jatorrizkoa helburu (an-buru); ABURU/MUGA/ASMO,

“sinonimia hirukoitza”: hiru sinonimo-mota zeharo desberdin

Gauza bera adierazteko.

abuztu

abu-en-uzta-uà

abuztu: berazko (abu-en) uztarikez (uzta-u); agorrila; Cf., Augusto

adar

(ikusabar)

 

ADATS

adar-aseà

ADATS: ilaje oparoa (adar-ase); motots  (aseà ts)

adausi, ahausi

au-en-auz-inà

adausi:auhen (au-en) zolia (auz) egin; zaunka egin

adei

adi-en-inà

adei:arreta (adi-en) eman (in)

ADI

ai-hià

ADI:arreta, hi

adia

adi-ah

adia: adi, mesedez: ahuena, deitorea; ikus AH

adimen

adi-en-menà

adimen:aditzeko (adi-en) ahalmena (men)

adin

adu-en-dinà

adin:dagokion (adu-din) haina (din); aduaren araberakoa; Cf., hado

adina

adu-en-hainaà

adina: aduari dagokiona (haina); bezainbeste, bezainbat; adu = hado

aditu

adi-in-tuià

aditu:arreta (adi-in) egokia (tui) eman (tui/dui/duin/din);

aditz

adi-en-hitzà

aditz: arreta erakartzeko (adi-en) edo ekintza adierazteko hitza

 


Utzi iruzkina: