KUKUTZA; desalojoko kronika

karabie 1456150202126 LEMOAKO KARABIE GAZTETXEA | 2011-10-05 14:32
3

gauchita

gauchita 2011-10-16 19:08 #1

<p>Aupa ekipo!!</p>
<p>Zelan doa dana horik?? bueno bene benetan espero dot dana ondo joatea!! justo ni joan nintzen asteko batzarrean karabiko egoerana eta bueno "sakon" berba in zala... nik guzti honetaz nire iritzie dekot eta ezin izin nauen zuekaz kopartidu baia bueno suposatuten dot nik pentsetan dodazen gauze batzuk bota zirela bebai... badakit bota zan idea bat zala, hilde dauen inondik ezin dala bizirik urten ( ez dauen lekuen eztau), esan gurot gaztetxea bertatik, bertan bizi behar dala eta bertan gauzenean, bizi dogunean urtetan dire paranoiak, ideak bota eta horritan behar in, horrikaz ondo pasau... eta horregaz guztiz ados nau! badakit egoerak, denporak aldatu iten direla baia... ez dau balio ezertarako bez batzarrean gauzek botatea gero egunerokotasunean ez badire horrik gaztetxean biziten!!&nbsp;badakit bebai hau oso erreza dala esatea, eta gero lehehengoa nazela hile batzuk pasetan hortik martxetan dana...baia bueno.... usteot hori barneratu behar dogun zeozer dala!!(eta bueno nik lehenego lehenego nigaitik berba iten dot ee, autokritikatik hasite)</p>
<p>Egie esan, azkenengo denboraldien bai egunerokotasunean eta bai batzarretan egoten dan "mala ondeak" ez dau askorik laguntan... niri behintzet ez doste askorik laguntan.. baia bebai onartu behar dot benetan horren alde behar in gure badot, horregaz ondo pasau gurebadot&nbsp;eta horretan sinistan badot hori alde batera izten jakin behar dotela eta beste batzuk trasmititan dostien&nbsp;"buena ondeagaz" eta gogoakaz gelditu eta behar in... askotan txarragaz gelditutea&nbsp;oso erreza da, batez be ezer ez iteko eta beti puntu bardinean gelditako!!Askotan&nbsp;"buena onda" hori norberangan hasten da eta norberak in&nbsp;behar dau hori holan izitea!!&nbsp;&nbsp;eta berriro errepikatuten dot badakit oso erreza dala hau dana 14.000 kilometrotara esatea ee... baia bueno...&nbsp;&nbsp;</p>
<p>Porzierto, hamabostaldi kulturalean hor nau asike.. turnoatan apuntau!! 21ean heltzean naz!!</p>
<p>Hemendik ondo, egie esan etxean moduen sentitan naz eta gusture nau, oso!</p>
<p>Oin Necochean nau, Mirtari dendan laguntan (biejari erropak saltzean, nire azentoagaz gora eta behara, Espainiakoa nazela, ezetz, baietz,... batzukaz ondo, beste batzukaz burruken,... eguneroko ogie), Euskal Etxean laguntan, laster euskal astea da eta bueno... egie esan emozinaute. honik gauzek nahiko istituzionalak eta bueno lihgt-ek iziten dire eta bueno.. ia gerra apur bet emoten dogun, ia gure aldetik zoezer iten dogun.. jenteagaz berba in eta errealidadera apur bet hurbildutea bada be!!</p>
<p>Villatara joaten dan asanblea bategaz be batzean naz, bueno horretan hasiko naz. Aurrekoan egon nintzenean be joaten nintzen eta bueno formalmente martitzenean batuko naz eurikaz eta bueno... gauzetxuek iten!!</p>
<p>Hemen be elekzinoak dire eta... egie esan harritute nau zenbet jente, gazte, dauzen gaur egungo gobernuegaz militetan... egie esan nik ez dot askorik aitzean Argetinako politikeana baia... gauzek oso ondo iten ez dauriela ikustea ez da oso gatza!! gero eta inseguridade gehau dau -flipantea da, ni hiruten etorri nez eta natorren bakoitzean gauzek gero eta txarrau dauz. Necochean adibidez 2006ean lasai bizi ahal zinen, arrisku barik, bildur barik,&nbsp;... 2008en bueno... eta oin, egunero dator baton bat etxera sartu jakiela, jo dostiela, dana ostu&nbsp;dotsiela, kaletik, ... kontetan, gero eta gazte gehau ikusten dire umeakaz, haurdun, pacoa gero eta gehau ikusten da, ....&nbsp;hori bai gero pilo bat plan dauz, kotxe barriek,&nbsp;blackberriek, telebistak,... erosteko, oparituteko, ordenadorak eskoletan ( batzutan argirk ez dekien lekuetara be ordenadorak eroaten,... behar dauriena bazkarie danean, gosea dekielako),.... prezioakaz be flipetan dot; okelea super karu, esnea, ogie, ( eta bitu hainbaten errekurtsoak badauz hori dana eskure aukiteko, ....hemen da e!!)egie esna dekizan soldatakaz eta eguneroko gauzek erosteak balio dauenagaz askok ez dakit zelan iten daurien!baia bueno horretan onarrituten dire ezta, asistentzialismo puro y duro! beharrak sortu eta jenteari behar iteko hezitu zetako, .... laguntza mierdak emon eta bueno ezebez baino gehau danez ba... jenteak botau ingo dau!!Eta hau Buenos Aires Probintzien.. oseake iparraldean ez dot jakin gure ( Chacora noanean ia zer ikusten dopten, kontekotzuet)</p>
<p>Eta bueno.. nire ikuspegie eta hausnarketea sinplea da, ze esan dotsueten moduen ez dot askorik aitzean baia bueno... egunero ikusten dotena eta bizi dotena hori da eta.... bueno...</p>
<p>Eta horixe, ez dakit baton bat honaino helduko zan txapa guztie irakurri ostean baia bueno....</p>
<p>Txikitxue.. laster liburen aurkezpena ez!! banabil irakurten! sos un krak!! </p>
<p>Kepino pepino..............!!!jijiijijij</p>
<p>Bueno ekipo,&nbsp;idatzikotzuet&nbsp;!! mosu handi handi bet ea ekin!!</p>

gauchita

gauchita 2011-10-20 22:01 #2

<p>Ula barriro!! ikusten dotenez inok ez dauela erantzuten........ijijiijij</p>
<p>hamabostaldi kulturalerako proposamenak: </p>
<p>1- Hernanin lagun bet dekot (argentinoa) beste bigez antzerkie eta abestiek iten dauriz. Saio politek iten dauriez eta bueno... zeozer lasaie iziten da baia onak dire. arienk bere kontaktoa deko. </p>
<p>2- Arratien Noka zana barriro martxan ipini de. Eurikaz batera feminismoan inguruen, edo generoan inguruen edo bueno.... holako hitzaldiren bat, tailerren bat.... antolatutea!!</p>
<p>Hala, ia zeozertarako balio dauen!! espero dot baietz.... niri gustauko jatazan biek kontuten hartutea!!</p>
<p>&nbsp;</p>

2011-10-21 17:25 #3

Aupa¡¡¡<br /><br />oso ondo irudituten jata lehenego proposamena......bea bigarrena asko be hobeto. Danon artean gaien sakonduz gero asko eta askori aberastukozkule pentsetan dot¡¡¡ guay¡¡¡¡<br /><br />ido<br />


Utzi iruzkina: