Gozagarria, délicieux, heerlijk, delicious!


Milaka albiste aurkitzen dituzu, baina nola gorde eta kudeatu?
Sarean albisteak gordetzeko eta kudeatzeko aukera ematen dizu “deliciousek”.
 Edozein lekutatik sar zaitezke zure albiste kudeatzailera era erraz eta arin batean.  Aldi berean, zure albiste interesgarrienak beste batzuekin konpartitzeko eta etiketatzeko aukera ematen dizu.  Albiste bilatzailea bada ere, eta zure “ghetto” txikiak sor ditzakezuz bertan.


Utzi iruzkina: