Magazine

Deca, LH3-A1

    Fedea definitzea ez da erraza izaten, askok eta askok fedea erlijioarekin lotzen dute, baina fededun izateko erlijioa beharrezkoa ez delakoan nago ni. Izan ere, fedearen definizioa ematerakoan hainbat kontzeptu desberdin ikusten ditugu: Fedea, pertsona, gauza, ideia edo sinismen bateriko konfiantza bezala definitu daiteke. Definizio hori kontuan izanda, erlijiorik ez da behar fededun izateko, izan zaitezke fededun zure lagunarekiko edo zuhaitz batekiko, hark emango dizun fruituak onak izango bai dira. Bestalde, erlijioarekiko fededun izan zaitezke, izan ere, erlijioak es...Magazine