EKEEren fiskalizazio txostena ::: Informe de fiscalización del TVCP

labmetrobilbao 1456150638937 LAB Metro Bilbao | 2012-11-15 00:00


Herri-Kontuen Euskal Epaitegia Euskal Autonomia Erkidegoraren herri alorraren ekonomia eta finantzaren kudeaketa ezezik, fondo publikoak eskuratzen dituzten pertsona, erakunde eta baltzuak fiskalizatzeko ardura du. Gaur BGP eta Metro Bilbaoko 2009 eta 2010eko fiskalizazio txostena argitaratu dute. Erantsita duzue.

Prentsa Oharra PDF

Fiskalizazio txostena PDF

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri-Kontuen Euskal Epaitegia, es el órgano encargado de fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como de aquellas personas físicas o jurídicas que reciben fondos públicos. Hoy han publicado el informe de CTB u Metro Bilbao correspondiente a 2009 y 2010 que adjuntamos.

Nota de prensa PDF

Informe de fiscalización PDF


Utzi iruzkina: